Menü bezárása
Asztali nézet
Akadálymentes nézet

                  Elektronikus ügyintézés

  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2024. május 30. | Ma Janka és Zsanett napja van.

Pályázati felhívás - Adóellenőr

23
01
2018

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény  45.§ (1) bekezdés alapján pályázatot hirdet  Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal adócsoportjában adóellenőr munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

Határozott idejű közszolgálati jogviszony előreláthatólag 2019. december 31-ig.

Foglalkozás jellege: 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun Megye, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. pontja alapján pénzügyi-számviteli feladatkör.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Adóellenőr feladata az adóellenőrzések lefolytatása helyi adók (kiemelten a helyi iparűzési adó) tekintetében.


Jogállás, illetmény és juttatások: 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései alapján.


Pályázati feltételek:

-magyar állampolgárság

-cselekvőképesség

-büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány)

-vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,

-az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés. A II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

-közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség.

-6 hónapos próbaidő vállalása.


A Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- szakmai gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő,

- adószakértői, adótanácsadói szakképesítés


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék. A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatásáról. 


A munkakör betölthetőségének időpontja:

2018. március 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 

2018. február 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fődi Gabriella adócsoport vezető nyújt, a 06/77-523-120-as telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.). A borítékon fel kell tüntetni a pályázat S/334/2018 azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: adóellenőr.

Vagy

- Elektronikus úton Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző részére a jegyző@kiskunhalas.hu e-mail címen keresztül.


A pályázat elbírálásnak módja rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt. 


A pályázat elbírálásának határideje:

2018. február 20.


A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Halasi Tükör: 2018. január 23.

www.kozigallas.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet.


A KÖZIGÁLLÁS publikálásának időpontja: 2018. január 23.


Kiskunhalas, 2018. január 19.


Komlósné Dr. Fekete Anikó Jegyző

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény  45.§ (1) bekezdés alapján pályázatot hirdet  Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal adócsoportjában adóellenőr munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

Határozott idejű közszolgálati jogviszony előreláthatólag 2019. december 31-ig.

Foglalkozás jellege: 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun Megye, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. pontja alapján pénzügyi-számviteli feladatkör.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Adóellenőr feladata az adóellenőrzések lefolytatása helyi adók (kiemelten a helyi iparűzési adó) tekintetében.


Jogállás, illetmény és juttatások: 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései alapján.


Pályázati feltételek:

-magyar állampolgárság

-cselekvőképesség

-büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány)

-vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,

-az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés. A II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

-közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség.

-6 hónapos próbaidő vállalása.


A Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- szakmai gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő,

- adószakértői, adótanácsadói szakképesítés


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék. A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatásáról. 


A munkakör betölthetőségének időpontja:

2018. március 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 

2018. február 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fődi Gabriella adócsoport vezető nyújt, a 06/77-523-120-as telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.). A borítékon fel kell tüntetni a pályázat S/334/2018 azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: adóellenőr.

Vagy

- Elektronikus úton Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző részére a jegyző@kiskunhalas.hu e-mail címen keresztül.


A pályázat elbírálásnak módja rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt. 


A pályázat elbírálásának határideje:

2018. február 20.


A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Halasi Tükör: 2018. január 23.

www.kozigallas.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet.


A KÖZIGÁLLÁS publikálásának időpontja: 2018. január 23.


Kiskunhalas, 2018. január 19.


Komlósné Dr. Fekete Anikó Jegyző

Hol vagyok? Városi hírek