Menü bezárása
Asztali nézet
Akadálymentes nézet

Elektronikus ügyintézés

  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2024. március 02. | Ma Lujza napja van.

Pályázati felhívás - Pénzügyi referens

06
09
2023

KISKUNHALASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL pályázatot hirdet közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében pénzügyi referens munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 • Részt vesz az önkormányzat éves költségvetési tervjavaslatának előkészítésében.
 • Részt vesz a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési tervjavaslatának előkészítésében.
 • Részt vesz a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési tervjavaslatainak előkészítésében.
 • Közreműködik a főkönyvelő javaslata szerint Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények által szolgáltatott adatok alapján a költségvetés módosítására vonatkozó javaslatok összesítésében.
 • Közreműködik a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetés módosításainak előkészítésében.
 • Közreműködik a KGR-K11 űrlapjaiból az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámolóhoz az adatok összesítésében.
 • Részt vesz a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámolók előterjesztésének elkészítésében.
 • Közreműködik a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás pénzforgalmáról a társulásokban részt vevő önkormányzatok felé az elszámolások készítésében.
 • Közreműködik a főkönyvelő részére a Magyar Államkincstár és minisztériumok, egyéb gazdasági szereplők számára megküldendő adatszolgáltatásokban, a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodására vonatkozó beszámolók és jelentések összeállításában.
 • Figyelemmel kíséri a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatainak felhasználását, a bevételek teljesülését.
 • Folyamatos kapcsolatot tart a hivatalon belül a gazdálkodási feladatokkal felruházott személyekkel, részükre biztosítja a szükséges pénzügyi információkat /előirányzatok, felhasználások/.
 • Szakmai iránymutatással segíti a társosztályokon végzett gazdálkodási feladatok ellátását.
 • Közreműködik a számviteli politika keretében a pénzkezelési és értékelési szabályzatokat aktualizálásában a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
 • Önkormányzat pályázati projektjei megvalósításával kapcsolatos feladatok, pénzügyi felügyeletében közreműködik, a Városfejlesztési osztállyal együttműködik.
 • Közreműködik a pénzügyi tárgyú jogszabályokba (így különösen: ÁHT, ÁVR, ÁHSZ… stb.) foglaltak folyamatos teljesítésének ellenőrzésében.
 • Figyelemmel kíséri a könyvelés, valamint a tárgyi eszköz analitikus nyilvántartások (jogszabályok, vonatkozó helyi rendeletek, helyi szabályzások alapján) egyeztetését, az analitikus nyilvántartás vezetését, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését.
 • Közreműködik az OSAP adatszolgáltatásban.
 • Munkája során a következő programokat használja: ASP keretrendszer: KATI, KASZPER, IVK, ETRIUSZ, VIR, Iratkezelő, ÖNEGM, Ebr42, K11, e-adat, Eper, Word, Excel.
 • Közreműködik az adóellenőrzéssel összefüggő feladatok ellátásában.


Betöltendő állás szakmacsoportja: gazdasági

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra)

Munkavégzés helye: Kiskunhalas

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző nyújt, a 06-77/523-105 -ös telefonszámon.


Feltételek, előnyök: -

Pályázati feltételek: -

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Középfok - szakképzettség, Pénzügy, bank és biztosítás, 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 19. pontja szerint: Pénzügyi és számviteli feladatkör
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Pénzügy, bank és biztosítás, 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 19. pontja szerint: Pénzügyi és számviteli feladatkör

Egyéb pályázati feltétel meghatározása: -

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/737/2023 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi referens vagy elektronikus úton Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző részére az allas@kiskunhalas.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • Közigazgatási szakvizsga
 • Közigazgatásban szerzett tapasztalat


A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • önéletrajz
 • adatkezelési nyilatkozat
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről


A pályázat benyújtásának határideje: 2023.10.04. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt. A pályázat elbírálásának határideje: 2023.10.11. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Halasi Tükör 2023. szeptember 13.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.10.16.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.09.08.

KISKUNHALASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL pályázatot hirdet közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében pénzügyi referens munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 • Részt vesz az önkormányzat éves költségvetési tervjavaslatának előkészítésében.
 • Részt vesz a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési tervjavaslatának előkészítésében.
 • Részt vesz a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési tervjavaslatainak előkészítésében.
 • Közreműködik a főkönyvelő javaslata szerint Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények által szolgáltatott adatok alapján a költségvetés módosítására vonatkozó javaslatok összesítésében.
 • Közreműködik a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetés módosításainak előkészítésében.
 • Közreműködik a KGR-K11 űrlapjaiból az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámolóhoz az adatok összesítésében.
 • Részt vesz a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámolók előterjesztésének elkészítésében.
 • Közreműködik a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás pénzforgalmáról a társulásokban részt vevő önkormányzatok felé az elszámolások készítésében.
 • Közreműködik a főkönyvelő részére a Magyar Államkincstár és minisztériumok, egyéb gazdasági szereplők számára megküldendő adatszolgáltatásokban, a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodására vonatkozó beszámolók és jelentések összeállításában.
 • Figyelemmel kíséri a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatainak felhasználását, a bevételek teljesülését.
 • Folyamatos kapcsolatot tart a hivatalon belül a gazdálkodási feladatokkal felruházott személyekkel, részükre biztosítja a szükséges pénzügyi információkat /előirányzatok, felhasználások/.
 • Szakmai iránymutatással segíti a társosztályokon végzett gazdálkodási feladatok ellátását.
 • Közreműködik a számviteli politika keretében a pénzkezelési és értékelési szabályzatokat aktualizálásában a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
 • Önkormányzat pályázati projektjei megvalósításával kapcsolatos feladatok, pénzügyi felügyeletében közreműködik, a Városfejlesztési osztállyal együttműködik.
 • Közreműködik a pénzügyi tárgyú jogszabályokba (így különösen: ÁHT, ÁVR, ÁHSZ… stb.) foglaltak folyamatos teljesítésének ellenőrzésében.
 • Figyelemmel kíséri a könyvelés, valamint a tárgyi eszköz analitikus nyilvántartások (jogszabályok, vonatkozó helyi rendeletek, helyi szabályzások alapján) egyeztetését, az analitikus nyilvántartás vezetését, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését.
 • Közreműködik az OSAP adatszolgáltatásban.
 • Munkája során a következő programokat használja: ASP keretrendszer: KATI, KASZPER, IVK, ETRIUSZ, VIR, Iratkezelő, ÖNEGM, Ebr42, K11, e-adat, Eper, Word, Excel.
 • Közreműködik az adóellenőrzéssel összefüggő feladatok ellátásában.


Betöltendő állás szakmacsoportja: gazdasági

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra)

Munkavégzés helye: Kiskunhalas

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző nyújt, a 06-77/523-105 -ös telefonszámon.


Feltételek, előnyök: -

Pályázati feltételek: -

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Középfok - szakképzettség, Pénzügy, bank és biztosítás, 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 19. pontja szerint: Pénzügyi és számviteli feladatkör
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Pénzügy, bank és biztosítás, 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 19. pontja szerint: Pénzügyi és számviteli feladatkör

Egyéb pályázati feltétel meghatározása: -

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/737/2023 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi referens vagy elektronikus úton Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző részére az allas@kiskunhalas.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • Közigazgatási szakvizsga
 • Közigazgatásban szerzett tapasztalat


A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • önéletrajz
 • adatkezelési nyilatkozat
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről


A pályázat benyújtásának határideje: 2023.10.04. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt. A pályázat elbírálásának határideje: 2023.10.11. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Halasi Tükör 2023. szeptember 13.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.10.16.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.09.08.

Hol vagyok? Városi hírek