Menü bezárása
Asztali nézet
Akadálymentes nézet

                  Elektronikus ügyintézés

  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2024. április 21. | Ma Konrád és Zelmira napja van.

TÁJÉKOZTATÁS A VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK NTAK REGISZTRÁCIÓJÁRÓL ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGÉRŐL

13
10
2022

Tájékoztatjuk Önöket, hogy - a 2021. augusztus 19. napján hatályba lépett vonatkozó jogszabály értelmében 2021. november 1. napjától - minden hazai vendéglátó üzlet üzemeltető köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni, továbbá az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletek kötelesek ott 2023. január 1. napjától adatot szolgáltatni.

Részletek:

Minden hazai vendéglátó üzletet regisztrálni kell az NTAK-ba, adatszolgáltatásra azonban nem minden regisztrált vendéglátó üzlet köteles, mivel a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019.(X.15.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Vhr.) az online pénztárgépek használatához köti az adatszolgáltatási kötelezettséget.

A Vhr. 2. § (15) bekezdése értelmében adatszolgáltatásra kötelezett az a vendéglátó üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel köteles eleget tenni a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, azaz a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendelet alapján.

AZ ALÁBBI HÁROM VENDÉGLÁTÓHELY TÍPUSNAK KIZÁRÓLAG A REGISZTRÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGET KELL TELJESÍTENIE, DE ADATOT NEM KELL SZOLGÁLTATNIA AZ NTAK FELÉ:

- munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5629 – Egyéb vendéglátás;

- rendezvényi étkeztetés, TEÁOR'08: 5621 – Rendezvényi étkeztetés;

- mozgó vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.

A KÖVETKEZŐ VENDÉGLÁTÓHELY TÍPUSOK ESETÉBEN KÖTELEZŐ A REGISZTRÁCIÓ ÉS A NAPI SZINTŰ ADATSZOLGÁLTATÁS IS AZ NTAK FELÉ:

- étterem, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.

-büfé, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.

- cukrászda, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.

- kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás

- italüzlet, bár, TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás

- zenés-táncos szórakozóhely, TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás

- gyorsétterem, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.

- alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.

A vendéglátóhely típusokat a kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló 210/2009. (IX.29.) Kr. 4. melléklete rögzíti.

A Kr. 1. mell. A) 6.7. pontja értelmében új vendéglátó üzlet nyitásakor, azon vendéglátó üzletek esetén, amelyek kötelesek vendéglátó szoftver alkalmazására, a jegyző felé megtett bejelentés kötelező eleme a nyilatkozat arról, hogy rendelkezik, vagy az adatszolgáltatási kötelezettsége kezdő időpontjában rendelkezni fog a 28. § g) pontja szerinti vendéglátó szoftverrel. A Kr. 28. §. g) pontja szerinti vendéglátó szoftver: az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltető által kötelezően használt olyan informatikai program, amely az NTAK számára adatok továbbítására alkalmas.

A Kormány az NTAK üzemeltetőjeként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MTÜ) jelöli ki.

Az MTÜ a vendéglátó üzlet üzemeltetője részére a vendéglátó szoftvert térítésmentesen biztosítja.

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló CLVI. törvény (a továbbiakban: Turizmus Tv.) 8/A. § (1) bekezdése értelmében a vendéglátó üzlet üzemeltető a regisztrációját követően, a vendéglátó szoftver alkalmazásával, elektronikus formában biztosítja az adatszolgáltatás körébe tartozó adatok továbbítását. A vendéglátóhelyek üzemeltetője – a Turizmus tv. 12/A. § (1) bekezdése értelmében - az adatok szolgáltatására és továbbítására 2023. január 1. napjától köteles. Azt is előírja a jogszabály, hogy az MTÜ – a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal kötött együttműködési megállapodás alapján – az e rendelet hatálya alá tartozó vendéglátó üzlet üzemeltetők által átadott adatokat az NTAK útján továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Kr. 27. § (6)-(7) bekezdései értelmében a jegyző a vendéglátó üzlet NTAK-ba történő adatszolgáltatási tevékenységét évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. A jegyző köteles értesíteni az NTAK-ot azon vendéglátó üzletekről, amelyeknek alkalmaznia kell vendéglátó szoftvert, de azzal nem rendelkeznek, vagy az NTAK-ba nem regisztráltak, vagy a kötelező adatszolgáltatási kötelezettségüket nem vagy nem megfelelően teljesítik.

Bővebb információkért keressék az NTAK információs oldalát: https://info.ntak.hu/vendeglatas, ahol a regisztráció is elvégezhető.

Kérdések esetén keressék az MTÜ Ügyfélszolgálatát a hét minden napján, 0-24 órában hívható 06-1/550-1855 telefonszámon, illetve a turisztika@1818.hu e-mail címen.

Kérjük fenti tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét, a hivatkozott jogszabályban foglaltak tanulmányozását (a Vhr. 2. - 3., 6/A - 6/B, 8/A - 8/B, 10 - 13.§-ai; továbbá a 2. melléklete, valamint a Turizmus tv. 2., 9/A - G., 12/A. §-ai), és az ott előírtak teljesítését. Kiskunhalas, 2022. október 14. Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző

Tájékoztatjuk Önöket, hogy - a 2021. augusztus 19. napján hatályba lépett vonatkozó jogszabály értelmében 2021. november 1. napjától - minden hazai vendéglátó üzlet üzemeltető köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni, továbbá az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletek kötelesek ott 2023. január 1. napjától adatot szolgáltatni.

Részletek:

Minden hazai vendéglátó üzletet regisztrálni kell az NTAK-ba, adatszolgáltatásra azonban nem minden regisztrált vendéglátó üzlet köteles, mivel a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019.(X.15.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Vhr.) az online pénztárgépek használatához köti az adatszolgáltatási kötelezettséget.

A Vhr. 2. § (15) bekezdése értelmében adatszolgáltatásra kötelezett az a vendéglátó üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel köteles eleget tenni a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, azaz a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendelet alapján.

AZ ALÁBBI HÁROM VENDÉGLÁTÓHELY TÍPUSNAK KIZÁRÓLAG A REGISZTRÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGET KELL TELJESÍTENIE, DE ADATOT NEM KELL SZOLGÁLTATNIA AZ NTAK FELÉ:

- munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5629 – Egyéb vendéglátás;

- rendezvényi étkeztetés, TEÁOR'08: 5621 – Rendezvényi étkeztetés;

- mozgó vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.

A KÖVETKEZŐ VENDÉGLÁTÓHELY TÍPUSOK ESETÉBEN KÖTELEZŐ A REGISZTRÁCIÓ ÉS A NAPI SZINTŰ ADATSZOLGÁLTATÁS IS AZ NTAK FELÉ:

- étterem, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.

-büfé, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.

- cukrászda, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.

- kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás

- italüzlet, bár, TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás

- zenés-táncos szórakozóhely, TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás

- gyorsétterem, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.

- alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.

A vendéglátóhely típusokat a kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló 210/2009. (IX.29.) Kr. 4. melléklete rögzíti.

A Kr. 1. mell. A) 6.7. pontja értelmében új vendéglátó üzlet nyitásakor, azon vendéglátó üzletek esetén, amelyek kötelesek vendéglátó szoftver alkalmazására, a jegyző felé megtett bejelentés kötelező eleme a nyilatkozat arról, hogy rendelkezik, vagy az adatszolgáltatási kötelezettsége kezdő időpontjában rendelkezni fog a 28. § g) pontja szerinti vendéglátó szoftverrel. A Kr. 28. §. g) pontja szerinti vendéglátó szoftver: az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltető által kötelezően használt olyan informatikai program, amely az NTAK számára adatok továbbítására alkalmas.

A Kormány az NTAK üzemeltetőjeként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MTÜ) jelöli ki.

Az MTÜ a vendéglátó üzlet üzemeltetője részére a vendéglátó szoftvert térítésmentesen biztosítja.

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló CLVI. törvény (a továbbiakban: Turizmus Tv.) 8/A. § (1) bekezdése értelmében a vendéglátó üzlet üzemeltető a regisztrációját követően, a vendéglátó szoftver alkalmazásával, elektronikus formában biztosítja az adatszolgáltatás körébe tartozó adatok továbbítását. A vendéglátóhelyek üzemeltetője – a Turizmus tv. 12/A. § (1) bekezdése értelmében - az adatok szolgáltatására és továbbítására 2023. január 1. napjától köteles. Azt is előírja a jogszabály, hogy az MTÜ – a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal kötött együttműködési megállapodás alapján – az e rendelet hatálya alá tartozó vendéglátó üzlet üzemeltetők által átadott adatokat az NTAK útján továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Kr. 27. § (6)-(7) bekezdései értelmében a jegyző a vendéglátó üzlet NTAK-ba történő adatszolgáltatási tevékenységét évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. A jegyző köteles értesíteni az NTAK-ot azon vendéglátó üzletekről, amelyeknek alkalmaznia kell vendéglátó szoftvert, de azzal nem rendelkeznek, vagy az NTAK-ba nem regisztráltak, vagy a kötelező adatszolgáltatási kötelezettségüket nem vagy nem megfelelően teljesítik.

Bővebb információkért keressék az NTAK információs oldalát: https://info.ntak.hu/vendeglatas, ahol a regisztráció is elvégezhető.

Kérdések esetén keressék az MTÜ Ügyfélszolgálatát a hét minden napján, 0-24 órában hívható 06-1/550-1855 telefonszámon, illetve a turisztika@1818.hu e-mail címen.

Kérjük fenti tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét, a hivatkozott jogszabályban foglaltak tanulmányozását (a Vhr. 2. - 3., 6/A - 6/B, 8/A - 8/B, 10 - 13.§-ai; továbbá a 2. melléklete, valamint a Turizmus tv. 2., 9/A - G., 12/A. §-ai), és az ott előírtak teljesítését. Kiskunhalas, 2022. október 14. Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző

Hol vagyok? Városi hírek