Menü bezárása
Asztali nézet
Akadálymentes nézet

                  Elektronikus ügyintézés

  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2024. július 24. | Ma Kinga és Kincső napja van.

Pályázati felhívás- Hagyatéki ügyintéző

16
01
2023

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hagyatéki ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 14. pontja.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hagyatéki ügyintézéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Hagyatéki, póthagyatéki leltár készítése. Elvégzi a kiskorú örökösök, a gondnokoltak és gyámság alá helyezettek ingó és ingatlan vagyonának leltározását. TAKARNET programból jogszabály szerinti adatszolgáltatás teljesítése és az ehhez kapcsolódó nyilvántartások naprakész vezetése. Hatósági bizonyítványok kiadása. Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés. Jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás. Jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése, valamint tájékoztatás illetékes szervek felé.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Helyi Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Középiskola/gimnázium,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga. - A II. besorolási osztályban: Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

- 6 hónap próbaidő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Közigazgatásban szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- A 87/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. február 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2023. február 10. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gyenizse Katalin Erzsébet nyújt, a 06 77/523-158 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/76/2023 , valamint a munkakör megnevezését: hagyatéki ügyintéző.

vagy

- Elektronikus úton Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző részére a allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:

2023. február 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.kiskunhalas.hu - 2023. január 13.

- Halasi Tükör - 2023. január 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. január 13.

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hagyatéki ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 14. pontja.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hagyatéki ügyintézéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Hagyatéki, póthagyatéki leltár készítése. Elvégzi a kiskorú örökösök, a gondnokoltak és gyámság alá helyezettek ingó és ingatlan vagyonának leltározását. TAKARNET programból jogszabály szerinti adatszolgáltatás teljesítése és az ehhez kapcsolódó nyilvántartások naprakész vezetése. Hatósági bizonyítványok kiadása. Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés. Jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás. Jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése, valamint tájékoztatás illetékes szervek felé.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Helyi Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Középiskola/gimnázium,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga. - A II. besorolási osztályban: Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

- 6 hónap próbaidő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Közigazgatásban szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- A 87/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. február 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2023. február 10. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gyenizse Katalin Erzsébet nyújt, a 06 77/523-158 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/76/2023 , valamint a munkakör megnevezését: hagyatéki ügyintéző.

vagy

- Elektronikus úton Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző részére a allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:

2023. február 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.kiskunhalas.hu - 2023. január 13.

- Halasi Tükör - 2023. január 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. január 13.

Hol vagyok? Városi hírek