Asztali nézet
Akadálymentes nézet
  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2021. november 29. | Ma Taksony napja van.

Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért

02
07
2021
Kép: Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért

A Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért (a továbbiakban: Alapítvány) célja a koronavírus által okozott megbetegedésben elhunytak hozzátartozóinak megsegítése, életminőségük anyagi támogatása, mentális feltételeinek javítása, szociális gondozásuk, társadalmi integrációjuk elősegítése.

Az Alapítvány ezúton tájékoztatja az Alapítvány által nyújtott pénzbeli támogatások (adományok) kedvezményezettjeit az adományozás Alapítvány által történő lebonyolításával összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. rendelkezésein alapszik.

További információ a csatolmányban!

Kép: Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért

A Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért (a továbbiakban: Alapítvány) célja a koronavírus által okozott megbetegedésben elhunytak hozzátartozóinak megsegítése, életminőségük anyagi támogatása, mentális feltételeinek javítása, szociális gondozásuk, társadalmi integrációjuk elősegítése.

Az Alapítvány ezúton tájékoztatja az Alapítvány által nyújtott pénzbeli támogatások (adományok) kedvezményezettjeit az adományozás Alapítvány által történő lebonyolításával összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. rendelkezésein alapszik.

További információ a csatolmányban!

Letölthető pdf dokumentumfájl
79003_TKF-1-1181-2-2021- Adatkezele_si ta_je_koztato_.pdf
Letölthető pdf dokumentumfájl
TKF-1-1181-2-2021-adatlap.pdf
Hol vagyok? Városi hírek