Menü bezárása
Asztali nézet
Normál nézet

Elektronikus ügyintézés

  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás a normál honlapra  2023. június 01. | Ma Tünde napja van.

Pályázati felhívás- Közútkezelő munkakör betöltésére

28
03
2022

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal közútkezelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 32. pontja

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Helyi utak közútkezelői, hatósági feladatai, elsőfokú vízügyi, egyéb közművekkel kapcsolatos feladatok, területfelhasználási engedélyezési feladatok, ellátja az út-, és közterület felbontási kérelmekkel kapcsolatos feladatokat, ügyfélfogadás, az ügyintézések során felmerülő testületi, bizottsági előterjesztés készítése, véleményezi a rendezési tervezeteket, feladatkörével kapcsolatos szakhatósági nyilatkozatok kiadása. A munkakör ellátásával kapcsolatosan a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati szabályzatában foglaltaknak megfelelően a jegyző nevében és megbízásából a Hivatal Illetékességi területére kiterjedően ügyintézőként kiadmányozza a munkaköri leírásában meghatározott, feladatkörébe tartozó 3,5 t feletti gépjárművek tárolásával kapcsolatos kiadmányt, döntést és közbenső intézkedést. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Helyi Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Középiskola/gimnázium,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.

- A II. besorolási osztályban: Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés.

- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

- 6 hónap próbaidő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Legalább egy éves szakmai tapasztalat, - építész végzettség, - közigazgatási gyakorlat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - A 87/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. május 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. április 20. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Péter Zoltán nyújt, a 06 30/219 75 42 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PKÖ/157/2022 , valamint a munkakör megnevezését: közútkezelő.

vagy

- Elektronikus úton Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző részére a allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:

2022. április 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.kiskunhalas.hu

- 2022. március 28. - Halasi Tükör

- 2022. március 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 26. A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal közútkezelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 32. pontja

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Helyi utak közútkezelői, hatósági feladatai, elsőfokú vízügyi, egyéb közművekkel kapcsolatos feladatok, területfelhasználási engedélyezési feladatok, ellátja az út-, és közterület felbontási kérelmekkel kapcsolatos feladatokat, ügyfélfogadás, az ügyintézések során felmerülő testületi, bizottsági előterjesztés készítése, véleményezi a rendezési tervezeteket, feladatkörével kapcsolatos szakhatósági nyilatkozatok kiadása. A munkakör ellátásával kapcsolatosan a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati szabályzatában foglaltaknak megfelelően a jegyző nevében és megbízásából a Hivatal Illetékességi területére kiterjedően ügyintézőként kiadmányozza a munkaköri leírásában meghatározott, feladatkörébe tartozó 3,5 t feletti gépjárművek tárolásával kapcsolatos kiadmányt, döntést és közbenső intézkedést. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Helyi Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Középiskola/gimnázium,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.

- A II. besorolási osztályban: Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés.

- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

- 6 hónap próbaidő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Legalább egy éves szakmai tapasztalat, - építész végzettség, - közigazgatási gyakorlat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - A 87/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. május 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. április 20. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Péter Zoltán nyújt, a 06 30/219 75 42 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PKÖ/157/2022 , valamint a munkakör megnevezését: közútkezelő.

vagy

- Elektronikus úton Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző részére a allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:

2022. április 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.kiskunhalas.hu

- 2022. március 28. - Halasi Tükör

- 2022. március 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 26. A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Hol vagyok? Városi hírek