Menü bezárása
Asztali nézet
Akadálymentes nézet

                  Elektronikus ügyintézés

  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2024. június 20. | Ma Rafael napja van.

Pályázati felhívás- Háziorvos munkakör betöltésére

07
06
2022

Kiskunhalas Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kiskunhalas Város Önkormányzata háziorvos munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony vagy közreműködői szerződés alapján

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Kölcsey utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kiskunhalas III. számú felnőtt háziorvosi körzetének ellátása, amely területi ellátási kötelezettséggel jár. A körzet határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony vagy közreműködői szerződés keretében is ellátható.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései, a feladatellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) kormányrendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Egyetem,

- az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek, Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság, saját személygépkocsi, „B” kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Részletes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolatát, nyilvántartás (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolása,

- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

- egészségügyi alkalmassági igazolás,

- érvényes orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,

- a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolatát,

- a működtetési jog meglétét igazoló okirat hitelesített másolatát, vagy a működtetési jog megszerzése feltételeinek fennállását igazoló határozat, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czeglédi Edit nyújt, a 06 77/523-165 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalas Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/73-5/2021, valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.

vagy

- Személyesen: Fülöp Róbert, Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. A pályázat elbírálásának módja, rendje: Határidőig történő pályázás hiányában vagy eredménytelen pályázat esetén a pályázatokat a későbbiekben is fogadja az önkormányzat. A pályázókat Kiskunhalas Város Önkormányzata Polgármestere hallgatja meg, a pályázatok elbírálásáról Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:

2022. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.kiskunhalas.hu - 2021. december 17.

- Halasi Tükör - 2021. december 22.

- ÁEEK - 2021. december 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: felhívásban fel kívánja tüntetni. Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja a háziorvosi rendelőt, valamint a minimumfeltételek biztosításához szükséges eszközöket. Kiskunhalas állandó lakossága: 28.106 fő, ebből az ellátandó körzet megközelítően 1470 kártyaszámmal rendelkezik. Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. december 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Kiskunhalas Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kiskunhalas Város Önkormányzata háziorvos munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony vagy közreműködői szerződés alapján

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Kölcsey utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kiskunhalas III. számú felnőtt háziorvosi körzetének ellátása, amely területi ellátási kötelezettséggel jár. A körzet határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony vagy közreműködői szerződés keretében is ellátható.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései, a feladatellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) kormányrendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Egyetem,

- az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek, Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság, saját személygépkocsi, „B” kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Részletes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolatát, nyilvántartás (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolása,

- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

- egészségügyi alkalmassági igazolás,

- érvényes orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,

- a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolatát,

- a működtetési jog meglétét igazoló okirat hitelesített másolatát, vagy a működtetési jog megszerzése feltételeinek fennállását igazoló határozat, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czeglédi Edit nyújt, a 06 77/523-165 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalas Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/73-5/2021, valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.

vagy

- Személyesen: Fülöp Róbert, Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. A pályázat elbírálásának módja, rendje: Határidőig történő pályázás hiányában vagy eredménytelen pályázat esetén a pályázatokat a későbbiekben is fogadja az önkormányzat. A pályázókat Kiskunhalas Város Önkormányzata Polgármestere hallgatja meg, a pályázatok elbírálásáról Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:

2022. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.kiskunhalas.hu - 2021. december 17.

- Halasi Tükör - 2021. december 22.

- ÁEEK - 2021. december 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: felhívásban fel kívánja tüntetni. Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja a háziorvosi rendelőt, valamint a minimumfeltételek biztosításához szükséges eszközöket. Kiskunhalas állandó lakossága: 28.106 fő, ebből az ellátandó körzet megközelítően 1470 kártyaszámmal rendelkezik. Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. december 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Hol vagyok? Városi hírek