Asztali nézet
Akadálymentes nézet
  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2021. november 29. | Ma Taksony napja van.

Pályázati felhívás - pályázati ügyintéző

21
07
2021
Kép: Pályázati felhívás - pályázati ügyintéző

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal

pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012 (III.7.) kormányrendelet 1. melléklet 32. pontja

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- önálló fejlesztési projektek és pályázatok előkészítése, szervezése, megvalósítása - önkormányzati beruházások, Európai Uniós és hazai forrásból megvalósuló pályázatok lebonyolítása, ellenőrzése, szükséges dokumentumok beszerzése, ezen belül különösen: -projekt megvalósításának szakmai koordinációja a vállalt célok, határidők és indikátorok elérése, teljesítése érdekében, megvalósulásuk nyomon követése, - projekt tartalmi előkészítésének koordinálása, ellenőrzése; - szakmai tevékenységek megvalósításának tartalmi és időbeli koordinálása, ellenőrzése; - közreműködés a szakmai tevékenységek alátámasztásához szükséges dokumentációs rendszer kialakításában; - a dokumentumok összegyűjtése, ellenőrzése, - a szakmai megvalósítók teljesítésének nyomon követése; - közbeszerzési pályázatok előkészítése, ügyintézése - közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Helyi Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Főiskola,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.

- A II. besorolási osztályban: Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés.

- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

- 6 hónap próbaidő.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Legalább egy éves szakmai tapasztalat


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- A 87/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhessék.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Havasi Szibilla Kornélia nyújt, a 77/523-151 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: s/928/2021 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati ügyintéző. vagy

- Elektronikus úton Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző részére a allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt.


A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 31.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.kiskunhalas.hu - 2021. július 21.

- Halasi Tükör - 2021. július 28.

- kozigallas.gov.hu: 2021. július 21.


Kép: Pályázati felhívás - pályázati ügyintéző

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal

pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012 (III.7.) kormányrendelet 1. melléklet 32. pontja

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- önálló fejlesztési projektek és pályázatok előkészítése, szervezése, megvalósítása - önkormányzati beruházások, Európai Uniós és hazai forrásból megvalósuló pályázatok lebonyolítása, ellenőrzése, szükséges dokumentumok beszerzése, ezen belül különösen: -projekt megvalósításának szakmai koordinációja a vállalt célok, határidők és indikátorok elérése, teljesítése érdekében, megvalósulásuk nyomon követése, - projekt tartalmi előkészítésének koordinálása, ellenőrzése; - szakmai tevékenységek megvalósításának tartalmi és időbeli koordinálása, ellenőrzése; - közreműködés a szakmai tevékenységek alátámasztásához szükséges dokumentációs rendszer kialakításában; - a dokumentumok összegyűjtése, ellenőrzése, - a szakmai megvalósítók teljesítésének nyomon követése; - közbeszerzési pályázatok előkészítése, ügyintézése - közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Helyi Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Főiskola,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.

- A II. besorolási osztályban: Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés.

- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

- 6 hónap próbaidő.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Legalább egy éves szakmai tapasztalat


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- A 87/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhessék.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Havasi Szibilla Kornélia nyújt, a 77/523-151 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: s/928/2021 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati ügyintéző. vagy

- Elektronikus úton Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző részére a allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt.


A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 31.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.kiskunhalas.hu - 2021. július 21.

- Halasi Tükör - 2021. július 28.

- kozigallas.gov.hu: 2021. július 21.


Hol vagyok? Városi hírek