Menü bezárása
Asztali nézet
Akadálymentes nézet

Elektronikus ügyintézés

  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2023. december 05. | Ma Vilma napja van.

Pályázati felhívás - Jogi referens

01
12
2022

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal jogi referens munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 22. pontja

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések készítése, felülvizsgálata. Választások, népszavazások előkészítésében való közreműködés. Önkormányzat, Hivatal által megkötendő szerződések előkészítése, szerkesztése, előzetes és utólagos felülvizsgálata, jogszabályváltozások nyomon követése, értelmezése és jelzése. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzátartozó Önkormányzatok szabályzatainak (kivéve pénzügyi szabályzat) elkészítése a jogszabályi változások folyamatos figyelemmel kísérésével. Önkormányzati rendelet-tervezetek, módosítások elkészítése. Tevékenységét a jogszabályokban, szakmai követelményekben, az SzMSz-ben, a szabályzatokban és a munkaköri leírásban foglaltak szerint végzi.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) helyi Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Főiskola,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség.

- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

- 6 hónap próbaidő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Közigazgatási-, vagy jogi szakvizsga,

- Jogász végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-  A 87/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. január 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Rékasi Cecília aljegyző nyújt, a 06 77/523-139 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PKÖ/200/2022 , valamint a munkakör megnevezését: jogi referens.

vagy

- Elektronikus úton Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző részére a allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:

2023. január 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.kiskunhalas.hu - 2022. december 1.

- Halasi Tükör - 2022. december 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet.

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal jogi referens munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 22. pontja

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések készítése, felülvizsgálata. Választások, népszavazások előkészítésében való közreműködés. Önkormányzat, Hivatal által megkötendő szerződések előkészítése, szerkesztése, előzetes és utólagos felülvizsgálata, jogszabályváltozások nyomon követése, értelmezése és jelzése. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzátartozó Önkormányzatok szabályzatainak (kivéve pénzügyi szabályzat) elkészítése a jogszabályi változások folyamatos figyelemmel kísérésével. Önkormányzati rendelet-tervezetek, módosítások elkészítése. Tevékenységét a jogszabályokban, szakmai követelményekben, az SzMSz-ben, a szabályzatokban és a munkaköri leírásban foglaltak szerint végzi.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) helyi Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Főiskola,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség.

- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

- 6 hónap próbaidő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Közigazgatási-, vagy jogi szakvizsga,

- Jogász végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-  A 87/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. január 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Rékasi Cecília aljegyző nyújt, a 06 77/523-139 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PKÖ/200/2022 , valamint a munkakör megnevezését: jogi referens.

vagy

- Elektronikus úton Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző részére a allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:

2023. január 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.kiskunhalas.hu - 2022. december 1.

- Halasi Tükör - 2022. december 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet.

Hol vagyok? Városi hírek