Menü bezárása
Asztali nézet
Akadálymentes nézet

                  Elektronikus ügyintézés

  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2024. július 25. | Ma Kristóf és Jakab napja van.

Kollárné Dr. Lengyel Linda

Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal, Hősök tere 1. I. em. 106-107.

Telefon.: 77/523-105

E-mail: jegyzo(kukac)kiskunhalas.hu


A jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal ( továbbiakban: KÖH) vezetője, aki szakmailag felelős a KÖH működéséért. Tevékenysége során felelős a közérdeknek és a jogszabályoknak megfelelő, szakszerű, pártatlan és igazságos, színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő ellátásáért.


Feladata:

-gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,

-vezeti a Közös Önkormányzati Hivatalt, megszervezi annak munkáját,

-döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,

-dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át,

-dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, szabályozza a kiadmányozás rendjét,

-a testületek működésével kapcsolatban összehangolja az előkészítő munkát, gondoskodik a törvényességről, a jogszabályok, önkormányzati rendeletek, határozatok rendelkezéseinek betartásáról,

-figyelemmel kíséri az előterjesztések, döntési tervezetek előzetes bizottsági megtárgyalását,

-figyelemmel kíséri a testületi ülések menetét törvényességi szempontból,

-gondoskodik a jegyzőkönyvek pontos vezetéséről, a döntések eljuttatásáról az érintettek részére, tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságainak ülésén,

-rendszeresen tájékoztatást ad a képviselő-testületnek, bizottságoknak, polgármesternek az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról tájékoztatja a képviselő-testületet a KÖH munkájáról és az ügyintézésről.


 KÖH működésével kapcsolatban:

-a KÖH belső szervezeti egységei útján, a jogszabály által a hatáskörébe utalt hatósági jogköröket ellátja,

-a KÖH belső szervezeti tagozódására, munkarendjére és az ügyfélfogadás rendjére javaslatot készít a polgármesternek,

-a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az ellenjegyzés és az utalványozás rendjét,

-gyakorolja a munkáltatói jogokat a KÖH dolgozói tekintetében,

-irányítja a személyzeti munkával kapcsolatos feladatokat,

-irányítja a dolgozók szakképzését,

-vezeti, összehangolja és ellenőrzi a KÖH belső szervezeti egységeiben folyó munkát,

-elkészíti a KÖH tevékenységéről szóló beszámolót,

-irányítja a KÖH gazdálkodási tevékenységét,

-gondoskodik a törvényességi ellenőrzést szolgáló, az önkormányzatot és szerveit érintő dokumentumoknak a közigazgatási hivatalhoz történő felterjesztéséről.

-a KÖH-hoz érkező ügyiratokat szignálja,

-vezeti az apparátusi értekezletet,

-közvetlenül elszámoltatja az osztályvezetőket  az osztályok  napi feladatinak végrehajtásáról.


A jegyzőt távollétében az aljegyző helyettesíti, aki a jegyző által meghatározott feladatokat látja el.

Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal, Hősök tere 1. I. em. 106-107.

Telefon.: 77/523-105

E-mail: jegyzo(kukac)kiskunhalas.hu


A jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal ( továbbiakban: KÖH) vezetője, aki szakmailag felelős a KÖH működéséért. Tevékenysége során felelős a közérdeknek és a jogszabályoknak megfelelő, szakszerű, pártatlan és igazságos, színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő ellátásáért.


Feladata:

-gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,

-vezeti a Közös Önkormányzati Hivatalt, megszervezi annak munkáját,

-döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,

-dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át,

-dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, szabályozza a kiadmányozás rendjét,

-a testületek működésével kapcsolatban összehangolja az előkészítő munkát, gondoskodik a törvényességről, a jogszabályok, önkormányzati rendeletek, határozatok rendelkezéseinek betartásáról,

-figyelemmel kíséri az előterjesztések, döntési tervezetek előzetes bizottsági megtárgyalását,

-figyelemmel kíséri a testületi ülések menetét törvényességi szempontból,

-gondoskodik a jegyzőkönyvek pontos vezetéséről, a döntések eljuttatásáról az érintettek részére, tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságainak ülésén,

-rendszeresen tájékoztatást ad a képviselő-testületnek, bizottságoknak, polgármesternek az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról tájékoztatja a képviselő-testületet a KÖH munkájáról és az ügyintézésről.


 KÖH működésével kapcsolatban:

-a KÖH belső szervezeti egységei útján, a jogszabály által a hatáskörébe utalt hatósági jogköröket ellátja,

-a KÖH belső szervezeti tagozódására, munkarendjére és az ügyfélfogadás rendjére javaslatot készít a polgármesternek,

-a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az ellenjegyzés és az utalványozás rendjét,

-gyakorolja a munkáltatói jogokat a KÖH dolgozói tekintetében,

-irányítja a személyzeti munkával kapcsolatos feladatokat,

-irányítja a dolgozók szakképzését,

-vezeti, összehangolja és ellenőrzi a KÖH belső szervezeti egységeiben folyó munkát,

-elkészíti a KÖH tevékenységéről szóló beszámolót,

-irányítja a KÖH gazdálkodási tevékenységét,

-gondoskodik a törvényességi ellenőrzést szolgáló, az önkormányzatot és szerveit érintő dokumentumoknak a közigazgatási hivatalhoz történő felterjesztéséről.

-a KÖH-hoz érkező ügyiratokat szignálja,

-vezeti az apparátusi értekezletet,

-közvetlenül elszámoltatja az osztályvezetőket  az osztályok  napi feladatinak végrehajtásáról.


A jegyzőt távollétében az aljegyző helyettesíti, aki a jegyző által meghatározott feladatokat látja el.