Menü bezárása
Asztali nézet
Normál nézet

                  Elektronikus ügyintézés

  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás a normál honlapra  2024. június 20. | Ma Rafael napja van.

Közérdekű adatok régi

1. Szervezeti, személyzeti adatok


1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1. Elérhetőségi adatok
1.1.2. A szervezeti struktúra
1.1.3. A szerv vezetői


1.2. A felügyelt költségvetési szervek

1.2.1. A felügyelt költségvetési szervek


1.3. Gazdálkodó szervezetek

1.3.1. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek


1.4. Közalapítványok

1.4.1. A szerv által alapított közalapítványok


1.5. Lapok

1.5.1. Lapok


1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1.6.1. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
1.6.2. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv közönségkapcsolatának elérhetősége


1.7. Költségvetési szervek

1.7.1. Közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv


2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat-és hatásköre

2.1.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2.1.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven
2.1.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

2.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai


2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

2.2.1 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás-típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
2.2.2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás-típusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
2.2.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
2.2.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
2.2.5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
2.2.6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási, vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
2.2.7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
2.2.8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
2.2.9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
2.2.10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről


2.3. Közszolgáltatások

2.3.1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
2.3.2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
2.3.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
2.3.4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke


2.4. A szerv nyilvántartásai

2.4.1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke
2.4.2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
2.4.3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
2.4.4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei


2.5. Nyilvános kiadványok

2.5.1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei
2.5.2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

2.5.3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
2.5.4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye


2.6. Döntéshozatal, ülések

2.6.1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
2.6.2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
2.6.3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
2.6.4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

2.6.5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói
2.6.6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága
2.6.7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
2.6.8. A testületi szerv üléseinek napirendje
2.6.9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása


2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

2.7.1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
2.7.2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)
2.7.3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza
2.7.4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok
2.7.5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
2.7.6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
2.7.7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól


2.8. Pályázatok

2.8.1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk


2.9. Hirdetmények

2.9.1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények


2.10. Közérdekű adatok igénylése

2.10.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
2.10.2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
2.10.3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
2.10.4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
2.10.5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
2.10.6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek 2.10.7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél


2.11. Közzétételi listák

2.11.1. A közfeladatot ellátó szerv különös közzétételi listája
2.11.2. A közfeladatot ellátó szerv egyedi közzétételi listája


3. Gazdálkodási adatok


3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
3.1.2.. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
3.1.4. A működés eredményessége, teljesítmény
3.1.5. Működési statisztika


3.2. Költségvetések, beszámolók

3.2.1. Éves költségvetések
3.2.2. Számviteli beszámolók
3.2.3. A költségvetés végrehajtása


3.3. Költségvetések, beszámolók

3.3.1. A foglalkoztatottak
3.3.2. Támogatások
3.3.3. Szerződések
3.3.4. Koncessziók
3.3.5. Egyéb kifizetések
3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések
3.3.7. Közbeszerzés

1. Szervezeti, személyzeti adatok


1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1. Elérhetőségi adatok
1.1.2. A szervezeti struktúra
1.1.3. A szerv vezetői


1.2. A felügyelt költségvetési szervek

1.2.1. A felügyelt költségvetési szervek


1.3. Gazdálkodó szervezetek

1.3.1. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek


1.4. Közalapítványok

1.4.1. A szerv által alapított közalapítványok


1.5. Lapok

1.5.1. Lapok


1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1.6.1. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
1.6.2. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv közönségkapcsolatának elérhetősége


1.7. Költségvetési szervek

1.7.1. Közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv


2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat-és hatásköre

2.1.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2.1.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven
2.1.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

2.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai


2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

2.2.1 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás-típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
2.2.2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás-típusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
2.2.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
2.2.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
2.2.5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
2.2.6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási, vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
2.2.7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
2.2.8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
2.2.9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
2.2.10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről


2.3. Közszolgáltatások

2.3.1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
2.3.2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
2.3.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
2.3.4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke


2.4. A szerv nyilvántartásai

2.4.1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke
2.4.2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
2.4.3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
2.4.4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei


2.5. Nyilvános kiadványok

2.5.1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei
2.5.2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

2.5.3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
2.5.4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye


2.6. Döntéshozatal, ülések

2.6.1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
2.6.2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
2.6.3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
2.6.4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

2.6.5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói
2.6.6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága
2.6.7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
2.6.8. A testületi szerv üléseinek napirendje
2.6.9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása


2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

2.7.1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
2.7.2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)
2.7.3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza
2.7.4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok
2.7.5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
2.7.6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
2.7.7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól


2.8. Pályázatok

2.8.1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk


2.9. Hirdetmények

2.9.1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények


2.10. Közérdekű adatok igénylése

2.10.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
2.10.2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
2.10.3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
2.10.4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
2.10.5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
2.10.6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek 2.10.7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél


2.11. Közzétételi listák

2.11.1. A közfeladatot ellátó szerv különös közzétételi listája
2.11.2. A közfeladatot ellátó szerv egyedi közzétételi listája


3. Gazdálkodási adatok


3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
3.1.2.. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
3.1.4. A működés eredményessége, teljesítmény
3.1.5. Működési statisztika


3.2. Költségvetések, beszámolók

3.2.1. Éves költségvetések
3.2.2. Számviteli beszámolók
3.2.3. A költségvetés végrehajtása


3.3. Költségvetések, beszámolók

3.3.1. A foglalkoztatottak
3.3.2. Támogatások
3.3.3. Szerződések
3.3.4. Koncessziók
3.3.5. Egyéb kifizetések
3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések
3.3.7. Közbeszerzés