Váltás az akadálymentes honlapra

VP6-7.2.1-21/3342426587

21
04
2023

Források bemutatása:

Projekt teljes költsége (Ft): 252 789 933

Projekt elszámolható költsége (Ft): 252 789 137

Támogatás összege (Ft): 240 149 679

Önerő - Saját forrás (Ft): 12 640 254

Projekt nem elszámolható költsége (Ft): 796

Támogatás mértéke (%): 95

Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2022.04.01.

Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2023.12.31.

A fejlesztendő út/útszakasz szerepe:

Tervezéssel érintett területen az alábbi- egyéb létesítmények találhatóak: autóbusz megállóhely 2 db. Tervezéssel érintett területen lakóingatlanok és egyéb létesítmények nem találhatóak. A tervezett szakaszon csomópont nem található. A 6 db csatlakozó földút pontos kialakítását a részletes helyszínrajzok tartalmazzák. Érintett területen nem található a tervezett úttal párhuzamos út. Érintett területen nem található kapubejáró. Az érintett útszakasz jelentős átmenő forgalmat bonyolít le, a gazdák ezen az útvonalon járnak földjeik irányába, a térség fontos mez gazdasági és teher-és közösségiforgalmi útjaként funkcionál. Ennek megfelel en a jelent s mez gazdasági, teher-és közösségiforgalom okozta igénybevétel hatására a kátyúsodás folyamatos és nagymértékű. A jelenleg is jelentős forgalmat hatékonyabban tudná lebonyolítani és átvezetni, ha arra alkalmas lenne a minősége. A szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó gazdák, a környéken lakók szempontjából is fontos a fejlesztése. Egyik legforgalmasabb mezőgazdasági és közösségi közlekedést lebonyolító útnak számít a térségben. A szállítási és közlekedési feltételek megteremtése nem csak a mezőgazdasági gépjármű, hanem a teherszállító járművek részére is sarkalatos probléma.

Út/útszakasz felújításának indoka:

Az útburkolat szemrevételezése alapján elmondható, hogy a szélei erősen profil torzultak, anyaga inhomogén, illetve több helyen a burkolatalap/föld teherbírásvesztésére utaló hálós repedések voltak megfigyelhetők. Ennek a legtöbb esetben valószínűsíthetően az aszfaltréteg forgalomhoz viszonyított elégtelen vastagsága, illetve a nem megoldott vízelvezetés az oka, ami a föld és a burkolatalap-réteg jelentős teherbírás-csökkenését eredményezi. Ezt támasztja alá, hogy sok esetben a meghibásodás már a lokálisan javított sávokban is megfigyelhető. Ennélfogva a burkolatfelületen megjelenő problémák ismételt megjelenésének elkerülése érdekében a csapadékvíz útszerkezetbe való beszivárgását meg kell akadályozni. Az útburkolat középső része viszonylag állandó állapotú, profil torzult, nem repedezett. Az útszakaszt napi szinten a helyi gazdák, az állattartó telepeken dolgozók és a területen élőlakosság használja. Ezenkívül gyakorta használják az utat az input és output anyagot szállító kereskedők és felvásárlók a telepek működésével kapcsolatosan. Az érintett útszakasz jelentős átmenő forgalmat bonyolít le. Az erőgépek, kombájnok, teherszállító gépjárművek miatt nagy igénybevétele van az útnak. Az útszakasz műszaki állapota a jelen támogatási kérelem benyújtásának időpontjában erősen romlott, szinte teljes felülete göröngyös, mivel csapadékos időben ki van szolgáltatva a nagyobb gépjárműveknek is. A mélyedések, gödrök kifejezetten balesetveszélyesek és nemcsak a közlekedést akadályozzák, hanem a gazdák munkáját is. A közbeszerzési eljárást megindító felhívás, 2023. április 19-én megjelent a Közbeszerzési Értesítőben.


2023.07.25.

Aláírásra került a kivitelezői szerződés, hamarosan elindul a Kopolyai út rekonstrukciójának I. üteme.

Források bemutatása:

Projekt teljes költsége (Ft): 252 789 933

Projekt elszámolható költsége (Ft): 252 789 137

Támogatás összege (Ft): 240 149 679

Önerő - Saját forrás (Ft): 12 640 254

Projekt nem elszámolható költsége (Ft): 796

Támogatás mértéke (%): 95

Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2022.04.01.

Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2023.12.31.

A fejlesztendő út/útszakasz szerepe:

Tervezéssel érintett területen az alábbi- egyéb létesítmények találhatóak: autóbusz megállóhely 2 db. Tervezéssel érintett területen lakóingatlanok és egyéb létesítmények nem találhatóak. A tervezett szakaszon csomópont nem található. A 6 db csatlakozó földút pontos kialakítását a részletes helyszínrajzok tartalmazzák. Érintett területen nem található a tervezett úttal párhuzamos út. Érintett területen nem található kapubejáró. Az érintett útszakasz jelentős átmenő forgalmat bonyolít le, a gazdák ezen az útvonalon járnak földjeik irányába, a térség fontos mez gazdasági és teher-és közösségiforgalmi útjaként funkcionál. Ennek megfelel en a jelent s mez gazdasági, teher-és közösségiforgalom okozta igénybevétel hatására a kátyúsodás folyamatos és nagymértékű. A jelenleg is jelentős forgalmat hatékonyabban tudná lebonyolítani és átvezetni, ha arra alkalmas lenne a minősége. A szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó gazdák, a környéken lakók szempontjából is fontos a fejlesztése. Egyik legforgalmasabb mezőgazdasági és közösségi közlekedést lebonyolító útnak számít a térségben. A szállítási és közlekedési feltételek megteremtése nem csak a mezőgazdasági gépjármű, hanem a teherszállító járművek részére is sarkalatos probléma.

Út/útszakasz felújításának indoka:

Az útburkolat szemrevételezése alapján elmondható, hogy a szélei erősen profil torzultak, anyaga inhomogén, illetve több helyen a burkolatalap/föld teherbírásvesztésére utaló hálós repedések voltak megfigyelhetők. Ennek a legtöbb esetben valószínűsíthetően az aszfaltréteg forgalomhoz viszonyított elégtelen vastagsága, illetve a nem megoldott vízelvezetés az oka, ami a föld és a burkolatalap-réteg jelentős teherbírás-csökkenését eredményezi. Ezt támasztja alá, hogy sok esetben a meghibásodás már a lokálisan javított sávokban is megfigyelhető. Ennélfogva a burkolatfelületen megjelenő problémák ismételt megjelenésének elkerülése érdekében a csapadékvíz útszerkezetbe való beszivárgását meg kell akadályozni. Az útburkolat középső része viszonylag állandó állapotú, profil torzult, nem repedezett. Az útszakaszt napi szinten a helyi gazdák, az állattartó telepeken dolgozók és a területen élőlakosság használja. Ezenkívül gyakorta használják az utat az input és output anyagot szállító kereskedők és felvásárlók a telepek működésével kapcsolatosan. Az érintett útszakasz jelentős átmenő forgalmat bonyolít le. Az erőgépek, kombájnok, teherszállító gépjárművek miatt nagy igénybevétele van az útnak. Az útszakasz műszaki állapota a jelen támogatási kérelem benyújtásának időpontjában erősen romlott, szinte teljes felülete göröngyös, mivel csapadékos időben ki van szolgáltatva a nagyobb gépjárműveknek is. A mélyedések, gödrök kifejezetten balesetveszélyesek és nemcsak a közlekedést akadályozzák, hanem a gazdák munkáját is. A közbeszerzési eljárást megindító felhívás, 2023. április 19-én megjelent a Közbeszerzési Értesítőben.


2023.07.25.

Aláírásra került a kivitelezői szerződés, hamarosan elindul a Kopolyai út rekonstrukciójának I. üteme.