Menü bezárása
Asztali nézet
Normál nézet

                  Elektronikus ügyintézés

  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás a normál honlapra  2024. július 23. | Ma Lenke napja van.

Tájékoztató hulladékgyűjtő edények közterületen történő tárolásának új szabályairól

05
02
2024

Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet.

Amennyiben a hulladékgyűjtő edények tárolása közterületen történik, úgy az edényt használó ingatlan tulajdonosa (tömblakásoknál a lakóközösség) köteles külön, az Önkormányzattal kötött közterület-használati megállapodás alapján díjat fizetni.

Nem kell az edényt használó ingatlan tulajdonosának (tömblakásoknál a lakóközösségnek) a közterületen tárolt gyűjtőedények által elfoglalt terület után közterület-használati díjat fizetni, amennyiben a gyűjtőedényeket zárt tárolóban helyezik el, illetve amennyiben ezen zárt tárolóban elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladék gyűjtésére szolgáló edény is elhelyezésre került, tekintettel az azt használó lakóközösség méretére.

• Amennyiben a hulladékgyűjtő edények tárolása közterületen történik, az edényt használó ingatlan tulajdonosa (tömblakásoknál a lakóközösség megbízottja) köteles a tárolókat és a tároló hely környékét 3 méter átmérőjű körben tisztán tartani.

• A kihelyezett gyűjtőedényből senki nem válogathat (guberálhat).

• A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

• Konténerek mellett hulladék ömlesztetten, illetve zsákokban vagy egyéb tároló edényekben nem helyezhető el.

A fenti szabályokat a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 59/2005. (XI.30.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza.

Felhívom az érintett ingatlanhasználókat, hogy 2024. március 1. napjáig a fenti rendelkezések alapján a hulladékgyűjtő edényeik közterületen történő tárolását rendezzék. Kiskunhalas Város Önkormányzati Rendészet Csoportjánál kérelmezhetik közterület-használati megállapodás megkötését a hulladékgyűjtő edények tárolására vonatkozóan:

  • Kiskunhalas, Hősök tere 1.
  • Telefon: 06- 77/ 523-145
  • E-mail: rendeszet@kiskunhalas.hu, rencsar.j@kiskunhalas.hu

Felhívom a figyelmüket, hogy a 2024. március 1. napját követően, amennyiben a hulladékgyűjtő edényt továbbra is közterületen tárolják (kivéve a társasházi lakóközösségek, akik rendelkeznek zárt tárolóval) és nem kötnek közterület-használati megállapodást az önkormányzati rendelet 14/A. § alapján közigazgatási bírsággal sújthatók.

A fenti rendelkezés nem érinti az ingatlanhasználók azon kötelezettségét, hogy a háztartási hulladékot tartalmazó edényt és a közszolgáltató által biztosított zsákot a szállítási napokon az ingatlanok elé, a közterületre, az átadási helyre kell kihelyezni a közszolgáltató által megjelölt időpontig úgy, hogy azok a közlekedés biztonságát ne veszélyeztessék, a közterületet ne szennyezzék és abba kárt ne tegyenek

Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet.

Amennyiben a hulladékgyűjtő edények tárolása közterületen történik, úgy az edényt használó ingatlan tulajdonosa (tömblakásoknál a lakóközösség) köteles külön, az Önkormányzattal kötött közterület-használati megállapodás alapján díjat fizetni.

Nem kell az edényt használó ingatlan tulajdonosának (tömblakásoknál a lakóközösségnek) a közterületen tárolt gyűjtőedények által elfoglalt terület után közterület-használati díjat fizetni, amennyiben a gyűjtőedényeket zárt tárolóban helyezik el, illetve amennyiben ezen zárt tárolóban elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladék gyűjtésére szolgáló edény is elhelyezésre került, tekintettel az azt használó lakóközösség méretére.

• Amennyiben a hulladékgyűjtő edények tárolása közterületen történik, az edényt használó ingatlan tulajdonosa (tömblakásoknál a lakóközösség megbízottja) köteles a tárolókat és a tároló hely környékét 3 méter átmérőjű körben tisztán tartani.

• A kihelyezett gyűjtőedényből senki nem válogathat (guberálhat).

• A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

• Konténerek mellett hulladék ömlesztetten, illetve zsákokban vagy egyéb tároló edényekben nem helyezhető el.

A fenti szabályokat a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 59/2005. (XI.30.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza.

Felhívom az érintett ingatlanhasználókat, hogy 2024. március 1. napjáig a fenti rendelkezések alapján a hulladékgyűjtő edényeik közterületen történő tárolását rendezzék. Kiskunhalas Város Önkormányzati Rendészet Csoportjánál kérelmezhetik közterület-használati megállapodás megkötését a hulladékgyűjtő edények tárolására vonatkozóan:

  • Kiskunhalas, Hősök tere 1.
  • Telefon: 06- 77/ 523-145
  • E-mail: rendeszet@kiskunhalas.hu, rencsar.j@kiskunhalas.hu

Felhívom a figyelmüket, hogy a 2024. március 1. napját követően, amennyiben a hulladékgyűjtő edényt továbbra is közterületen tárolják (kivéve a társasházi lakóközösségek, akik rendelkeznek zárt tárolóval) és nem kötnek közterület-használati megállapodást az önkormányzati rendelet 14/A. § alapján közigazgatási bírsággal sújthatók.

A fenti rendelkezés nem érinti az ingatlanhasználók azon kötelezettségét, hogy a háztartási hulladékot tartalmazó edényt és a közszolgáltató által biztosított zsákot a szállítási napokon az ingatlanok elé, a közterületre, az átadási helyre kell kihelyezni a közszolgáltató által megjelölt időpontig úgy, hogy azok a közlekedés biztonságát ne veszélyeztessék, a közterületet ne szennyezzék és abba kárt ne tegyenek

Letölthető pdf dokumentumfájl
Tájékoztató hulladékgyűjtő edények közterületen történő tárolásáról.pdf
Hol vagyok? Városi hírek