Menü bezárása
Asztali nézet
Akadálymentes nézet

Elektronikus ügyintézés

  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2024. február 21. | Ma Eleonóra és Zelmira napja van.

Pályázati felhívás - intézményvezető

06
12
2017

Kiskunhalas Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.február 1. napjától 2023. január 31. -ig szól. 

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének irányítása, a hozzá tartozó intézmények gazdálkodási, pénzügyi feladatainak ellátása. 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.              

Pályázati feltételek:

• Főiskola, 

• emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorla 

• Felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő munkakörben legalább öt éves szakmai gyakorlat. 

• Büntetlen előélet, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 8. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési osztály vezetője nyújt, a 06 77/523-139 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalas Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/678/2017 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető. 

vagy

• Személyesen: , Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat személyesen hallgatja meg egy szakmai bizottság. A bizottság írásban foglalt szakmai véleményét mérlegelve Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, mint a megbízási jogkör gyakorlója dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• Kiskunhalas Város honlapja - 2017. december 8.

• Halasi Tükör - 2017. december 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „Pályázat a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására” tárgymegjelöléssel 2 példányban papíron és egy példányban elektronikusan. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.február 1. napjától 2023. január 31. -ig szól. 

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének irányítása, a hozzá tartozó intézmények gazdálkodási, pénzügyi feladatainak ellátása. 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.              

Pályázati feltételek:

• Főiskola, 

• emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorla 

• Felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő munkakörben legalább öt éves szakmai gyakorlat. 

• Büntetlen előélet, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 8. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési osztály vezetője nyújt, a 06 77/523-139 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalas Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/678/2017 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető. 

vagy

• Személyesen: , Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat személyesen hallgatja meg egy szakmai bizottság. A bizottság írásban foglalt szakmai véleményét mérlegelve Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, mint a megbízási jogkör gyakorlója dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• Kiskunhalas Város honlapja - 2017. december 8.

• Halasi Tükör - 2017. december 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „Pályázat a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására” tárgymegjelöléssel 2 példányban papíron és egy példányban elektronikusan. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

Hol vagyok? Városi hírek