Menü bezárása
Asztali nézet
Akadálymentes nézet

                  Elektronikus ügyintézés

  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2024. július 24. | Ma Kinga és Kincső napja van.

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Mezőőr Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

A mezei őrszolgálat feladata a termőföldek őrzése, valamint a termőföldön levő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelme, valamint közreműködés a közrend-közbiztonság fenntartásában.

A feladatkörében eljáró mezőőr hivatalos személy, aki jogosult és köteles a közterületen ellenőrizni a jogszabályban előírt kötelezettségek megtartását, jogszabálysértés esetén eljárást kezdeményezni vagy a jogszabályban meghatározott intézkedést megtenni, továbbá:

Feltartóztatni azt a személyt, aki a személyazonosságának igazolását megtagadja. Átvizsgálni a ruházatát, csomagját, járművét a jogellenes cselekmények elkövetésén tetten ért személynek, jogszabály által meghatározott esetekben és módon.

Visszatartani a bűncselekmény, vagy a hatáskörébe utalt jogellenes cselekmény elkövetésén tetten ért, személyi azonosságát nem igazoló vagy az előállításnak ellenszegülő személyt, az intézkedés idejére vagy a további intézkedés megtételéig, de legfeljebb 2 óra időtartamra.

Előállítani a bűncselekmény, vagy helyszíni bírsággal sújtható szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt Felszólítani a bűncselekmény, szabálysértés elkövetőjét cselekménye abbahagyására megakadályozni a cselekmény folytatásában. Helyszíni bírságot kiszabni a meghatározott szabálysértést elkövető személlyel szemben.

A vagyonvédelmi feladatainak ellátása során az őrzött területet (épületet, építményt] rendelkezésre lezárni és megakadályozni, hogy oda illetéktelen személy belépjen és illetéktelenül ott tartózkodjon. Szolgálati sörétes lőfegyver birtokolni és használni.

Átadni a tulajdonosának a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül talált állatot. Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt]

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra], Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Kiskunhalas A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

Munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rencsár József rendészeti csoportvezető nyújt, a 06-77/523-145 -as telefonszámon.

Feltételek, Előnyök Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Büntetlen előélet

Cselekvőképesség

Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

2. Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések, felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség), Egyéb végzettség, mezőőr

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

Az 1997. évi CLIX. törvény 22. § (1) bekezdésben meghatározott mezőőri és rendészeti vizsga megléte, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a tanfolyam elvégzését és a vizsga letételét vállalja; fegyvertartási engedély

A pályázatok benyújtásának módja:

postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalas Város Önkormányzatának címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.). vagy elektronikus úton Fülöp Róbert polgármester részére az allas@kiskunhalas.hu e-mail címen keresztül.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/937/2023 , valamint a munkakör megnevezését: mezőőr Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent: 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

Középfokú képesítés Mezőőri munkakörben eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat Helyismeret (külterület) Mezőőri és rendészeti vizsga megléte Vadász, vadőr végzettség

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

A Kjt 20/A§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.01.15. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A kiválasztásról és a kinevezésről a polgármester dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.01.22. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Halasi Tükör 2023. december 21.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.01.23.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.12.06.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel. 

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Mezőőr Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

A mezei őrszolgálat feladata a termőföldek őrzése, valamint a termőföldön levő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelme, valamint közreműködés a közrend-közbiztonság fenntartásában.

A feladatkörében eljáró mezőőr hivatalos személy, aki jogosult és köteles a közterületen ellenőrizni a jogszabályban előírt kötelezettségek megtartását, jogszabálysértés esetén eljárást kezdeményezni vagy a jogszabályban meghatározott intézkedést megtenni, továbbá:

Feltartóztatni azt a személyt, aki a személyazonosságának igazolását megtagadja. Átvizsgálni a ruházatát, csomagját, járművét a jogellenes cselekmények elkövetésén tetten ért személynek, jogszabály által meghatározott esetekben és módon.

Visszatartani a bűncselekmény, vagy a hatáskörébe utalt jogellenes cselekmény elkövetésén tetten ért, személyi azonosságát nem igazoló vagy az előállításnak ellenszegülő személyt, az intézkedés idejére vagy a további intézkedés megtételéig, de legfeljebb 2 óra időtartamra.

Előállítani a bűncselekmény, vagy helyszíni bírsággal sújtható szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt Felszólítani a bűncselekmény, szabálysértés elkövetőjét cselekménye abbahagyására megakadályozni a cselekmény folytatásában. Helyszíni bírságot kiszabni a meghatározott szabálysértést elkövető személlyel szemben.

A vagyonvédelmi feladatainak ellátása során az őrzött területet (épületet, építményt] rendelkezésre lezárni és megakadályozni, hogy oda illetéktelen személy belépjen és illetéktelenül ott tartózkodjon. Szolgálati sörétes lőfegyver birtokolni és használni.

Átadni a tulajdonosának a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül talált állatot. Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt]

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra], Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Kiskunhalas A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

Munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rencsár József rendészeti csoportvezető nyújt, a 06-77/523-145 -as telefonszámon.

Feltételek, Előnyök Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Büntetlen előélet

Cselekvőképesség

Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

2. Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések, felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség), Egyéb végzettség, mezőőr

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

Az 1997. évi CLIX. törvény 22. § (1) bekezdésben meghatározott mezőőri és rendészeti vizsga megléte, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a tanfolyam elvégzését és a vizsga letételét vállalja; fegyvertartási engedély

A pályázatok benyújtásának módja:

postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalas Város Önkormányzatának címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.). vagy elektronikus úton Fülöp Róbert polgármester részére az allas@kiskunhalas.hu e-mail címen keresztül.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/937/2023 , valamint a munkakör megnevezését: mezőőr Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent: 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

Középfokú képesítés Mezőőri munkakörben eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat Helyismeret (külterület) Mezőőri és rendészeti vizsga megléte Vadász, vadőr végzettség

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

A Kjt 20/A§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.01.15. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A kiválasztásról és a kinevezésről a polgármester dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.01.22. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Halasi Tükör 2023. december 21.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.01.23.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.12.06.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel. 

Hol vagyok? Városi hírek