Menü bezárása
Asztali nézet
Akadálymentes nézet

Elektronikus ügyintézés

  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2023. december 06. | Ma Miklós napja van.

Pályázati felhívás civil és sportszervezetek részére

25
02
2022

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot hirdet a kultúra, a sport, a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, a környezet védelme céljából megrendezendő események, programok, rendezvények támogatására.

Pályázatot nyújthat be az a civil és sportszervezet, amely:

● kiskunhalasi székhelyű, telephelyű,

● vagy nyilatkozik, hogy a támogatást Kiskunhalason működő szervezeti egysége veszi igénybe, vagy

● Kiskunhalason a támogatási célok megvalósításához (a továbbiakban: megvalósítási cél) kéri a támogatást, vagy

● kiskunhalasi lakosok vagy szervezet javára, illetve érdekében megvalósuló programhoz kéri a támogatást.

● Kizárólag olyan szervezet nyújthat be támogatási igényt, aki a 2020. évről szóló számviteli beszámolóját az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvényben rögzített szabályok szerint 2021. május 31. napjáig letétbe helyezte az Országos Bírósági Hivatalnál.

A felosztható keretösszeg: 3.000.000 forint, amelynek fedezetét Kiskunhalas Város Képviselő-testületének Kiskunhalas Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete biztosítja.

Támogatásban nem részesíthetők:

A politikai pártok, azok helyi szervezetei, illetőleg olyan társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, amely a pályázat kiírását megelőző, vagy egyedi támogatás esetén a támogatási döntést megelőző 5 éven belül:

● Együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy

● jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.

El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha:

● A kérelem nem tartalmazza a kötelezően beadandó dokumentációkat és azt a kérelmező a hiánypótlásban megjelölt határidőig nem pótolja.

● A szervezet ugyanazon célra költségvetési éven belül már részesült önkormányzati támogatásban.

● A támogatást kérő tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn.

Jelen pályázati felhívásra a 2022. április 1-je és december 31-e közötti időben megvalósuló programokat, eseményeket tartalmazó pályázatokat lehet benyújtani.

A pályázati kiírás ifjúsági, hagyományőrző, értékteremtő programokra, jeles napokhoz, évfordulókhoz kötődő eseményekre, előadásokra, konferenciákra, műsorokra, vetélkedőkre, sporteseményekre, közösségi rendezvényekre vonatkozik.

Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a szervezetek, amelyek országos szinten pályázatot nyújtottak be a 2020., 2021. évi szakmai és működési kiadásaikra, illetve az 1 %-os adófelajánlásokból saját működésükre tudtak forrást biztosítani.

Egy pályázó maximum egy pályázatot adhat be. A pályázatban elszámolható költségek.

A programmal kapcsolatos:

● Vállalkozói számlával igazolt rendezvénydíj (pl. előadói díj, hangosítás)

● Szállítási és útiköltség, helyiségbérleti díj

● Anyagbeszerzés, a programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés

● Nyomdaköltség, telefonköltség (számlával igazolt)

● Irodaszer, postaköltség (számlával igazolt)

Pályázni a megadott adatlap kitöltésével lehet, mely letölthető a www.kiskunhalas.hu honlapról, a „HIREK” menüpont alól.

A pályázatok beérkezési határideje és helye: 2022. március 16. szerda, déli 12 óra, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Köznevelés és Művelődés Iroda, Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz. Ugyanitt további információk beszerezhetők a 77/523-152-es telefonszámon. A pályázatokat személyesen vagy postai úton papír alapon 1 eredeti példányban vagy e-mail-ben a juhasz.g@kiskunhalas.hu címre elektronikusan pdf-formátumban (aláírva, visszaszkennelve) is be lehet nyújtani. Pályázati eljárási díj nincs.

A támogatás felhasználásáról történő elszámolás határideje a támogatási cél megvalósulását követő 30. nap. A nyertes pályázatokról döntés várhatóan a márciusi képviselő-testületi ülésen születik. E pályázat keretében nyújtott támogatásokra Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 26/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete is vonatkozik. 


Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot hirdet a kultúra, a sport, a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, a környezet védelme céljából megrendezendő események, programok, rendezvények támogatására.

Pályázatot nyújthat be az a civil és sportszervezet, amely:

● kiskunhalasi székhelyű, telephelyű,

● vagy nyilatkozik, hogy a támogatást Kiskunhalason működő szervezeti egysége veszi igénybe, vagy

● Kiskunhalason a támogatási célok megvalósításához (a továbbiakban: megvalósítási cél) kéri a támogatást, vagy

● kiskunhalasi lakosok vagy szervezet javára, illetve érdekében megvalósuló programhoz kéri a támogatást.

● Kizárólag olyan szervezet nyújthat be támogatási igényt, aki a 2020. évről szóló számviteli beszámolóját az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvényben rögzített szabályok szerint 2021. május 31. napjáig letétbe helyezte az Országos Bírósági Hivatalnál.

A felosztható keretösszeg: 3.000.000 forint, amelynek fedezetét Kiskunhalas Város Képviselő-testületének Kiskunhalas Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete biztosítja.

Támogatásban nem részesíthetők:

A politikai pártok, azok helyi szervezetei, illetőleg olyan társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, amely a pályázat kiírását megelőző, vagy egyedi támogatás esetén a támogatási döntést megelőző 5 éven belül:

● Együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy

● jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.

El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha:

● A kérelem nem tartalmazza a kötelezően beadandó dokumentációkat és azt a kérelmező a hiánypótlásban megjelölt határidőig nem pótolja.

● A szervezet ugyanazon célra költségvetési éven belül már részesült önkormányzati támogatásban.

● A támogatást kérő tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn.

Jelen pályázati felhívásra a 2022. április 1-je és december 31-e közötti időben megvalósuló programokat, eseményeket tartalmazó pályázatokat lehet benyújtani.

A pályázati kiírás ifjúsági, hagyományőrző, értékteremtő programokra, jeles napokhoz, évfordulókhoz kötődő eseményekre, előadásokra, konferenciákra, műsorokra, vetélkedőkre, sporteseményekre, közösségi rendezvényekre vonatkozik.

Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a szervezetek, amelyek országos szinten pályázatot nyújtottak be a 2020., 2021. évi szakmai és működési kiadásaikra, illetve az 1 %-os adófelajánlásokból saját működésükre tudtak forrást biztosítani.

Egy pályázó maximum egy pályázatot adhat be. A pályázatban elszámolható költségek.

A programmal kapcsolatos:

● Vállalkozói számlával igazolt rendezvénydíj (pl. előadói díj, hangosítás)

● Szállítási és útiköltség, helyiségbérleti díj

● Anyagbeszerzés, a programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés

● Nyomdaköltség, telefonköltség (számlával igazolt)

● Irodaszer, postaköltség (számlával igazolt)

Pályázni a megadott adatlap kitöltésével lehet, mely letölthető a www.kiskunhalas.hu honlapról, a „HIREK” menüpont alól.

A pályázatok beérkezési határideje és helye: 2022. március 16. szerda, déli 12 óra, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Köznevelés és Művelődés Iroda, Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz. Ugyanitt további információk beszerezhetők a 77/523-152-es telefonszámon. A pályázatokat személyesen vagy postai úton papír alapon 1 eredeti példányban vagy e-mail-ben a juhasz.g@kiskunhalas.hu címre elektronikusan pdf-formátumban (aláírva, visszaszkennelve) is be lehet nyújtani. Pályázati eljárási díj nincs.

A támogatás felhasználásáról történő elszámolás határideje a támogatási cél megvalósulását követő 30. nap. A nyertes pályázatokról döntés várhatóan a márciusi képviselő-testületi ülésen születik. E pályázat keretében nyújtott támogatásokra Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 26/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete is vonatkozik. 


Letölthető docx dokumentumfájl
02-Civil_pályázati felhívás -2022 - 1.melleklet.docx
Letölthető doc dokumentumfájl
Pályázati adatlap -2022.doc
Letölthető pdf dokumentumfájl
Pályázati felhívás -2022.pdf
Hol vagyok? Városi hírek