Asztali nézet
Akadálymentes nézet
  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2022. augusztus 12. | Ma Klára napja van.

Pályázati felhívás- Pályázati ügyintéző betöltésére

10
02
2022
Kép: Pályázati felhívás- Pályázati ügyintéző betöltésére

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal pályázati ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 29/2012 (III.7.) kormányrendelet 1. melléklet 32. pontja

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

önálló fejlesztési projektek és pályázatok előkészítése, szervezése, megvalósítása - önkormányzati beruházások, Európai Uniós és hazai forrásból megvalósuló pályázatok lebonyolítása, ellenőrzése, szükséges dokumentumok beszerzése, ezen belül különösen: -projekt megvalósításának szakmai koordinációja a vállalt célok, határidők és indikátorok elérése, teljesítése érdekében, megvalósulásuk nyomon követése, - projekt tartalmi előkészítésének koordinálása, ellenőrzése; - szakmai tevékenységek megvalósításának tartalmi és időbeli koordinálása, ellenőrzése; - közreműködés a szakmai tevékenységek alátámasztásához szükséges dokumentációs rendszer kialakításában; - a dokumentumok összegyűjtése, ellenőrzése, - a szakmai megvalósítók teljesítésének nyomon követése; - közbeszerzési pályázatok előkészítése, ügyintézése - közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Helyi Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Főiskola,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.

- A II. besorolási osztályban: Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés.

- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

- 6 hónap próbaidő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Legalább egy éves szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- A 87/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. március 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. március 1. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Péter Zoltán nyújt, a 77/523-131 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PKÖ/135/2022 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati ügyintéző.

vagy

- Elektronikus úton Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző részére a allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.kiskunhalas.hu

- 2022. február 10.

- Halasi Tükör - 2022. február 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 10.

Kép: Pályázati felhívás- Pályázati ügyintéző betöltésére

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal pályázati ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 29/2012 (III.7.) kormányrendelet 1. melléklet 32. pontja

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

önálló fejlesztési projektek és pályázatok előkészítése, szervezése, megvalósítása - önkormányzati beruházások, Európai Uniós és hazai forrásból megvalósuló pályázatok lebonyolítása, ellenőrzése, szükséges dokumentumok beszerzése, ezen belül különösen: -projekt megvalósításának szakmai koordinációja a vállalt célok, határidők és indikátorok elérése, teljesítése érdekében, megvalósulásuk nyomon követése, - projekt tartalmi előkészítésének koordinálása, ellenőrzése; - szakmai tevékenységek megvalósításának tartalmi és időbeli koordinálása, ellenőrzése; - közreműködés a szakmai tevékenységek alátámasztásához szükséges dokumentációs rendszer kialakításában; - a dokumentumok összegyűjtése, ellenőrzése, - a szakmai megvalósítók teljesítésének nyomon követése; - közbeszerzési pályázatok előkészítése, ügyintézése - közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Helyi Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Főiskola,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.

- A II. besorolási osztályban: Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés.

- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

- 6 hónap próbaidő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Legalább egy éves szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- A 87/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. március 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. március 1. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Péter Zoltán nyújt, a 77/523-131 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PKÖ/135/2022 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati ügyintéző.

vagy

- Elektronikus úton Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző részére a allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.kiskunhalas.hu

- 2022. február 10.

- Halasi Tükör - 2022. február 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 10.

Hol vagyok? Városi hírek