Asztali nézet
Akadálymentes nézet
  Van hozzáférése? | lépjen be   Mobil nézet
Váltás az akadálymentes honlapra  2021. október 26. | Ma Dömötör napja van.

Reklámhordozók adója

Madaras József - adóügyi ügyintéző

fsz. 1. iroda

Telefon: 77/523-155

Email: madaras.j@kiskunhalas.hu

Az eljárás jogi alapja: 

- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

- A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

- Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2011. (XII. 28.) rendelete a helyi adókról

Adókötelezettség:

- Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép  védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozó.

A reklámhordozó a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklám közzétételét, illetve elhelyezését biztosító, elősegítő vagy támogató eszköz, berendezés, létesítmény. 

Reklám: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklám, ide nem értve:

-a cégtáblát, üzletfeliratot, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő egyéb feliratot és más grafikai megjelenítést,

-az üzlethelyiség portáljában (kirakatában) elhelyezett gazdasági reklámot,

-a járművön elhelyezett gazdasági reklámot, továbbá

-a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívást (hirdetést), valamint a helyi önkormányzat által lakossági apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán vagy egyéb felületen elhelyezett, kisméretű hirdetéseket.

Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

Az adó alanya:

- Aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa.

Adómentesség: -

Az adó alapja és mértéke:

A reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben - két tizedesjegy pontossággal - számított felülete, az adó mértéke 0 azaz nulla Ft/m2/év.

Az adatbejelentés benyújtása:

Az adótárgyak után – az adótárgy tulajdonosának - a 2018. január 1-i állapot alapján kell adatbejelentést megtenni az előírt nyomtatványon /„Reklámhordozó adó bejelentés 2018”/. Az adatbejelentést az adóalanyoknak 2018. január 1-jét követően, de legkésőbb 2018. január 15-ig kell megtenniük /vagy ha 2018. évközi megjelenés történik, akkor az ő esetükben az adatbejelentést a következő év, azaz 2019. január 15-ig kell megtenni/ a tulajdonosoknak. 

Az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó hatósági engedély kiadását, engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettség a reklámhordozó lebontása, eltávolítása vagy megsemmisülése, de legkorábban az adókötelezettség keletkezése évének utolsó napjával szűnik meg.

Az adó megfizetése: -

Madaras József - adóügyi ügyintéző

fsz. 1. iroda

Telefon: 77/523-155

Email: madaras.j@kiskunhalas.hu

Az eljárás jogi alapja: 

- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

- A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

- Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2011. (XII. 28.) rendelete a helyi adókról

Adókötelezettség:

- Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép  védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozó.

A reklámhordozó a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklám közzétételét, illetve elhelyezését biztosító, elősegítő vagy támogató eszköz, berendezés, létesítmény. 

Reklám: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklám, ide nem értve:

-a cégtáblát, üzletfeliratot, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő egyéb feliratot és más grafikai megjelenítést,

-az üzlethelyiség portáljában (kirakatában) elhelyezett gazdasági reklámot,

-a járművön elhelyezett gazdasági reklámot, továbbá

-a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívást (hirdetést), valamint a helyi önkormányzat által lakossági apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán vagy egyéb felületen elhelyezett, kisméretű hirdetéseket.

Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

Az adó alanya:

- Aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa.

Adómentesség: -

Az adó alapja és mértéke:

A reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben - két tizedesjegy pontossággal - számított felülete, az adó mértéke 0 azaz nulla Ft/m2/év.

Az adatbejelentés benyújtása:

Az adótárgyak után – az adótárgy tulajdonosának - a 2018. január 1-i állapot alapján kell adatbejelentést megtenni az előírt nyomtatványon /„Reklámhordozó adó bejelentés 2018”/. Az adatbejelentést az adóalanyoknak 2018. január 1-jét követően, de legkésőbb 2018. január 15-ig kell megtenniük /vagy ha 2018. évközi megjelenés történik, akkor az ő esetükben az adatbejelentést a következő év, azaz 2019. január 15-ig kell megtenni/ a tulajdonosoknak. 

Az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó hatósági engedély kiadását, engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettség a reklámhordozó lebontása, eltávolítása vagy megsemmisülése, de legkorábban az adókötelezettség keletkezése évének utolsó napjával szűnik meg.

Az adó megfizetése: -