Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra2018. július 22. | Ma Magdolna napja van.

Telekadó ügyintézés (törölt cikk)

Ügyintéző:

Pelikán Mihály - adóügyi ügyintéző
fsz. 1. iroda
Telefon: 77/523-155
Email: pelikan.m@kiskunhalas.hu

 
 
Az eljárás jogi alapja: 


A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
- Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2011. (XII.28.) rendelete a helyi adókról

Adókötelezettség:
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

Az adó alanya:
- aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az telek tulajdonosa,
- Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).

Adómentesség:
Mentes az adó alól:
- az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
- az erdő művelési ágban nyilvántartott belterületi telek,
- az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a,
- az az adóalany, aki az adott ingatlana után magánszemélyek kommunális adója vagy építményadó köteles,
- az,aki az önkormányzattal kötött megállapodás alapján telkét közcélú használatra bocsátja.

Az adó alapja és mértéke:
Az adó alapja a telek m2 –ben számított területe, az adó mértéke 15 Ft/m2.
A bevallás benyújtása:
Az adó alanyának az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie.
Az adó megfizetése:
Az adót félévenként két egyenlő részletben:
- március 15-ig
- szeptember 15-ig kell megfizetni.
Az adót Kiskunhalas Város Önkormányzat 11732064-15338806-10580008 számú telekadó beszedési számlájára kell teljesíteni.

megallapodas.pdf
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai