Menü bezárása
Asztali nézet
Akadálymentes nézet

                  Elektronikus ügyintézés

  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2024. június 17. | Ma Laura és Alida és Alina napja van.

Pályázati felhívás civil szervezetek részére 2017. év 2. forduló

07
07
2017

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot hirdet a kultúra, a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, a környezet védelme céljából megrendezendő események, programok, rendezvények támogatására. 

Pályázatot nyújthat be az a civil szervezet, aki: 

•kiskunhalasi székhelyű, telephelyű, 

•vagy nyilatkozik, hogy a támogatást Kiskunhalason működő szervezeti egysége veszi igénybe, vagy

•Kiskunhalason a támogatási célok megvalósításához (a továbbiakban: megvalósítási cél) kéri a támogatást, vagy

•kiskunhalasi lakosok vagy szervezet javára, illetve érdekében megvalósuló programhoz kéri a támogatást.

•Kizárólag olyan szervezet nyújthat be támogatási igényt, aki a 2016. évről szóló számviteli beszámolóját az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvényben rögzített szabályok szerint 2017. május 31. napjáig letétbe helyezte az Országos Bírósági Hivatalnál.

A felosztható keretösszeg: 705.000 Ft, amelynek fedezetét Kiskunhalas Város Képviselő-testületének Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.24.) számú rendelete biztosítja.

Támogatásban nem részesíthetők:

- A politikai pártok, azok helyi szervezetei, illetőleg olyan társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, amely a pályázat kiírását megelőző, vagy egyedi támogatás esetén a támogatási döntést megelőző 5 éven belül: 

•Együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy

•jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson. 

- Nem nyújthat be pályázatot sportegyesület, tekintettel arra, hogy a sportegyesületek támogatására a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány külön pályázatot ír ki.

- Nem nyújthatnak be pályázatot azok a civil szervezetek, akik az idei év előző pályáztatási fordulójában támogatásban részesültek.

- Egyházak e pályáztatási formában nem támogathatóak.

- El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha:

•A kérelem nem tartalmazza a kötelezően beadandó dokumentációkat és azt a kérelmező a hiánypótlásban megjelölt határidőig nem pótolja. 

•A szervezet ugyanazon célra költségvetési éven belül már részesült támogatásban.

•A szervezet a döntéshozatalt megelőző két naptári évben a részére nyújtott támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el, illetve a kapott támogatást előzetes hozzájárulás nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.

•A támogatást kérő tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn. 

Jelen pályázati felhívásra a 2017. június 1-je és december 31-e közötti időben megvalósuló programokat, eseményeket tartalmazó pályázatokat lehet benyújtani. 

A pályázati kiírás ifjúsági, hagyományőrző, értékteremtő programokra, jeles napokhoz, évfordulókhoz kötődő eseményekre, előadásokra, konferenciákra, műsorokra, vetélkedőkre, közösségi rendezvényekre vonatkozik. 

Egy pályázó maximum egy pályázatot adhat be.

A pályázatban elszámolható költségek.

A programmal kapcsolatos:

•Vállalkozói számlával igazolt rendezvénydíj (pl. előadói díj, hangosítás)

•Szállítási és útiköltség, helyiségbérleti díj

•Anyagbeszerzés, a programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés

•Nyomdaköltség, telefonköltség (számlával igazolt)

•Irodaszer, postaköltség

Pályázni a megadott adatlap kitöltésével lehet, mely letölthető a www.kiskunhalas.hu honlapról, a „HIREK” menüpont alól.

Azon civil szervezetek, akik 2017 tavaszán kiírt Civil pályázatra igényt nyújtottak be, de pályázati forrásban nem részesültek, azoknak lehetőségük van egyszerűsített pályázat benyújtására. Az eredeti pályázati anyag kiegészíthető a szükséges, javított dokumentációval és nyilatkozni kell a korábban beküldött pályázati anyag fenntartására vonatkozóan.

A pályázatok beérkezési határideje és helye: 2017. szeptember 4. hétfő déli 12 óra, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Köznevelés és Művelődés Iroda, Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz..

Ugyanitt további információk beszerezhetők a 77/523-152-es telefonszámon. 

A pályázatokat személyesen és postai úton is be lehet nyújtani, kizárólag papír alapon, kinyomtatott formában, 1 példányban kell beadni. Pályázati eljárási díj nincs.

A támogatás felhasználásáról történő elszámolás határideje a támogatási cél megvalósulását következő 30. nap. 

A nyertes pályázatokról döntés várhatóan a szeptemberi képviselő-testületi ülésen születik.

E pályázat keretében nyújtott támogatásokra Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 26/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete is vonatkozik.


Kiskunhalas, 2017. július 7.

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot hirdet a kultúra, a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, a környezet védelme céljából megrendezendő események, programok, rendezvények támogatására. 

Pályázatot nyújthat be az a civil szervezet, aki: 

•kiskunhalasi székhelyű, telephelyű, 

•vagy nyilatkozik, hogy a támogatást Kiskunhalason működő szervezeti egysége veszi igénybe, vagy

•Kiskunhalason a támogatási célok megvalósításához (a továbbiakban: megvalósítási cél) kéri a támogatást, vagy

•kiskunhalasi lakosok vagy szervezet javára, illetve érdekében megvalósuló programhoz kéri a támogatást.

•Kizárólag olyan szervezet nyújthat be támogatási igényt, aki a 2016. évről szóló számviteli beszámolóját az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvényben rögzített szabályok szerint 2017. május 31. napjáig letétbe helyezte az Országos Bírósági Hivatalnál.

A felosztható keretösszeg: 705.000 Ft, amelynek fedezetét Kiskunhalas Város Képviselő-testületének Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.24.) számú rendelete biztosítja.

Támogatásban nem részesíthetők:

- A politikai pártok, azok helyi szervezetei, illetőleg olyan társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, amely a pályázat kiírását megelőző, vagy egyedi támogatás esetén a támogatási döntést megelőző 5 éven belül: 

•Együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy

•jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson. 

- Nem nyújthat be pályázatot sportegyesület, tekintettel arra, hogy a sportegyesületek támogatására a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány külön pályázatot ír ki.

- Nem nyújthatnak be pályázatot azok a civil szervezetek, akik az idei év előző pályáztatási fordulójában támogatásban részesültek.

- Egyházak e pályáztatási formában nem támogathatóak.

- El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha:

•A kérelem nem tartalmazza a kötelezően beadandó dokumentációkat és azt a kérelmező a hiánypótlásban megjelölt határidőig nem pótolja. 

•A szervezet ugyanazon célra költségvetési éven belül már részesült támogatásban.

•A szervezet a döntéshozatalt megelőző két naptári évben a részére nyújtott támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el, illetve a kapott támogatást előzetes hozzájárulás nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.

•A támogatást kérő tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn. 

Jelen pályázati felhívásra a 2017. június 1-je és december 31-e közötti időben megvalósuló programokat, eseményeket tartalmazó pályázatokat lehet benyújtani. 

A pályázati kiírás ifjúsági, hagyományőrző, értékteremtő programokra, jeles napokhoz, évfordulókhoz kötődő eseményekre, előadásokra, konferenciákra, műsorokra, vetélkedőkre, közösségi rendezvényekre vonatkozik. 

Egy pályázó maximum egy pályázatot adhat be.

A pályázatban elszámolható költségek.

A programmal kapcsolatos:

•Vállalkozói számlával igazolt rendezvénydíj (pl. előadói díj, hangosítás)

•Szállítási és útiköltség, helyiségbérleti díj

•Anyagbeszerzés, a programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés

•Nyomdaköltség, telefonköltség (számlával igazolt)

•Irodaszer, postaköltség

Pályázni a megadott adatlap kitöltésével lehet, mely letölthető a www.kiskunhalas.hu honlapról, a „HIREK” menüpont alól.

Azon civil szervezetek, akik 2017 tavaszán kiírt Civil pályázatra igényt nyújtottak be, de pályázati forrásban nem részesültek, azoknak lehetőségük van egyszerűsített pályázat benyújtására. Az eredeti pályázati anyag kiegészíthető a szükséges, javított dokumentációval és nyilatkozni kell a korábban beküldött pályázati anyag fenntartására vonatkozóan.

A pályázatok beérkezési határideje és helye: 2017. szeptember 4. hétfő déli 12 óra, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Köznevelés és Művelődés Iroda, Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz..

Ugyanitt további információk beszerezhetők a 77/523-152-es telefonszámon. 

A pályázatokat személyesen és postai úton is be lehet nyújtani, kizárólag papír alapon, kinyomtatott formában, 1 példányban kell beadni. Pályázati eljárási díj nincs.

A támogatás felhasználásáról történő elszámolás határideje a támogatási cél megvalósulását következő 30. nap. 

A nyertes pályázatokról döntés várhatóan a szeptemberi képviselő-testületi ülésen születik.

E pályázat keretében nyújtott támogatásokra Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 26/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete is vonatkozik.


Kiskunhalas, 2017. július 7.

Letölthető doc dokumentumfájl
Pályázati adatlap -2017.doc
Hol vagyok? Városi hírek