Menü bezárása
Asztali nézet
Normál nézet

                  Elektronikus ügyintézés

  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás a normál honlapra  2024. június 19. | Ma Gyárfás napja van.

Pályázati felhívás - Anyakönyvvezető

24
04
2024

KISKUNHALASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL pályázatot hirdet közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében anyakönyvvezető munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

Az anyakönyvvezető 32/2014. (V.19.) KIM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint:

a) törvényben meghatározottak szerint adatbejegyzést, adatmódosítást és adattörlést végez az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásban, kiállítja az anyakönyvi okiratokat és teljesíti a törvényben előírt adatszolgáltatásokat,

b) felveszi a törvényben meghatározott kérelmeket,

c) határidő nélkül őrzi az illetékességi területén történt anyakönyvi eseményeket tartalmazó papír alapú anyakönyveket anyakönyvi alapiratokat, a betűrendes névmutatókat és az apa adatai nélkül anyakönyvezettek nyilvántartását.

Feladata a születéssel, házassággal, bejegyzett élettársi kapcsolattal és halálesettel kapcsolatos anyakönyvezési feladatok

 teljes körű ellátása.


Feladata az anyakönyvi eljárás keretében:

• a házasságkötési szándék bejelentésére irányuló eljárással,

• a házasságkötéssel,

• a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentésre irányuló eljárással,

• a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére,

• a névváltozási eljárással,

• a házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárással és

• az anyakönyvi nyilvántartások rendszerének vezetésével kapcsolatos ügyintézés.

Családi jogállás rendezése, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele, apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásának vezetése.

Házasságkötést megelőző várakozási idő alóli felmentési, és házasságkötő termen kívül házasságkötési kérelmek előkészítése.

Előkészíti és közreműködik az állampolgári eskü vagy fogadalom letételénél. 

Külföldön történt anyakönyvi események hazai anyakönyvezésében közreműködik.

Jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése és az ehhez kapcsolódó hatósági igazolások kiadása valamint tájékoztatás illetékes szervek felé.

Közreműködés a választások, népszavazások lebonyolításában.


Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra),

Teljes munkaidő Munkavégzés helye: Kiskunhalas

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gyenizse Katalin Erzsébet hatósági csoportvezető nyújt, a 06-77/523-158 -as telefonszámon.


Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Magyar állampolgárság

- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

- Erkölcsi bizonyítvány


Elvárt végzettség/képesítés:

- 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Egyéb végzettség, 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 15. pontja szerint: Anyakönyvi feladatkör.

- 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),


Egyéb végzettség, 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 15. pontja szerint: Anyakönyvi feladatkör.


Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

- A pályázatok benyújtásának módja Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.).

- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/454/2024 , valamint a munkakör megnevezését: anyakönyvvezető

- vagy elektronikus úton Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző részére az allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül.


Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem


Egyéb pályázati előnyök:

- Anyakönyvvezetői szakvizsga,

- Közigazgatási gyakorlat.


A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

- Adatkezelési nyilatkozat

- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata.


A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.30. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.12. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Halasi Tükör 2024. május 23.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.04.26.


A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


KISKUNHALASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL pályázatot hirdet közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében anyakönyvvezető munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

Az anyakönyvvezető 32/2014. (V.19.) KIM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint:

a) törvényben meghatározottak szerint adatbejegyzést, adatmódosítást és adattörlést végez az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásban, kiállítja az anyakönyvi okiratokat és teljesíti a törvényben előírt adatszolgáltatásokat,

b) felveszi a törvényben meghatározott kérelmeket,

c) határidő nélkül őrzi az illetékességi területén történt anyakönyvi eseményeket tartalmazó papír alapú anyakönyveket anyakönyvi alapiratokat, a betűrendes névmutatókat és az apa adatai nélkül anyakönyvezettek nyilvántartását.

Feladata a születéssel, házassággal, bejegyzett élettársi kapcsolattal és halálesettel kapcsolatos anyakönyvezési feladatok

 teljes körű ellátása.


Feladata az anyakönyvi eljárás keretében:

• a házasságkötési szándék bejelentésére irányuló eljárással,

• a házasságkötéssel,

• a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentésre irányuló eljárással,

• a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére,

• a névváltozási eljárással,

• a házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárással és

• az anyakönyvi nyilvántartások rendszerének vezetésével kapcsolatos ügyintézés.

Családi jogállás rendezése, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele, apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásának vezetése.

Házasságkötést megelőző várakozási idő alóli felmentési, és házasságkötő termen kívül házasságkötési kérelmek előkészítése.

Előkészíti és közreműködik az állampolgári eskü vagy fogadalom letételénél. 

Külföldön történt anyakönyvi események hazai anyakönyvezésében közreműködik.

Jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése és az ehhez kapcsolódó hatósági igazolások kiadása valamint tájékoztatás illetékes szervek felé.

Közreműködés a választások, népszavazások lebonyolításában.


Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra),

Teljes munkaidő Munkavégzés helye: Kiskunhalas

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gyenizse Katalin Erzsébet hatósági csoportvezető nyújt, a 06-77/523-158 -as telefonszámon.


Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Magyar állampolgárság

- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

- Erkölcsi bizonyítvány


Elvárt végzettség/képesítés:

- 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Egyéb végzettség, 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 15. pontja szerint: Anyakönyvi feladatkör.

- 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),


Egyéb végzettség, 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 15. pontja szerint: Anyakönyvi feladatkör.


Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

- A pályázatok benyújtásának módja Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.).

- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/454/2024 , valamint a munkakör megnevezését: anyakönyvvezető

- vagy elektronikus úton Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző részére az allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül.


Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem


Egyéb pályázati előnyök:

- Anyakönyvvezetői szakvizsga,

- Közigazgatási gyakorlat.


A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

- Adatkezelési nyilatkozat

- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata.


A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.30. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.12. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Halasi Tükör 2024. május 23.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.04.26.


A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


Hol vagyok? Városi hírek