Menü bezárása
Asztali nézet
Akadálymentes nézet

                  Elektronikus ügyintézés

  Van hozzáférése? | lépjen be   Mobil nézet
Váltás az akadálymentes honlapra  2024. június 20. | Ma Rafael napja van.

2.1.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat listája:

- Alaptörvény

-2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

-2011.évi CXCV. törvény az államháztartásról

-1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

-368/2011(XII.31.) Korm. rend.

-6/2013 (III.01.) számú önkormányzati rendelet

-77/2013 Kth.

Kiskunhalas város önként vállalt feladatai:

- Közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társas életre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló  kulturális, sport és egyéb  célok megvalósításának támogatása, helyi média és közművelődési tevékenység   támogatása.

- A  lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése.

- Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok rendszerének működtetése, a csapatok utaztatásának, fogadásának előkészítése, szervezése. Ifjúsági közösségek támogatása.

- A közigazgatási tevékenység színvonalasabbá tétele érdekében a képviselő-testületek tagjainak, tisztségviselőinek, a polgármesteri  hivatal dolgozóinak szakmai képzése.

-Az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak fenntartása, külföldi kapcsolatok szervezése.

- Kapcsolattartás a városban működő egyházakkal, tevékenységük támogatása

- Projektmenedzselés

- Városmarketing

- Esemény marketing

- Turisztikai marketing

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat listája:

- Alaptörvény

-2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

-2011.évi CXCV. törvény az államháztartásról

-1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

-368/2011(XII.31.) Korm. rend.

-6/2013 (III.01.) számú önkormányzati rendelet

-77/2013 Kth.

Kiskunhalas város önként vállalt feladatai:

- Közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társas életre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló  kulturális, sport és egyéb  célok megvalósításának támogatása, helyi média és közművelődési tevékenység   támogatása.

- A  lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése.

- Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok rendszerének működtetése, a csapatok utaztatásának, fogadásának előkészítése, szervezése. Ifjúsági közösségek támogatása.

- A közigazgatási tevékenység színvonalasabbá tétele érdekében a képviselő-testületek tagjainak, tisztségviselőinek, a polgármesteri  hivatal dolgozóinak szakmai képzése.

-Az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak fenntartása, külföldi kapcsolatok szervezése.

- Kapcsolattartás a városban működő egyházakkal, tevékenységük támogatása

- Projektmenedzselés

- Városmarketing

- Esemény marketing

- Turisztikai marketing