Menü bezárása
Asztali nézet
Akadálymentes nézet

                  Elektronikus ügyintézés

  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2024. május 28. | Ma Emil és Csanád napja van.

Pályázati felhívás - közterület-felügyelő munkakör betöltésére

26
07
2022

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 30. pontja

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeleteiben meghatározott feladatok végrehajtása. A napi tevékenységével és az eljárásokban való közreműködéssel összefüggő adminisztrációs feladatok ellátása. Közreműködik: a közterület, az épített és természeti környezet, a közrend-közbiztonság, az önkormányzati vagyon érdekében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában, a képviselő-testület rendeleteiben meghatározott feladatok ellátásában, a térfigyelő kamerarendszer működtetésében. Jogsértő cselekmény vagy állapot észlelése, vagy tudomására jutása esetén: amennyiben hatáskörrel rendelkezik, intézkedik annak abbahagyására, megszüntetésére amennyiben hatáskörrel nem rendelkezik, - a vagyon és életvédelmi szempontból szükséges elsődleges intézkedések végrehajtása után – értesíti a hatáskörrel rendelkező szervet. Kiemelt figyelmet fordít az állat- és környezetvédelemre, az illegális szemétlerakó helyek felderítésére. A hivatal ügyfélfogadási idejében fogadja az ügyfeleket. Tőle elvárható segítséget nyújt a problémával hozzáforduló lakossági ügyeinek intézéséhez. Végrehajtja a rendeltetésétől eltérő közterület-használattal összegfüggő döntés előkészítő feladatokat és azok adminisztrációját. Végrehajtja a közterület-felügyelet vezetésével összefüggő feladatokat. 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Középiskola/gimnázium,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés.

- A II. besorolási osztályban: Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.

- Microsoft Word és Excel felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- szakirányú végzettség,

- rendvédelmi területen szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- A 87/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. szeptember 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. szeptember 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rencsár József nyújt, a 06 77/523-145 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PKÖ/181/2022 , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

vagy

- Elektronikus úton Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző részére a allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- kozigallas.gov.hu - 2022. július 26.

- Halasi Tükör - 2022. augusztus 10.


Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 30. pontja

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeleteiben meghatározott feladatok végrehajtása. A napi tevékenységével és az eljárásokban való közreműködéssel összefüggő adminisztrációs feladatok ellátása. Közreműködik: a közterület, az épített és természeti környezet, a közrend-közbiztonság, az önkormányzati vagyon érdekében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában, a képviselő-testület rendeleteiben meghatározott feladatok ellátásában, a térfigyelő kamerarendszer működtetésében. Jogsértő cselekmény vagy állapot észlelése, vagy tudomására jutása esetén: amennyiben hatáskörrel rendelkezik, intézkedik annak abbahagyására, megszüntetésére amennyiben hatáskörrel nem rendelkezik, - a vagyon és életvédelmi szempontból szükséges elsődleges intézkedések végrehajtása után – értesíti a hatáskörrel rendelkező szervet. Kiemelt figyelmet fordít az állat- és környezetvédelemre, az illegális szemétlerakó helyek felderítésére. A hivatal ügyfélfogadási idejében fogadja az ügyfeleket. Tőle elvárható segítséget nyújt a problémával hozzáforduló lakossági ügyeinek intézéséhez. Végrehajtja a rendeltetésétől eltérő közterület-használattal összegfüggő döntés előkészítő feladatokat és azok adminisztrációját. Végrehajtja a közterület-felügyelet vezetésével összefüggő feladatokat. 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Középiskola/gimnázium,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés.

- A II. besorolási osztályban: Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.

- Microsoft Word és Excel felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- szakirányú végzettség,

- rendvédelmi területen szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- A 87/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. szeptember 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. szeptember 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rencsár József nyújt, a 06 77/523-145 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PKÖ/181/2022 , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

vagy

- Elektronikus úton Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző részére a allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- kozigallas.gov.hu - 2022. július 26.

- Halasi Tükör - 2022. augusztus 10.


Hol vagyok? Városi hírek