Menü bezárása
Asztali nézet
Akadálymentes nézet

Elektronikus ügyintézés

  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2023. február 09. | Ma Abigél és Alex napja van.

ISMÉTELT FELHÍVÁS A VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK ÜZEMELTETŐINEK

02
03
2022

2022. július 1-ig kötelező az NTAK regisztráció!

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatiról szóló 2016. évi CLVI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 235/2019. (X.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm.r.) szabályozza a vendéglátóhelyek Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz (NTAK-hoz) való csatlakozását.

A Korm. r. 6/A. § (1) bekezdése alapján az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltető (a továbbiakban: vendéglátó üzlet üzemeltető) köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen (a továbbiakban: elektronikus felület) a regisztrációt elvégezni.

E rendelet alkalmazásában: adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet: az a vendéglátó üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel köteles eleget tenni a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervízeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendelet alapján.”

A vendéglátó üzlet üzemeltetője a tevékenysége megkezdésétől számított 5 napon belül az NTAK-ban elektronikus úton regisztrál.

A 2021. november 1. napján már működő, illetve azt követően működését megkezdő vendéglátó üzlet üzemeltetője KÖTELES: 2021. november 1. napjától REGISZTRÁLNI az NTAK-ba,

2022. július 1. napjától ADATOT SZOLGÁLTATNI – és TOVÁBBÍTANI az NTAK felé

A regisztráció megtörténtét és az adatszolgáltatást a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal felé igazolni kell, a dokumentumok az alábbi elérhetőségeken nyújthatók be:

• elektronikus levélben: lukacsfodor.h@kiskunhalas.hu e-mail címre

• postai úton: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

• ügyfélkapun, cégkapun keresztül: PHKKHALAS rövid névre.

A dokumentáció benyújtásának elmulasztása esetén a Jegyző, mint kereskedelmi hatóság hivatalból bírságolással lezárható közigazgatási eljárást indít a mulasztás miatt az üzemeltetővel szemben.

A regisztrációs kötelezettséget a vendéglátó üzlet üzemeltetője vonatkozásában a vendéglátó üzlet üzemeltetői tevékenységet 2021. november 1. napján már ellátókra, illetve azt követően megkezdő szolgáltatókra kell alkalmazni.

Regisztrációs kötelezettséget kell teljesíteni, de adatot nem kell szolgáltatni az NTAK felé:

- munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely, TEÁOR 08:5629 - Egyéb vendéglátás

- rendezvényi étkeztetés - TEÁOR 08:5621 - rendezvényi étkeztetés

- mozgó vendéglátóhely - TEÁOR 08:5610 - éttermi, mozgó vendéglátás

Az NTAK üzemeltetője a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének a vendéglátás jellegű kereskedelmi tevékenysége befejezéséig kezeli a vendéglátó üzlet üzemeltetője nevét, elérhetőségét, adószámát. Az NTAK-nak a vendéglátó üzlet üzemeltetője által nyújtott adataihoz hozzáférési jogosultsággal rendelkezik a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., az állami adóhatóság, a helyi önkormányzat, valamint a KSH. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. a jogszabályi követelményeknek megfelelő szoftvert térítésmentesen biztosítja.

Kérem a Tisztelt vendéglátó üzletet üzemeltetőket a fenti határidők betartására.

Kollárné dr. Lengyel Linda  jegyző

2022. július 1-ig kötelező az NTAK regisztráció!

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatiról szóló 2016. évi CLVI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 235/2019. (X.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm.r.) szabályozza a vendéglátóhelyek Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz (NTAK-hoz) való csatlakozását.

A Korm. r. 6/A. § (1) bekezdése alapján az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltető (a továbbiakban: vendéglátó üzlet üzemeltető) köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen (a továbbiakban: elektronikus felület) a regisztrációt elvégezni.

E rendelet alkalmazásában: adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet: az a vendéglátó üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel köteles eleget tenni a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervízeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendelet alapján.”

A vendéglátó üzlet üzemeltetője a tevékenysége megkezdésétől számított 5 napon belül az NTAK-ban elektronikus úton regisztrál.

A 2021. november 1. napján már működő, illetve azt követően működését megkezdő vendéglátó üzlet üzemeltetője KÖTELES: 2021. november 1. napjától REGISZTRÁLNI az NTAK-ba,

2022. július 1. napjától ADATOT SZOLGÁLTATNI – és TOVÁBBÍTANI az NTAK felé

A regisztráció megtörténtét és az adatszolgáltatást a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal felé igazolni kell, a dokumentumok az alábbi elérhetőségeken nyújthatók be:

• elektronikus levélben: lukacsfodor.h@kiskunhalas.hu e-mail címre

• postai úton: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

• ügyfélkapun, cégkapun keresztül: PHKKHALAS rövid névre.

A dokumentáció benyújtásának elmulasztása esetén a Jegyző, mint kereskedelmi hatóság hivatalból bírságolással lezárható közigazgatási eljárást indít a mulasztás miatt az üzemeltetővel szemben.

A regisztrációs kötelezettséget a vendéglátó üzlet üzemeltetője vonatkozásában a vendéglátó üzlet üzemeltetői tevékenységet 2021. november 1. napján már ellátókra, illetve azt követően megkezdő szolgáltatókra kell alkalmazni.

Regisztrációs kötelezettséget kell teljesíteni, de adatot nem kell szolgáltatni az NTAK felé:

- munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely, TEÁOR 08:5629 - Egyéb vendéglátás

- rendezvényi étkeztetés - TEÁOR 08:5621 - rendezvényi étkeztetés

- mozgó vendéglátóhely - TEÁOR 08:5610 - éttermi, mozgó vendéglátás

Az NTAK üzemeltetője a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének a vendéglátás jellegű kereskedelmi tevékenysége befejezéséig kezeli a vendéglátó üzlet üzemeltetője nevét, elérhetőségét, adószámát. Az NTAK-nak a vendéglátó üzlet üzemeltetője által nyújtott adataihoz hozzáférési jogosultsággal rendelkezik a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., az állami adóhatóság, a helyi önkormányzat, valamint a KSH. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. a jogszabályi követelményeknek megfelelő szoftvert térítésmentesen biztosítja.

Kérem a Tisztelt vendéglátó üzletet üzemeltetőket a fenti határidők betartására.

Kollárné dr. Lengyel Linda  jegyző

Hol vagyok? Városi hírek