Asztali nézet
Normál nézet
  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás a normál honlapra  2022. augusztus 08. | Ma László napja van.

FELHÍVÁS VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK ÜZEMELTETŐINEK

20
10
2021
Kép: FELHÍVÁS VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK ÜZEMELTETŐINEK

2022. januártól kötelező a vendéglátó szoftver!

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatiról szóló 2016. évi CLVI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 235/2019. (X.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm.r.) szabályozza a vendéglátóhelyek Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz (NTAK-hoz) való csatlakozását.

A Korm. r. 6/A. § (1) bekezdése alapján az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltető (a továbbiakban: vendéglátó üzlet üzemeltető) köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen (a továbbiakban: elektronikus felület) a regisztrációt elvégezni.

E rendelet alkalmazásában: adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet: az a vendéglátó üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel köteles eleget tenni a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervízeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendelet alapján.”

A vendéglátó üzlet üzemeltetője a tevékenysége megkezdésétől számított 5 napon belül az NTAK-ban elektronikus úton regisztrál. A vendéglátó üzlet üzemeltetője az NTAK-ba történő regisztrációt 2021. november 1. napjával köteles megkezdeni, az adatok szolgáltatására és továbbítására 2022. július 1. napjától köteles.

A regisztrációs kötelezettséget a vendéglátó üzlet üzemeltetője vonatkozásában a vendéglátó üzlet üzemeltetői tevékenységet 2021. november 1. napján már ellátókra, illetve azt követően megkezdő szolgáltatókra kell alkalmazni. Regisztrációs kötelezettséget kell teljesíteni, de adatot nem kell szolgáltatni az NTAK felé:

- munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely, TEÁOR 08:5629 – Egyéb vendéglátás

- rendezvényi étkeztetés - TEÁOR 08:5621 – rendezvényi étkeztetés

- mozgó vendéglátóhely - TEÁOR 08:5610 – éttermi, mozgó vendéglátás

A regisztráció megtörténtét és az adatszolgáltatást a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal felé igazolni kell, a dokumentumok az alábbi elérhetőségeken nyújthatók be:

• elektronikus levélben: lukacsfodor.h@kiskunhalas.hu e-mail címre

• postai úton: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

• ügyfélkapun, cégkapun keresztül: PHKKHALAS rövid névre.

A dokumentáció benyújtásának elmulasztása esetén a Jegyző, mint kereskedelmi hatóság hivatalból bírságolással lezárható közigazgatási eljárást indít a mulasztás miatt az üzemeltetővel szemben. Az NTAK üzemeltetője a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének a vendéglátás jellegű kereskedelmi tevékenysége befejezéséig kezeli a vendéglátó üzlet üzemeltetője nevét, elérhetőségét, adószámát.

Az NTAK-nak a vendéglátó üzlet üzemeltetője által nyújtott adataihoz hozzáférési jogosultsággal rendelkezik a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., az állami adóhatóság, a helyi önkormányzat, valamint a KSH. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. a jogszabályi követelményeknek megfelelő szoftvert térítésmentesen biztosítja. Kérem a Tisztelt vendéglátó üzletet üzemeltetőket a fenti határidők betartására. Kollárné dr. Lengyel Linda s.k. jegyző

Kép: FELHÍVÁS VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK ÜZEMELTETŐINEK

2022. januártól kötelező a vendéglátó szoftver!

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatiról szóló 2016. évi CLVI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 235/2019. (X.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm.r.) szabályozza a vendéglátóhelyek Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz (NTAK-hoz) való csatlakozását.

A Korm. r. 6/A. § (1) bekezdése alapján az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltető (a továbbiakban: vendéglátó üzlet üzemeltető) köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen (a továbbiakban: elektronikus felület) a regisztrációt elvégezni.

E rendelet alkalmazásában: adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet: az a vendéglátó üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel köteles eleget tenni a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervízeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendelet alapján.”

A vendéglátó üzlet üzemeltetője a tevékenysége megkezdésétől számított 5 napon belül az NTAK-ban elektronikus úton regisztrál. A vendéglátó üzlet üzemeltetője az NTAK-ba történő regisztrációt 2021. november 1. napjával köteles megkezdeni, az adatok szolgáltatására és továbbítására 2022. július 1. napjától köteles.

A regisztrációs kötelezettséget a vendéglátó üzlet üzemeltetője vonatkozásában a vendéglátó üzlet üzemeltetői tevékenységet 2021. november 1. napján már ellátókra, illetve azt követően megkezdő szolgáltatókra kell alkalmazni. Regisztrációs kötelezettséget kell teljesíteni, de adatot nem kell szolgáltatni az NTAK felé:

- munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely, TEÁOR 08:5629 – Egyéb vendéglátás

- rendezvényi étkeztetés - TEÁOR 08:5621 – rendezvényi étkeztetés

- mozgó vendéglátóhely - TEÁOR 08:5610 – éttermi, mozgó vendéglátás

A regisztráció megtörténtét és az adatszolgáltatást a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal felé igazolni kell, a dokumentumok az alábbi elérhetőségeken nyújthatók be:

• elektronikus levélben: lukacsfodor.h@kiskunhalas.hu e-mail címre

• postai úton: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

• ügyfélkapun, cégkapun keresztül: PHKKHALAS rövid névre.

A dokumentáció benyújtásának elmulasztása esetén a Jegyző, mint kereskedelmi hatóság hivatalból bírságolással lezárható közigazgatási eljárást indít a mulasztás miatt az üzemeltetővel szemben. Az NTAK üzemeltetője a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének a vendéglátás jellegű kereskedelmi tevékenysége befejezéséig kezeli a vendéglátó üzlet üzemeltetője nevét, elérhetőségét, adószámát.

Az NTAK-nak a vendéglátó üzlet üzemeltetője által nyújtott adataihoz hozzáférési jogosultsággal rendelkezik a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., az állami adóhatóság, a helyi önkormányzat, valamint a KSH. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. a jogszabályi követelményeknek megfelelő szoftvert térítésmentesen biztosítja. Kérem a Tisztelt vendéglátó üzletet üzemeltetőket a fenti határidők betartására. Kollárné dr. Lengyel Linda s.k. jegyző

Hol vagyok? Városi hírek