Menü bezárása
Asztali nézet
Akadálymentes nézet

Elektronikus ügyintézés

  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2024. február 23. | Ma Alfréd napja van.

Felhívás - Házszámtáblák kihelyezése

27
02
2023

Tisztelt Ingatlan Tulajdonos/Ingatlan Kezelő!

A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjeként az alábbiakra hívom fel a figyelmüket:

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek nevének megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 41/2003. (XII.23.) önkormányzati rendeletének 8. § (5) és (6) bekezdése szerint:

A házszám táblák közterületről jól látható helyen, az épület bejárati oldalán történő elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról az ingatlan tulajdonosának, illetve kezelőjének kell gondoskodni, kivéve ha városképi szempontok miatt az utcanév tábla elhelyezésére jogosult erre jogot formál és erről az érintettet írásban értesíti.

A külterületen a házszámtáblát (amely egyben a helyrajzi szám is) az épületen, az útról jól látható helyen vagy ha a távolság indokolja a telek bejárati kapuzatán kell elhelyezni.

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdése szerint „megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, az ingatlan használója, kezelője, ezek hiányában tulajdonosa, aki a házszám kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik.”

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben közigazgatási bírság kiszabásának van helye, amelynek összege természetes személy esetén 5.000 forinttól 200.000, forintig, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 5.000 forinttól 2.000.000, forintig terjedhet. Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő a jogsértést teljes mértékben elismeri, vele szemben 5.000 forinttól 50.000 forintig terjedő helyszíni bírság kiszabásának van helye.

Kérem, hogy a fentiek figyelembevételével a házszámtáblák kihelyezéséről gondoskodni szíveskedjenek.

Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző

Tisztelt Ingatlan Tulajdonos/Ingatlan Kezelő!

A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjeként az alábbiakra hívom fel a figyelmüket:

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek nevének megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 41/2003. (XII.23.) önkormányzati rendeletének 8. § (5) és (6) bekezdése szerint:

A házszám táblák közterületről jól látható helyen, az épület bejárati oldalán történő elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról az ingatlan tulajdonosának, illetve kezelőjének kell gondoskodni, kivéve ha városképi szempontok miatt az utcanév tábla elhelyezésére jogosult erre jogot formál és erről az érintettet írásban értesíti.

A külterületen a házszámtáblát (amely egyben a helyrajzi szám is) az épületen, az útról jól látható helyen vagy ha a távolság indokolja a telek bejárati kapuzatán kell elhelyezni.

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdése szerint „megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, az ingatlan használója, kezelője, ezek hiányában tulajdonosa, aki a házszám kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik.”

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben közigazgatási bírság kiszabásának van helye, amelynek összege természetes személy esetén 5.000 forinttól 200.000, forintig, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 5.000 forinttól 2.000.000, forintig terjedhet. Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő a jogsértést teljes mértékben elismeri, vele szemben 5.000 forinttól 50.000 forintig terjedő helyszíni bírság kiszabásának van helye.

Kérem, hogy a fentiek figyelembevételével a házszámtáblák kihelyezéséről gondoskodni szíveskedjenek.

Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző

Hol vagyok? Városi hírek