Asztali nézet
Akadálymentes nézet
  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2021. november 29. | Ma Taksony napja van.

Pályázati felhívás - Közterület-felügyelő

26
07
2021
Kép: Pályázati felhívás - Közterület-felügyelő

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 30. pontja

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése.

- A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása.

- Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeleteiben meghatározott feladatok végrehajtása.

- A napi tevékenységével és az eljárásokban való közreműködéssel összefüggő adminisztrációs feladatok ellátása.

Közreműködik:

-a közterület, az épített és természeti környezet, a közrend-közbiztonság, az önkormányzati vagyon érdekében,

-a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,

-az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,

-a képviselő-testület rendeleteiben meghatározott feladatok ellátásában,

-a térfigyelő kamerarendszer működtetésében.

- Jogsértő cselekmény vagy állapot észlelése, vagy tudomására jutása esetén:

-amennyiben hatáskörrel rendelkezik, intézkedik annak abbahagyására, megszüntetésére

-amennyiben hatáskörrel nem rendelkezik, - a vagyon és életvédelmi szempontból szükséges elsődleges intézkedések végrehajtása után – értesíti a hatáskörrel rendelkező szervet.

- Kiemelt figyelmet fordít az állat- és környezetvédelemre, az illegális szemétlerakó helyek felderítésére.

- A hivatal ügyfélfogadási idejében fogadja az ügyfeleket.

- Tőle elvárható segítséget nyújt a problémával hozzáforduló lakossági ügyeinek intézéséhez.

-Végrehajtja a rendeltetésétől eltérő közterület-használattal összegfüggő döntés előkészítő feladatokat és azok adminisztrációját.

- Végrehajtja a közterület-felügyelet vezetésével összefüggő feladatokat

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Helyi Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Középiskola/gimnázium,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés.

 A II. besorolási osztályban: Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.

- Microsoft Word és Excel felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- szakirányú végzettség

- rendvédelmi területen szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- A 87/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rencsár József városrendészeti csoportvezető nyújt, a 06 77/523-145 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: s/937/2021 , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő. vagy 

Elektronikus úton Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző részére a allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.kiskunhalas.hu - 2021. július 26.

- Halasi Tükör - 2021. augusztus 11.

- kozigallas.gov.hu – 2021. július 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet.

Kép: Pályázati felhívás - Közterület-felügyelő

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 30. pontja

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése.

- A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása.

- Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeleteiben meghatározott feladatok végrehajtása.

- A napi tevékenységével és az eljárásokban való közreműködéssel összefüggő adminisztrációs feladatok ellátása.

Közreműködik:

-a közterület, az épített és természeti környezet, a közrend-közbiztonság, az önkormányzati vagyon érdekében,

-a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,

-az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,

-a képviselő-testület rendeleteiben meghatározott feladatok ellátásában,

-a térfigyelő kamerarendszer működtetésében.

- Jogsértő cselekmény vagy állapot észlelése, vagy tudomására jutása esetén:

-amennyiben hatáskörrel rendelkezik, intézkedik annak abbahagyására, megszüntetésére

-amennyiben hatáskörrel nem rendelkezik, - a vagyon és életvédelmi szempontból szükséges elsődleges intézkedések végrehajtása után – értesíti a hatáskörrel rendelkező szervet.

- Kiemelt figyelmet fordít az állat- és környezetvédelemre, az illegális szemétlerakó helyek felderítésére.

- A hivatal ügyfélfogadási idejében fogadja az ügyfeleket.

- Tőle elvárható segítséget nyújt a problémával hozzáforduló lakossági ügyeinek intézéséhez.

-Végrehajtja a rendeltetésétől eltérő közterület-használattal összegfüggő döntés előkészítő feladatokat és azok adminisztrációját.

- Végrehajtja a közterület-felügyelet vezetésével összefüggő feladatokat

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Helyi Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Középiskola/gimnázium,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés.

 A II. besorolási osztályban: Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.

- Microsoft Word és Excel felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- szakirányú végzettség

- rendvédelmi területen szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- A 87/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rencsár József városrendészeti csoportvezető nyújt, a 06 77/523-145 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: s/937/2021 , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő. vagy 

Elektronikus úton Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző részére a allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.kiskunhalas.hu - 2021. július 26.

- Halasi Tükör - 2021. augusztus 11.

- kozigallas.gov.hu – 2021. július 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet.

Hol vagyok? Városi hírek