Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra2018. július 15. | Ma Henrik és Roland napja van.

Építményadó ügyintézés (törölt cikk)

Ügyintéző:

Pelikán Mihály - adóügyi ügyintéző

fsz. 1. iroda

Telefon: 77/523-155

Email: pelikan.m@kiskunhalas.hu


Az eljárás jogi alapja: 

- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

- Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2011. (XII.28.) rendelete a helyi adókról


Adókötelezettség:

- Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).

- Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.


Az adó alanya:

- Aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa.

- Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).


Adómentesség:

- a szükséglakás,

- az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja,1

- a magánszemély tulajdonába lévő nem üzleti és nem vállalkozási célú lakás, gépjárműtároló és gazdasági épület.


Az adó alapja és mértéke:

Az adó alapja az építmény m2 –ben számított hasznos alapterülete, az adó mértéke 620 Ft/m2.


A bevallás benyújtása:

Az adó alanyának az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie.


Az adó megfizetése:

Az adót félévenként két egyenlő részletben:

- március 15-ig

- szeptember 15-ig kell megfizetni.


Az adót Kiskunhalas Város Önkormányzat 11732064-15338806-02440000 számú építményadó beszedési számlájára kell teljesíteni.

epitmenyado-bevallas-2017.doc
megallapodas.pdf
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai