Menü bezárása
Asztali nézet
Akadálymentes nézet

Elektronikus ügyintézés

  Van hozzáférése? | lépjen be   Mobil nézet
Váltás az akadálymentes honlapra  2023. december 05. | Ma Vilma napja van.

Pályázati felhívás- Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) beosztás

01
03
2022

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. augusztus 1-jétől, 2027. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény és végrehajtási rendeleteire, az egyéb ágazati jogszabályokban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényben, és ezek végrehajtási rendeleteiben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola,

- Óvodapedagógusi szakképzettség,

- Óvodapedagógusi munkakörben eltöltött legalább ötéves szakmai gyakorlat,

- Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

- Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll köznevelési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- A pályázó adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz és a szakmai gyakorlat igazolása,

- Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemezésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program, - A gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői elképzelések,

- A szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatai azzal, hogy legalább a pályázat benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti példányait köteles bemutatni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal személyügyi ügyintézőnek.

- 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előéletről és annak igazolására, hogy nem áll köznevelési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

- A pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához valamint a pályázat tartalmának az elbírálásban és a döntéshozatalban érintettek számára való hozzáférhetőségéhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. március 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Gábor nyújt, a 06 77/523-152 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/26/2022 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

vagy

- Elektronikus úton Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző részére a jegyzo@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül - Személyesen: Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző, Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendeletben foglalt pályázati eljárást követően, az eljárásban résztvevők véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója Kiskunhalas Város Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.kiskunhalas.hu - 2022. március 1.

- Halasi Tükör - 2022. március 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A postai úton küldött, valamint a személyesen beadott pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „Pályázat a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására” tárgymegjelöléssel, 1 példányban papíron és egy példányban elektronikus formában (CD lemez). A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. augusztus 1-jétől, 2027. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény és végrehajtási rendeleteire, az egyéb ágazati jogszabályokban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényben, és ezek végrehajtási rendeleteiben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola,

- Óvodapedagógusi szakképzettség,

- Óvodapedagógusi munkakörben eltöltött legalább ötéves szakmai gyakorlat,

- Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

- Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll köznevelési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- A pályázó adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz és a szakmai gyakorlat igazolása,

- Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemezésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program, - A gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői elképzelések,

- A szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatai azzal, hogy legalább a pályázat benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti példányait köteles bemutatni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal személyügyi ügyintézőnek.

- 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előéletről és annak igazolására, hogy nem áll köznevelési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

- A pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához valamint a pályázat tartalmának az elbírálásban és a döntéshozatalban érintettek számára való hozzáférhetőségéhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. március 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Gábor nyújt, a 06 77/523-152 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/26/2022 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

vagy

- Elektronikus úton Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző részére a jegyzo@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül - Személyesen: Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző, Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendeletben foglalt pályázati eljárást követően, az eljárásban résztvevők véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója Kiskunhalas Város Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.kiskunhalas.hu - 2022. március 1.

- Halasi Tükör - 2022. március 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A postai úton küldött, valamint a személyesen beadott pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „Pályázat a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására” tárgymegjelöléssel, 1 példányban papíron és egy példányban elektronikus formában (CD lemez). A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Hol vagyok? Városi hírek