Menü bezárása
Asztali nézet
Akadálymentes nézet

                  Elektronikus ügyintézés

  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2024. július 24. | Ma Kinga és Kincső napja van.

Iskolánkért Alapítvány

6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 9.

Képviselő neve: Posgay Miklósné kuratóriumi elnök

Az iskolában tanuló diákok műveltségének és intellektuális képességének és tehetségének a kibontakoztatása, ennek elérése érdekében az alapítvány támogatja az iskola: - nyelvtagozatának a fejlesztését, - az ének- zenei tagozatot, - számítástechnikai kialakítását, - s végül az iskolai sportéletet.


Jobb Műszer, Kevesebb Szenvedés Alapítvány

6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. u. 1.

Képviselő: Piegelné dr. Csényi Magdolna kuratóriumi elnök

Az egészségügyi ellátás színvonalának emelése korszerű műszerek beszerzésére, az ápolási idő és költség csökkentésével.


Kalamáris Kulturális Alapítvány

6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6.

Képviselő: Mészárosné Lövey Mónika kuratóriumi elnök

Kiskunhalas város kulturális szempontból gyerngén ellátott területén, az úgynevezett felsővárosi körzetben gyermekeket és felnőtteket érintő közművelődési programok szervezése, kiadványok megjelentetése az alapító okirat 4. pontja szerint.


Kántor András Veterán Autósok és Motorosok Kiskunhalasi Egyesülete

6400 Kiskunhalas, Tárogató u.8. 

Képviselő: Fejes Ferenc

Az egyesületet egy baráti társaság alapította 1994-ben a névadó, Kántor András tiszteletére, aki Kiskunhalas köztiszteletben álló polgára, és egyben a régi korok autócsodáinak rajongója volt.


KB Autoteam Sportegyesület

6400 Kiskunhalas, Keceli út 19-23. 

Képviselő: Csősz Szilvia elnök

A versenyszerű és szabadidős sporttevékenység folytatása, utánpótlás képzése, gyermek-ifjúsági és felnőtt korú tagok és nem tagok részére sportolási lehetőség biztosítása, szabadidősportok népszerűsítése, az ifjúság mozgásra nevelése és mozgáskultúrájának fejlesztése.


Kiskun Népművészeti Egyesület

6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 17. 

Képviselő: Mándity László, Morvainé Kovács Ibolya

Kiskunhalas és környéke, a régió néphagyományainak, szellemi és tárgyi kulturális örökségének folyamatos feltárása, feldolgozása, ápolása és közreadása. A magyar nyelvterület és a szomszéd népek néptánc kincsének gyűjtése, feldolgozása és színpadra állítása. Felnőtt- és ifjúsági néptánccsoportok működtetése.


Kiskun Sztómások Alapítvány

6400 Kiskunhalas, Gimnázium u. 2.

Képviselő: Dr. Nagy András elnök

Azok megsegítése, akik hasi daganatos megbetegedések miatt műtéten estek át.


Kiskunhalasi Atlétikai Club

6400 Kiskunhalas, Kertész u.28/A.

Képviselő: Kaszap Imre elnök

Az atlétika sportág népszerűsítése mind a felnőttek, mind a fiatalok körében a tömegsport és a minőségi versenysportterén egyaránt. Közreműködik az utánpótlás nevelésében és rendezvényeket szervez mozgás, az egészséges életmód népszerűsítése érdekében, valamint szabadidős programokat szervez.


Kiskunhalas Borrend Egyesület

6400 Kiskunhalas, Batthyány utca 54.

Képviselő: Kunszeri Miklós


Kiskunhalas Rotary Klub

6400 Kiskunhalas, Szilády Á. utca 5-7.

Képviselő: Ván Barna elnök

A Magyar kultúra hagyományos értékeinek megőrzése, kulturális és emberbaráti kapcsolatok kiépítése és ápolása a Rotary mozgalom szellemiségét elfogadva, annak tevékenységében való aktív közreműködés.


Kiskunhalas Semmelweis Kórház Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés Szakszervezet

6400 Kiskunhalas, Dr. Monspart L.u.1.

Képviselő: Dr. Makay Lászlóné

Célja és elsődleges feladata tagjainak munkahelyi szintű egyéni és kollektív munkavállalói érdekvédelme és érdekképviselete.


Kiskunhalas-Alsóvárosi Misszió Alapítvány

6400 Kiskunhalas, Szent Imre u.14.

Képviselő: Boldog Tamás kuratóriumi elnök

A római katolikus hitélet fejlesztése Kiskunhalason és vonzáskörzetében, ehhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása, beleértve templomok, egyéb egyházi épületek, nevelési- és oktatási intézmények, valamint közösségi házak létesítését és fenntartását.


Kiskunhalasi Kutyamentő Egyesület

6400 Kiskunhalas, Gimnázium utca 14.

Képviselő: Nemes Lívia elnök

Az elhagyott, kóbor állatok számának csökkentése. Küzdelem az állatéheztetés, és az állatkínzás ellen. Kemény fellépés az állatkínzás minden formája ellen, figyelemmel a Magyar Büntető Törvénykönyv rendelkezéseire. Az emberek és állatok harmonikus együttélésének elősegítése. Az Állatotthon működésének elősegítése. Természetbarát szemlélet kialakítása.


Kiskunhalasi BM Határőr Dózsa Sportegyesület

6400 Kiskunhalas, Bajza u. 28.

Képviselő: Tuska Pál


Kiskunhalasi Csillagászati Egyesület

6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 43.

Képviselő: Balogh István elnök

A csillagászat megismertetése, népszerűsítése. A csillagászattal hivatásszerűen vagy amatőrként foglalkozókat és a csillagászat iránt érdeklődőket kívánja önkéntes alapon minél nagyobb számban tömöríteni.


Kiskunhalasi Diana Vadásztársaság

6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.

Képviselő: Paor-Smolcz József elnök

A vadásztársaság célja a vadászat hagyományának megőrzése valamint, hogy megváltoztassuk a vadászatról kialakult negatív közvéleményt a vadászati kultúra, vadászetika szélesebb körű megismertetésével.


Kiskunhalasi Felsővárosi Diáksport Egyesület

6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6.

Képviselő: Zseniné Mészáros Anita Rózsa elnök

A Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola sportéletének támogatása és színvonalasabbá tétele.


Kiskunhalasi Football Club

6400 Kiskunhalas, Kertész u. Sportpálya

Képviselő: Faddi János elnök

A rendszeres sportolási lehetőség megteremtése, a labdarúgás népszerűsítése, a város labdarúgó utánpótlásának biztosítása, versenyeztetése. Kiskunhalas rangjához méltó színvonalú bajnokságba való feljutás és helytállás.


Kiskunhalasi Ifjúsági Egyesület

6400 Kiskunhalas, Kossuth L. utca 21.

Képviselő: Farkas Dániel elnök

Kiskunhalason és vonzáskörzetében elősegíteni a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltését. Ifjúság- és gyermekvédelem.


Kiskunhalasi Ipartestület

6400 Kiskunhalas, Szathmári S. u. 5.

Képviselő: Gyöngyi Lászlóné


Kiskunhalasi Katolikus Iskola Diák-Sportegyesület

6400 Kiskunhalas, Áchim András u.1.

Képviselő: Kiss Péter elnök


Kiskunhalasi Kertvárosi Diák- és Szabadidő Sportegyesület

6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 23.

Képviselő: Szloboda Mihály elnök

A Kiskunhalasi Kertvárosi Iskola sportéletének támogatása és színvonalasabbá tétele. A felnövekvő nemzedékek egészséges és harmonikus fejlődésének elősegítése érdekében a tanulóifjúság mind nagyobb részének lehetővé és vonzóvá kell tenni a rendszeres testgyakorlást.


Kiskunhalasi Küzdő- és Szabadidősport Egyesület

6400 Kiskunhalas, Bocskai utca 10. V/15.

Képviselő: Horváth Almaski Lajos elnök

Az egyesület célja a gyerekek és a felnőttek mozgásigényének kielégítése, a mozgás, a sport megszerettetése.


Kiskunhalasi Lorántffy Zsuzsanna Kamarakórus Egyesület

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 2.

Képviselő: Andáné Vastag Andrea elnök

Az egyesület a nagy zeneszerzők kórusműveinek az utókoré és a nagyközönség számára történő átadásán munkálkodik.


Kiskunhalasi Lovasbandérium Egyesület

6400 Kiskunhalas, Bercsényi utca 2. 

Képviselő: Rózsahegyi Róbert elnök

Huszár és lovas hagyományok ápolása. Hagyományőrző rendezvények támogatása és azokon való részvétel. Rendszeres lovaglás, sportolás, huszárképzés.


Kiskunhalasi Mentő Alapítvány

6400 Kiskunhalas, Nagyszeder u. 1.

Képviselő: Dr. Kósa Éva kuratóriumi elnök

Az Alapítvány közhasznú célok elérését tűzi maga elé önkormányzati és állami feladatok részbeni átvállalásával, elsődlegesen Kiskunhalas város és vonzáskörzete tekintetében.


Kiskunhalasi Népdalkör Egyesület

6400 Kiskunhalas, Bercsényi u. 8. II/6.

Képviselő: Sózó József elnök

A régmúlt idők népdalainak felelevenítése, azok közvetítése az utókor számára. Az Egyesület fontosnak tartja, hogy kitűzött céljával, hagyományőrző, hagyományápoló, művelődéspártoló szerepet töltsön be.


Kiskunhalasi Off-Road Club Sportegyesület

6400 Kiskunhalas, Róka utca 4.

Képviselő: Víg Gábor elnök

Megteremtse Kiskunhalason és vonzáskörzetében a terepjáró sport űzéséhez szükséges feltételeket, biztosítsa a sportolók számára a versenyzési lehetőséget, valamint elősegítse a sportágnak a bemutatását, megismertetését és népszerűsítését. A terepjáró sport a természet értékeinek védelme mellett, szervezett keretek között működjön, bemutassa és megismertesse a környék élővilágát, felhívja a figyelmet azok megőrzésére. Vissza kívánja szorítani az illegális off-road tevékenységet, és az ezáltal okozott környezeti károsodást.


Kiskunhalasi Önvédelmi és Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület

6400 Kiskunhalas, Széksós utca 11.

Képviselő: Pente János elnök

Kiskunhalas Város lakóinak személyi és vagyonbiztonságának védelme, Kiskunhalas Város közbiztonságának javítása.


Kiskunhalasi Református Egyház Orgona és Műemléki Épületeiért Alapítvány

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 2.

Képviselő: Anda Péter kuratóriumi elnök

Elsődlegesen a Kiskunhalasi Református Templom 1845 óta működő orgona felújításának támogatása, hogy megóvják azokat a további állagromlástól.


Kiskunhalasi Református Oktatási Intézmények Szilády Áron Alapítvány

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 2. 

Képviselő: Dóka József elnök

Egyházi oktatási intézmények létesítése és fenntartása. Egyházi ifjúsági szervezetek támogatása. Egyházi konferencia telep létesítése és fenntartása.


Kiskunhalasi Sakk Klub

6400 Kiskunhalas, Sétáló u. 8.

Képviselő: Szécsényi Mihály Józsefné elnök

A sakk versenyszerű gyakorlásának megszervezése és az ehhez szükséges feltételek biztosítása; a sakk sportág Kiskunhalas város és vonzáskörzetében történő népszerűsítése, a sporttanfolyamok és edzőtáborok szervezése, kapcsolattartás a nemzetközi, az országos és a megyei sakk-osztályokkal- és szövetségekkel.


Kiskunhalasi Szilády Református Futball Club

6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 14.

Képviselő: Fodor Tamás elnök

Az egyesület pedagógiai, egészségnevelési és sportszakmai eszközökkel elősegíti az egészségmegőrzés társadalmi célkitűzéseit.


Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület

6400 Kiskunhalas, Kertész utca 28/a.

Képviselő: Dr. Kmeth Sándor elnök

Rendszeres sportolási, versenyzési lehetőség biztosítása a tagok számára. Egészségileg károsodott fiatalok sportterápiája, gyógyúszás és speciális vízben végzendő gyakorlatok segítségével, 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás megszervezése, lebonyolítása. Tömegsport jellegű úszó és vízi foglalkozások szervezése, lebonyolítása.


Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club

6400 Kiskunhalas, Szász Károly utca 21.

Képviselő: Demeter József elnök

A Kiskunhalason nagy hagyományokkal rendelkező sportág, a kézilabda további népszerűsítése, felnőtt korú játékosok részére nemzeti bajnokságban történő játéklehetőség biztosítása, utánpótláskorú csapatainknak (ifjúsági, serdülő, gyermek) biztosítani azokat a feltételeket, hogy a különböző korosztályos nemzeti bajnokságokban, hazai és nemzetközi kézilabda tornákon minél jobb eredményeket érjenek el.


Kiskunhalasi Városi Fúvószenekar Egyesület

6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 17.

Képviselő: Molnár Ferenc

Az egyesület nagy zeneszerzők műveinek az utókor és a nagyközönség számára történő átadásán munkálkodik.


Kiskunhalasi Városi Szilaj Citerazenekar Zenei Egyesülete

6400 Kiskunhalas, Vezér u. 4. 

Képviselő: Szűcs Sándor elnök

Az igényes zenekultúrát művelni kívánó személyek zenei képességeik továbbfejlesztése, a magyar zenekultúra népdalainak, műdalainak megismertetése, kulturális programok szervezése az alapszabály II. fejezete szerint.


Kiskunhalasi Városvédő és Városszépítő Egyesület

6400 Kiskunhalas, Ady Endre utca 9. I/8.

Képviselő: Babud László elnök

Az egyesület alapvető célja a város arculatának őrzése az épített és természetes környezet megóvása.


Konduktív Pedagógia Kiskunhalason Alapítvány

6400 Kiskunhalas, Esze Tamás lakótelep 6.

Képviselő: Király Gábor kuratóriumi elnök

A sajátos nevelési igényű óvodás és iskoláskorú gyermekek konduktív pedagógiai fejlesztésének elősegítése, a központi idegrendszer károsodása következtében motorikus diszfunkciós gyermekek speciális Pető-módszerrel történő helyreállító nevelése-oktatása és integrációra való felkészítésének elősegítése bentlakásos és bejáró formában.


Konok Kunok Motoros Klub Egyesület

6400 Kiskunhalas, Kadarka utca 1.

Képviselő: Gál Dezső elnök

A magyar nemzeti eszmék és értékek megőrzése, a nemzeti hagyományok ápolása. A kun hagyományok őrzése. A motoros kultúra fejlesztése, az emberek-család-motor természet összhangjának megteremtése. Karitatív tevékenységek.


Kukoricakutatási Alapítvány

6400 Kiskunhalas, Füzespuszta 42.

Képviselő: Szkiva Béla kuratóriumi elnök

Az Alapítvány célja a kukoricatermesztés fejlesztésében dolgozó tudományos kutatók munkájának támogatása, ezen szakemberek belföldi, továbbá kiemelten külföldi továbbképzésének segítése.


Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesület

6400 Kiskunhalas, Petőfi u.7-9.

Képviselő: Romvári FrigyesTibor elnök

Tagjai számára lehetőséget biztosítson a szabadidő hasznos eltöltésére, a kulturális és szórakoztató aktív pihenésre, segítse a volt szolgálati helyükkel és az egymással való kapcsolattartást.  


Iskolánkért Alapítvány

6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 9.

Képviselő neve: Posgay Miklósné kuratóriumi elnök

Az iskolában tanuló diákok műveltségének és intellektuális képességének és tehetségének a kibontakoztatása, ennek elérése érdekében az alapítvány támogatja az iskola: - nyelvtagozatának a fejlesztését, - az ének- zenei tagozatot, - számítástechnikai kialakítását, - s végül az iskolai sportéletet.


Jobb Műszer, Kevesebb Szenvedés Alapítvány

6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. u. 1.

Képviselő: Piegelné dr. Csényi Magdolna kuratóriumi elnök

Az egészségügyi ellátás színvonalának emelése korszerű műszerek beszerzésére, az ápolási idő és költség csökkentésével.


Kalamáris Kulturális Alapítvány

6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6.

Képviselő: Mészárosné Lövey Mónika kuratóriumi elnök

Kiskunhalas város kulturális szempontból gyerngén ellátott területén, az úgynevezett felsővárosi körzetben gyermekeket és felnőtteket érintő közművelődési programok szervezése, kiadványok megjelentetése az alapító okirat 4. pontja szerint.


Kántor András Veterán Autósok és Motorosok Kiskunhalasi Egyesülete

6400 Kiskunhalas, Tárogató u.8. 

Képviselő: Fejes Ferenc

Az egyesületet egy baráti társaság alapította 1994-ben a névadó, Kántor András tiszteletére, aki Kiskunhalas köztiszteletben álló polgára, és egyben a régi korok autócsodáinak rajongója volt.


KB Autoteam Sportegyesület

6400 Kiskunhalas, Keceli út 19-23. 

Képviselő: Csősz Szilvia elnök

A versenyszerű és szabadidős sporttevékenység folytatása, utánpótlás képzése, gyermek-ifjúsági és felnőtt korú tagok és nem tagok részére sportolási lehetőség biztosítása, szabadidősportok népszerűsítése, az ifjúság mozgásra nevelése és mozgáskultúrájának fejlesztése.


Kiskun Népművészeti Egyesület

6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 17. 

Képviselő: Mándity László, Morvainé Kovács Ibolya

Kiskunhalas és környéke, a régió néphagyományainak, szellemi és tárgyi kulturális örökségének folyamatos feltárása, feldolgozása, ápolása és közreadása. A magyar nyelvterület és a szomszéd népek néptánc kincsének gyűjtése, feldolgozása és színpadra állítása. Felnőtt- és ifjúsági néptánccsoportok működtetése.


Kiskun Sztómások Alapítvány

6400 Kiskunhalas, Gimnázium u. 2.

Képviselő: Dr. Nagy András elnök

Azok megsegítése, akik hasi daganatos megbetegedések miatt műtéten estek át.


Kiskunhalasi Atlétikai Club

6400 Kiskunhalas, Kertész u.28/A.

Képviselő: Kaszap Imre elnök

Az atlétika sportág népszerűsítése mind a felnőttek, mind a fiatalok körében a tömegsport és a minőségi versenysportterén egyaránt. Közreműködik az utánpótlás nevelésében és rendezvényeket szervez mozgás, az egészséges életmód népszerűsítése érdekében, valamint szabadidős programokat szervez.


Kiskunhalas Borrend Egyesület

6400 Kiskunhalas, Batthyány utca 54.

Képviselő: Kunszeri Miklós


Kiskunhalas Rotary Klub

6400 Kiskunhalas, Szilády Á. utca 5-7.

Képviselő: Ván Barna elnök

A Magyar kultúra hagyományos értékeinek megőrzése, kulturális és emberbaráti kapcsolatok kiépítése és ápolása a Rotary mozgalom szellemiségét elfogadva, annak tevékenységében való aktív közreműködés.


Kiskunhalas Semmelweis Kórház Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés Szakszervezet

6400 Kiskunhalas, Dr. Monspart L.u.1.

Képviselő: Dr. Makay Lászlóné

Célja és elsődleges feladata tagjainak munkahelyi szintű egyéni és kollektív munkavállalói érdekvédelme és érdekképviselete.


Kiskunhalas-Alsóvárosi Misszió Alapítvány

6400 Kiskunhalas, Szent Imre u.14.

Képviselő: Boldog Tamás kuratóriumi elnök

A római katolikus hitélet fejlesztése Kiskunhalason és vonzáskörzetében, ehhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása, beleértve templomok, egyéb egyházi épületek, nevelési- és oktatási intézmények, valamint közösségi házak létesítését és fenntartását.


Kiskunhalasi Kutyamentő Egyesület

6400 Kiskunhalas, Gimnázium utca 14.

Képviselő: Nemes Lívia elnök

Az elhagyott, kóbor állatok számának csökkentése. Küzdelem az állatéheztetés, és az állatkínzás ellen. Kemény fellépés az állatkínzás minden formája ellen, figyelemmel a Magyar Büntető Törvénykönyv rendelkezéseire. Az emberek és állatok harmonikus együttélésének elősegítése. Az Állatotthon működésének elősegítése. Természetbarát szemlélet kialakítása.


Kiskunhalasi BM Határőr Dózsa Sportegyesület

6400 Kiskunhalas, Bajza u. 28.

Képviselő: Tuska Pál


Kiskunhalasi Csillagászati Egyesület

6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 43.

Képviselő: Balogh István elnök

A csillagászat megismertetése, népszerűsítése. A csillagászattal hivatásszerűen vagy amatőrként foglalkozókat és a csillagászat iránt érdeklődőket kívánja önkéntes alapon minél nagyobb számban tömöríteni.


Kiskunhalasi Diana Vadásztársaság

6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.

Képviselő: Paor-Smolcz József elnök

A vadásztársaság célja a vadászat hagyományának megőrzése valamint, hogy megváltoztassuk a vadászatról kialakult negatív közvéleményt a vadászati kultúra, vadászetika szélesebb körű megismertetésével.


Kiskunhalasi Felsővárosi Diáksport Egyesület

6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6.

Képviselő: Zseniné Mészáros Anita Rózsa elnök

A Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola sportéletének támogatása és színvonalasabbá tétele.


Kiskunhalasi Football Club

6400 Kiskunhalas, Kertész u. Sportpálya

Képviselő: Faddi János elnök

A rendszeres sportolási lehetőség megteremtése, a labdarúgás népszerűsítése, a város labdarúgó utánpótlásának biztosítása, versenyeztetése. Kiskunhalas rangjához méltó színvonalú bajnokságba való feljutás és helytállás.


Kiskunhalasi Ifjúsági Egyesület

6400 Kiskunhalas, Kossuth L. utca 21.

Képviselő: Farkas Dániel elnök

Kiskunhalason és vonzáskörzetében elősegíteni a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltését. Ifjúság- és gyermekvédelem.


Kiskunhalasi Ipartestület

6400 Kiskunhalas, Szathmári S. u. 5.

Képviselő: Gyöngyi Lászlóné


Kiskunhalasi Katolikus Iskola Diák-Sportegyesület

6400 Kiskunhalas, Áchim András u.1.

Képviselő: Kiss Péter elnök


Kiskunhalasi Kertvárosi Diák- és Szabadidő Sportegyesület

6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 23.

Képviselő: Szloboda Mihály elnök

A Kiskunhalasi Kertvárosi Iskola sportéletének támogatása és színvonalasabbá tétele. A felnövekvő nemzedékek egészséges és harmonikus fejlődésének elősegítése érdekében a tanulóifjúság mind nagyobb részének lehetővé és vonzóvá kell tenni a rendszeres testgyakorlást.


Kiskunhalasi Küzdő- és Szabadidősport Egyesület

6400 Kiskunhalas, Bocskai utca 10. V/15.

Képviselő: Horváth Almaski Lajos elnök

Az egyesület célja a gyerekek és a felnőttek mozgásigényének kielégítése, a mozgás, a sport megszerettetése.


Kiskunhalasi Lorántffy Zsuzsanna Kamarakórus Egyesület

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 2.

Képviselő: Andáné Vastag Andrea elnök

Az egyesület a nagy zeneszerzők kórusműveinek az utókoré és a nagyközönség számára történő átadásán munkálkodik.


Kiskunhalasi Lovasbandérium Egyesület

6400 Kiskunhalas, Bercsényi utca 2. 

Képviselő: Rózsahegyi Róbert elnök

Huszár és lovas hagyományok ápolása. Hagyományőrző rendezvények támogatása és azokon való részvétel. Rendszeres lovaglás, sportolás, huszárképzés.


Kiskunhalasi Mentő Alapítvány

6400 Kiskunhalas, Nagyszeder u. 1.

Képviselő: Dr. Kósa Éva kuratóriumi elnök

Az Alapítvány közhasznú célok elérését tűzi maga elé önkormányzati és állami feladatok részbeni átvállalásával, elsődlegesen Kiskunhalas város és vonzáskörzete tekintetében.


Kiskunhalasi Népdalkör Egyesület

6400 Kiskunhalas, Bercsényi u. 8. II/6.

Képviselő: Sózó József elnök

A régmúlt idők népdalainak felelevenítése, azok közvetítése az utókor számára. Az Egyesület fontosnak tartja, hogy kitűzött céljával, hagyományőrző, hagyományápoló, művelődéspártoló szerepet töltsön be.


Kiskunhalasi Off-Road Club Sportegyesület

6400 Kiskunhalas, Róka utca 4.

Képviselő: Víg Gábor elnök

Megteremtse Kiskunhalason és vonzáskörzetében a terepjáró sport űzéséhez szükséges feltételeket, biztosítsa a sportolók számára a versenyzési lehetőséget, valamint elősegítse a sportágnak a bemutatását, megismertetését és népszerűsítését. A terepjáró sport a természet értékeinek védelme mellett, szervezett keretek között működjön, bemutassa és megismertesse a környék élővilágát, felhívja a figyelmet azok megőrzésére. Vissza kívánja szorítani az illegális off-road tevékenységet, és az ezáltal okozott környezeti károsodást.


Kiskunhalasi Önvédelmi és Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület

6400 Kiskunhalas, Széksós utca 11.

Képviselő: Pente János elnök

Kiskunhalas Város lakóinak személyi és vagyonbiztonságának védelme, Kiskunhalas Város közbiztonságának javítása.


Kiskunhalasi Református Egyház Orgona és Műemléki Épületeiért Alapítvány

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 2.

Képviselő: Anda Péter kuratóriumi elnök

Elsődlegesen a Kiskunhalasi Református Templom 1845 óta működő orgona felújításának támogatása, hogy megóvják azokat a további állagromlástól.


Kiskunhalasi Református Oktatási Intézmények Szilády Áron Alapítvány

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 2. 

Képviselő: Dóka József elnök

Egyházi oktatási intézmények létesítése és fenntartása. Egyházi ifjúsági szervezetek támogatása. Egyházi konferencia telep létesítése és fenntartása.


Kiskunhalasi Sakk Klub

6400 Kiskunhalas, Sétáló u. 8.

Képviselő: Szécsényi Mihály Józsefné elnök

A sakk versenyszerű gyakorlásának megszervezése és az ehhez szükséges feltételek biztosítása; a sakk sportág Kiskunhalas város és vonzáskörzetében történő népszerűsítése, a sporttanfolyamok és edzőtáborok szervezése, kapcsolattartás a nemzetközi, az országos és a megyei sakk-osztályokkal- és szövetségekkel.


Kiskunhalasi Szilády Református Futball Club

6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 14.

Képviselő: Fodor Tamás elnök

Az egyesület pedagógiai, egészségnevelési és sportszakmai eszközökkel elősegíti az egészségmegőrzés társadalmi célkitűzéseit.


Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület

6400 Kiskunhalas, Kertész utca 28/a.

Képviselő: Dr. Kmeth Sándor elnök

Rendszeres sportolási, versenyzési lehetőség biztosítása a tagok számára. Egészségileg károsodott fiatalok sportterápiája, gyógyúszás és speciális vízben végzendő gyakorlatok segítségével, 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás megszervezése, lebonyolítása. Tömegsport jellegű úszó és vízi foglalkozások szervezése, lebonyolítása.


Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club

6400 Kiskunhalas, Szász Károly utca 21.

Képviselő: Demeter József elnök

A Kiskunhalason nagy hagyományokkal rendelkező sportág, a kézilabda további népszerűsítése, felnőtt korú játékosok részére nemzeti bajnokságban történő játéklehetőség biztosítása, utánpótláskorú csapatainknak (ifjúsági, serdülő, gyermek) biztosítani azokat a feltételeket, hogy a különböző korosztályos nemzeti bajnokságokban, hazai és nemzetközi kézilabda tornákon minél jobb eredményeket érjenek el.


Kiskunhalasi Városi Fúvószenekar Egyesület

6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 17.

Képviselő: Molnár Ferenc

Az egyesület nagy zeneszerzők műveinek az utókor és a nagyközönség számára történő átadásán munkálkodik.


Kiskunhalasi Városi Szilaj Citerazenekar Zenei Egyesülete

6400 Kiskunhalas, Vezér u. 4. 

Képviselő: Szűcs Sándor elnök

Az igényes zenekultúrát művelni kívánó személyek zenei képességeik továbbfejlesztése, a magyar zenekultúra népdalainak, műdalainak megismertetése, kulturális programok szervezése az alapszabály II. fejezete szerint.


Kiskunhalasi Városvédő és Városszépítő Egyesület

6400 Kiskunhalas, Ady Endre utca 9. I/8.

Képviselő: Babud László elnök

Az egyesület alapvető célja a város arculatának őrzése az épített és természetes környezet megóvása.


Konduktív Pedagógia Kiskunhalason Alapítvány

6400 Kiskunhalas, Esze Tamás lakótelep 6.

Képviselő: Király Gábor kuratóriumi elnök

A sajátos nevelési igényű óvodás és iskoláskorú gyermekek konduktív pedagógiai fejlesztésének elősegítése, a központi idegrendszer károsodása következtében motorikus diszfunkciós gyermekek speciális Pető-módszerrel történő helyreállító nevelése-oktatása és integrációra való felkészítésének elősegítése bentlakásos és bejáró formában.


Konok Kunok Motoros Klub Egyesület

6400 Kiskunhalas, Kadarka utca 1.

Képviselő: Gál Dezső elnök

A magyar nemzeti eszmék és értékek megőrzése, a nemzeti hagyományok ápolása. A kun hagyományok őrzése. A motoros kultúra fejlesztése, az emberek-család-motor természet összhangjának megteremtése. Karitatív tevékenységek.


Kukoricakutatási Alapítvány

6400 Kiskunhalas, Füzespuszta 42.

Képviselő: Szkiva Béla kuratóriumi elnök

Az Alapítvány célja a kukoricatermesztés fejlesztésében dolgozó tudományos kutatók munkájának támogatása, ezen szakemberek belföldi, továbbá kiemelten külföldi továbbképzésének segítése.


Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesület

6400 Kiskunhalas, Petőfi u.7-9.

Képviselő: Romvári FrigyesTibor elnök

Tagjai számára lehetőséget biztosítson a szabadidő hasznos eltöltésére, a kulturális és szórakoztató aktív pihenésre, segítse a volt szolgálati helyükkel és az egymással való kapcsolattartást.  


Hol vagyok? Kiskunhalas / Civilek