Menü bezárása
Asztali nézet
Akadálymentes nézet

                  Elektronikus ügyintézés

  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2024. július 25. | Ma Kristóf és Jakab napja van.

Tájékoztató ásott vagy fúrt kutakra vonatkozó engedélyezési eljárásról

09
03
2023

Kútra vonatkozó engedélyt az alábbi hatóságok adnak ki:

 • a települési önkormányzat jegyzője,
 • vízügyi hatóság (katasztrófavédelmi igazgatóságok),
 • a Nemzeti Földügyi Központ (mezőgazdasági célú öntözőkutak engedélyezése).

Az engedélyezés esetében külön kell említeni: 

 • a tervezett,
 • és a meglévő, de engedéllyel nem a  rendelkező kutakat.

Az engedély nélkül létesített ásott vagy fúrt kutak tulajdonosainak/üzemeltetőinek 2023. december 31-ig kell kérelmezni a tulajdonukban/üzemeltetésük alatt álló kút fennmaradási, vagy megszüntetési engedélyezési eljárását.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv.  29. § (7) bekezdés alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól az a létesítő, aki 2020. július 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2023. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.  

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 31. § (2) b. pontja alapján engedélyezési eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

A lakossági kutak döntő többsége a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik.

kutat az adott települési önkormányzat jegyzője engedélyezi (ez vonatkozik a létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezésre egyaránt), amennyiben a kút teljesíti az alábbi összes feltételt (A vízgazdálkodási jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 24.§ (1) a) pontja):

 • a kútból legfeljebb évi 500 m3 vízmennyiség kerül kivételre,
 • a kút nem érint vízbázisvédelmi védőterületet,
 • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet a kútból kizárólag talajvíz kerül kivételre,
 • a kút olyan ingatlanon helyezkedik el, ahol van épület, vagy annak építésére való jogosultság,
 • magánszemély a kérelmező,
 • a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja,
 • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Minden egyéb esetben – vagyis ha a kút a fenti kritériumok bármelyikének nem felel meg (pl. a vízkivétel meghaladja az 500 m3/év vízkivételt, vízbázis védterületet érint, a kút rétegvizet/karsztvizet érint…stb) – a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság, mint vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási/megszüntetési engedélyezési eljárása.

Amennyiben a fent leírtak alapján a kutat az adott települési önkormányzat jegyzője engedélyezi, úgy mellékelt formanyomtatvány kitöltésével és a tulajdonos(ok), valamint a fúrt kút fennmaradási engedély kérelem esetében a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. §-ban megjelölt jogosultsággal rendelkező szakember aláírásával kell kérelmezni.  

Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző

Kútra vonatkozó engedélyt az alábbi hatóságok adnak ki:

 • a települési önkormányzat jegyzője,
 • vízügyi hatóság (katasztrófavédelmi igazgatóságok),
 • a Nemzeti Földügyi Központ (mezőgazdasági célú öntözőkutak engedélyezése).

Az engedélyezés esetében külön kell említeni: 

 • a tervezett,
 • és a meglévő, de engedéllyel nem a  rendelkező kutakat.

Az engedély nélkül létesített ásott vagy fúrt kutak tulajdonosainak/üzemeltetőinek 2023. december 31-ig kell kérelmezni a tulajdonukban/üzemeltetésük alatt álló kút fennmaradási, vagy megszüntetési engedélyezési eljárását.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv.  29. § (7) bekezdés alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól az a létesítő, aki 2020. július 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2023. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.  

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 31. § (2) b. pontja alapján engedélyezési eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

A lakossági kutak döntő többsége a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik.

kutat az adott települési önkormányzat jegyzője engedélyezi (ez vonatkozik a létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezésre egyaránt), amennyiben a kút teljesíti az alábbi összes feltételt (A vízgazdálkodási jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 24.§ (1) a) pontja):

 • a kútból legfeljebb évi 500 m3 vízmennyiség kerül kivételre,
 • a kút nem érint vízbázisvédelmi védőterületet,
 • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet a kútból kizárólag talajvíz kerül kivételre,
 • a kút olyan ingatlanon helyezkedik el, ahol van épület, vagy annak építésére való jogosultság,
 • magánszemély a kérelmező,
 • a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja,
 • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Minden egyéb esetben – vagyis ha a kút a fenti kritériumok bármelyikének nem felel meg (pl. a vízkivétel meghaladja az 500 m3/év vízkivételt, vízbázis védterületet érint, a kút rétegvizet/karsztvizet érint…stb) – a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság, mint vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási/megszüntetési engedélyezési eljárása.

Amennyiben a fent leírtak alapján a kutat az adott települési önkormányzat jegyzője engedélyezi, úgy mellékelt formanyomtatvány kitöltésével és a tulajdonos(ok), valamint a fúrt kút fennmaradási engedély kérelem esetében a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. §-ban megjelölt jogosultsággal rendelkező szakember aláírásával kell kérelmezni.  

Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző

Letölthető docx dokumentumfájl
Kérelem kutak engedelyeztetéséhez.docx
Hol vagyok? Városi hírek