Menü bezárása
Asztali nézet
Akadálymentes nézet

                  Elektronikus ügyintézés

  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2024. június 20. | Ma Rafael napja van.

Pályázati felhívás - Közterület-felügyelő

11
06
2024

KISKUNHALASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL pályázatot hirdet közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében közterület-felügyelő munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeleteiben meghatározott feladatok végrehajtása. 

A napi tevékenységével és az eljárásokban való közreműködéssel összefüggő adminisztrációs feladatok ellátása. Közreműködik: a közterület, az épített és természeti környezet, a közrend-közbiztonság, az önkormányzati vagyon érdekében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában, a képviselő-testület rendeleteiben meghatározott feladatok ellátásában, a térfigyelő kamerarendszer működtetésében. Jogsértő cselekmény vagy állapot észlelése, vagy tudomására jutása esetén: amennyiben hatáskörrel rendelkezik, intézkedik annak abbahagyására, megszüntetésére amennyiben hatáskörrel nem rendelkezik, - a vagyon és életvédelmi szempontból szükséges elsődleges intézkedések végrehajtása után – értesíti a hatáskörrel rendelkező szervet. Kiemelt figyelmet fordít az állat- és környezetvédelemre, az illegális szemétlerakó helyek felderítésére. A hivatal ügyfélfogadási idejében fogadja az ügyfeleket. Tőle elvárható segítséget nyújt a problémával hozzáforduló lakossági ügyeinek intézéséhez. Végrehajtja a rendeltetésétől eltérő közterület-használattal összegfüggő döntés előkészítő feladatokat és azok adminisztrációját. Végrehajtja a közterület-felügyelet vezetésével összefüggő feladatokat.

Betöltendő állás szakmacsoportja: rendészet és belügy

FEOR besorolás: 5256 Közterület-felügyelő

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Rendészeti igazgatási

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Kiskunhalas

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rencsár József rendészeti csoportvezető nyújt, a 06-77/523-145 -as telefonszámon.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek: Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Magyar állampolgárság

- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

- Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

- 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Védelmi szolgáltatások, m.n.s., 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 30. pontja szerint: Közterület-felügyelői feladatkör

- Középfok - szakképzettség, Személyi szolgáltatások, m.n.s., 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 30. pontja szerint: Közterület-felügyelői feladatkör

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

- A pályázatok benyújtásának módja

- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.).

- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/887/2023 , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő

- vagy elektronikus úton Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző részére az allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

- szakirányú végzettség,

- rendvédelmi területen szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

- Adatkezelési nyilatkozat

- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.08.19. 00:00 


A pályázat elbírálásának módja: A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.08.26. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Halasi Tükör, Halas TV képújság

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.09.02.

KISKUNHALASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL pályázatot hirdet közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében közterület-felügyelő munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeleteiben meghatározott feladatok végrehajtása. 

A napi tevékenységével és az eljárásokban való közreműködéssel összefüggő adminisztrációs feladatok ellátása. Közreműködik: a közterület, az épített és természeti környezet, a közrend-közbiztonság, az önkormányzati vagyon érdekében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában, a képviselő-testület rendeleteiben meghatározott feladatok ellátásában, a térfigyelő kamerarendszer működtetésében. Jogsértő cselekmény vagy állapot észlelése, vagy tudomására jutása esetén: amennyiben hatáskörrel rendelkezik, intézkedik annak abbahagyására, megszüntetésére amennyiben hatáskörrel nem rendelkezik, - a vagyon és életvédelmi szempontból szükséges elsődleges intézkedések végrehajtása után – értesíti a hatáskörrel rendelkező szervet. Kiemelt figyelmet fordít az állat- és környezetvédelemre, az illegális szemétlerakó helyek felderítésére. A hivatal ügyfélfogadási idejében fogadja az ügyfeleket. Tőle elvárható segítséget nyújt a problémával hozzáforduló lakossági ügyeinek intézéséhez. Végrehajtja a rendeltetésétől eltérő közterület-használattal összegfüggő döntés előkészítő feladatokat és azok adminisztrációját. Végrehajtja a közterület-felügyelet vezetésével összefüggő feladatokat.

Betöltendő állás szakmacsoportja: rendészet és belügy

FEOR besorolás: 5256 Közterület-felügyelő

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Rendészeti igazgatási

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Kiskunhalas

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rencsár József rendészeti csoportvezető nyújt, a 06-77/523-145 -as telefonszámon.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek: Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Magyar állampolgárság

- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

- Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

- 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Védelmi szolgáltatások, m.n.s., 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 30. pontja szerint: Közterület-felügyelői feladatkör

- Középfok - szakképzettség, Személyi szolgáltatások, m.n.s., 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 30. pontja szerint: Közterület-felügyelői feladatkör

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

- A pályázatok benyújtásának módja

- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.).

- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/887/2023 , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő

- vagy elektronikus úton Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző részére az allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

- szakirányú végzettség,

- rendvédelmi területen szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

- Adatkezelési nyilatkozat

- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.08.19. 00:00 


A pályázat elbírálásának módja: A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.08.26. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Halasi Tükör, Halas TV képújság

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.09.02.

Hol vagyok? Városi hírek