Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra 2019. január 24. | Ma Timót napja van.

Testületi határozatok

283/2018. (XII.13.) - Nyilatkozat kiadása sportcélú fejlesztéshez

KT-283-18.pdf

282/2018. (XII.13.) - Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

KT-282-18.pdf

281/2018. (XII.13.) - A Képviselő-testület 2019. évi munkaterve

KT-281-18.pdf

280/2018. (XII.13.) - Beszámoló a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

KT-280-18.pdf

279/2018. (XII.13.) - Csatlakozás „Magyarország legszebb konyhakertje” program 2019. évi fordulójához

KT-279-18.pdf

278/2018. (XII.13.) - Közvilágítási szerződés és megállapodás módosítása

KT-278-18.pdf

277/2018. (XII.13.) - Részletfizetéshez való hozzájárulás

KT-277-18.pdf

276/2018. (XII.13.) - Egyes közterületek elnevezésének pontosítása

KT-276-18.pdf

275/2018. (XII.13.) - A Kiskunhalasi Birkózó Club fejlesztése a Bundzsák Dezső Sportközpontban

KT-275-18.pdf

274/2018. (XII.13.) - A 2019-20. évi közfoglalkoztatási programok indítása

KT-274-18.pdf

273/2018. (XII.13.) - Javaslat az 5. sz. fogorvosi praxis működtetésére vonatkozó szerződés módosítására

KT-273-18.pdf

272/2018. (XII.13.) - Beszámoló a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság működéséről

KT-272-18.pdf

271/2018. (XII.13.) - Kiskunhalas Város Önkormányzata által alapított közalapítványok uniós és hazai forrásból megvalósuló 2017-2018. évi pályázatairól szóló beszámoló

KT-271-18.pdf

270/2018. (XII.13.) - Behajthatatlan követelés elengedése

KT-270-18.pdf

269/2018. (XII.13.) - Halasthermál Kft. kérelme

KT-269-18.pdf

268/2018. (XII.13.) - Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása

KT-268-18.pdf

267/2018. (XII.13.) - Kiskunhalas Város Sportdíjai kitüntető díjak odaítélése

KT-267-18.pdf

266/2018. (XI.29.) - Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról


KT-266-18.pdf

265/2018. (XI.29.) - A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. használati szerződéséről szóló 16/2017. Kth. számú határozat módosítása

KT-265-18.pdf

264/2018. (XI.29.) - Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi Ellenőrzési Terve

KT-264-18.pdf

263/2018. (XI.29.) - Kiskunhalas Város Önkormányzata kormányzati funkciószámainak kiegészítése

KT-263-18.pdf

262/2018. (XI.29.) - Kiskunhalas Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2017-2018. évi uniós- és hazai forrásból megvalósuló pályázatairól szóló beszámoló

KT-262-18.pdf

261/2018. (XI.29.) - Önkormányzati tulajdonú ipari területek hasznosítása

KT-261-18.pdf

260/2018. (XI.29.) - MKSZ tornaterem felújítási program újabb ütemére pályázat benyújtása

KT-260-18.pdf

259/2018. (XI.29.) - Kiskunhalas Város Önkormányzatának és kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok pályázataival kapcsolatos döntés

KT-259-18.pdf

258/2018. (XI.29.) - Csatorna beruházás szavatossági igényeinek érvényesítéséről szóló beszámoló

KT-258-18.pdf

257/2018. (XI.29.) - Gimnázium utcai terület értékesítés

KT-257-18.pdf

256/2018. (XI.29.) - Javaslat az 5. sz. fogorvosi praxis működtetésére vonatkozó szerződés megkötésére

KT-256-18.pdf

255/2018. (XI.29.) - Balotaszállás Községi Önkormányzat és Kiskunhalas Város Önkormányzata között bölcsődei feladat-ellátási szerződés megkötése

KT-255-18.pdf

254/2018. (XI.29.) - Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015-2020 közötti időszakra szóló Gyermek- és Ifjúsági Koncepciójának felülvizsgálata

KT-254-18.pdf

253/2018. (XI.29.) - Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015-2020 közötti időszakra szóló Sportkoncepciójának felülvizsgálata

KT-253-18.pdf

252/2018. (XI.29.) - A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási Szerződés mellékletének módosítása

KT-252-18.pdf

251/2018. (XI.29.) - Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása

KT-251-18.pdf

250/2018. (XI.29.) - Banki ajánlatok kérése

KT-250-18.pdf

249/2018. (X.25.) - Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

KT-249-18.pdf

248/2018. (X.25.) - Az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák és városi bölcsőde 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkaterveinek jóváhagyása

KT-248-18.pdf

247/2018. (X.25.) - Kiskunhalas Város Önkormányzata 2017-2018. évi uniós- és hazai forrásból megvalósuló fejlesztési pályázatairól szóló beszámoló

KT-247-18.pdf

246/2018. (X.25.) - Árverési eredmény jóváhagyása

KT-246-18.pdf

245/2018. (X.25.) - Elővásárlási jog gyakorlása

KT-245-18.pdf

244/2018. (X.25.) - Úttársulat megalakítása Kiskunhalason a Bánegyháza utcában

KT-244-18.pdf

243/2018. (X.25.) - Egyes vízelvezető csatornák állami tulajdonba adása

KT-243-18.pdf

242/2018. (X.25.) - Felhatalmazás pályázat megvalósítására és az ehhez szüksége önerő biztosítása a „Külterületi helyi közutak fejlesztése és kezelésükhöz szükséges eszközök beszerzése Kiskunhalas-Harkakötöny konzorciuma által” című pályázathoz

KT-242-18.pdf

241/2018. (X.25.) - Hasznosítási szerződés kötése a Halasi Hegyközséggel

KT-241-18.pdf

240/2018. (X.25.) - A Szegedi út egykori laktanya megvásárlása

KT-240-18.pdf

239/2018. (X.25.) - Rendkívüli kormányzati támogatás felhasználása

KT-239-18.pdf

238/2018. (X.25.) - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat - Bursa Szabályzat módosítása

KT-238-18.pdf

237/2018. (X.25.) - A közfoglalkoztatási program keretében iskolákban alkalmazandó gyermek és ifjúságvédelmi segítők foglalkoztatása

KT-237-18.pdf

236/2018. (X.25.) - Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének behajthatatlan követelései

KT-236-18.pdf

235/2018. (X.25.) - Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása

KT-235-18.pdf

234/2018. (X.25.) - Kiskunhalas Város Szociális Ellátásáért Díj adományozása

KT-234-18.pdf

233/2018.(IX.27) - Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnoksága részére helyiség biztosítása

KT-233-18.pdf

232/2018.(IX.27) - Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

KT-232-18.pdf

231/2018.(IX.27) - Óvodák 2017/2018. nevelési évre vonatkozó pedagógiai-szakmai munka fenntartói értékelése

KT-231-18.pdf

230/2018.(IX.27) - Megyeszéle Kulturális- Információs Alapítvány kérelme

KT-230-18.pdf

229/2018.(IX.27) - Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club kérelme

KT-229-18.pdf

228/2018.(IX.27) - A VÉ-BÉ Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel kötött ellátási szerződés módosítása iskola-, ifjúságorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátásáról

KT-228-18.pdf

227/2018.(IX.27) - Szándéknyilatkozat kiadása az V. számú fogorvosi praxis megszerzését követő fogorvosi feladatok ellátásár

KT-227-18.pdf

226/2018.(IX.27) - A Halas-Dent Kft.-vel kötött megbízási szerződés módosítása fogorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására

KT-226-18.pdf

225/2018.(IX.27) - Városi Filmszínház Bérleti Megállapodás megkötése

KT-225-18.pdf

224/2018.(IX.27) - A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft-vel a Sáfrik-féle szélmalom vonatkozásában kötendő vagyonhasznosítási szerződés módosítása

KT-224-18.pdf

223/2018.(IX.27) - A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel a Thorma János Múzeumra kötendő Vagyonkezelési szerződés

KT-223-18.pdf

222/2018.(IX.27) - A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási Szerződés mellékletének módosítása

KT-222-18.pdf

221/2018.(IX.27) - Kunfehértói tábor értékesítéséről szóló szándéknyilatkozat

KT-221-18.pdf

220/2018.(IX.27) - Építési hely kijelölése a szélmalom fejlesztéshez kapcsolódóan a Kölcsey utcában

KT-220-18.pdf

219/2018.(IX.27) - A Helyi foglalkoztatási együttműködésben való részvételről szóló szándéknyilatkozat jóváhagyása

KT-219-18.pdf

218/2018.(IX.27) - Úttársulat megalakítása a Cseresznyés utcában

KT-218-18.pdf

217/2018.(IX.27) - Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervének módosítása

KT-217-18.pdf

216/2018.(IX.27) - Kiskunhalas Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

KT-216-18.pdf

215/2018.(IX.27) - Településszerkezeti terv, illetve a Helyi Építési Szabályzatról és szabályozási tervről szóló rendelet módosítása

KT-215-18.pdf

214/2018.(IX.27) - A Tanyagondnoki szolgálat átadása a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ részére

KT-214-18.pdf

213/2018.(IX.27) - Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása


KT-213-18.pdf

212/2018. (VIII.31.)- Felhatalmazás pályázatok benyújtására és megvalósítására TOP konstrukció keretében

KT-212-18.pdf

211/2018. (VIII.31.)- Beszámoló megállapodás megkötéséről

KT-211-18.pdf

210/2018. (VIII.31.)- A „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram célú pályázattól való visszalépés

KT-210-18.pdf

209/2018. (VIII.31.)- Tulajdonosi hozzájárulás rekortán pálya építéséhez

KT-209-18.pdf

208/2018. (VIII.31.)- Tulajdonosi hozzájárulás pad kihelyezéséhez

KT-208-18.pdf

207/2018. (VIII.31.)- Bornemissza u. 11. szám alatti lakás megvásárlása

KT-207-18.pdf

206/2018. (VIII.31.)- A Gimnázium utca 4. szám alatti ingatlan hasznosítása

KT-206-18.pdf

205/2018. (VIII.31.)- Településrendezési eszközök felülvizsgálatának kezdeményezése

KT-205-18.pdf

204/2018. (VIII.31.)- Kiskunhalas, szociális tűzifa igénylés

KT-204-18.pdf

203/2018. (VIII.31.)- A Halasi Városgazda Zrt. Alapító Okiratának módosítása

KT-203-18.pdf

202/2018. (VIII.31.)- A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Hasznosítási szerződés 1. sz. mellékletének 4. sz. módosítása

KT-202-18.pdf

201/2018. (VIII.31.)- A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft-vel az Éld bele Halas – koncertterem vonatkozásában kötendő vagyonhasznosítási szerződés

KT-201-18.pdf

200/2018. (VIII.31.)- 2018/2019. nevelési évben a Százszorszép Óvodák Pirtói Vackor Óvoda telephelyén indítandó óvodai csoport maximális létszámának 20 %-kal történő emelésének fenntartói engedélyezése

KT-200-18.pdf

199/2018. (VIII.31.)- A Százszorszép Óvodák alapító okirat módosítása

KT-199-18.pdf

198/2018. (VIII.31.)- A települési önkormányzatok 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló pályázat benyújtása

KT-198-18.pdf

197/2018. (VI.28.) - Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

KT-197-18.pdf

196/2018. (VI.28.) - Beszámoló a kegyeleti közszolgáltatás 2017. évi ellátásáról

KT-196-18.pdf

195/2018. (VI.28.) - Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Csetényi Park területén megvalósuló GINOP-7.1.3 pályázathoz kapcsolódó terület előkészítéséhez

KT-195-18.pdf

194/2018. (VI.28.) - Beszámoló a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság működéséről

KT-194-18.pdf

193/2018. (VI.28.) - Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában lévő Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Pedagógiai programjának módosítása

KT-193-18.pdf

192/2018. (VI.28.) - Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Honvédelmi Intézkedési Tervének fenntartói jóváhagyása

KT-192-18.pdf

191/2018. (VI.28.) - Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában lévő Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai programjának módosítása

KT-191-18.pdf

190/2018. (VI.28.) - Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde Honvédelmi Intézkedési Tervének fenntartói jóváhagyása

KT-190-18.pdf

189/2018. (VI.28.) - Százszorszép Óvodák Honvédelmi Intézkedési Tervének fenntartói jóváhagyása

KT-189-18.pdf

188/2018. (VI.28.) - 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma és létszáma

KT-188-18.pdf

187/2018. (VI.28.) - Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára igazgatói megbízása

KT-187-18.pdf

186/2018. (VI.28.) - Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma igazgatói megbízása


KT-186-18.pdf

185/2018. (VI.28.) - Városi sportpálya területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása, döntés környezeti vizsgálat ügyében, partnerségi egyeztetés lezárása, tervanyag végső véleményezésre bocsátása

KT-185-18.pdf

184/2018. (VI.28.) - Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervének módosítása

KT-184-18.pdf

183/2018. (VI.28.) - Úttársulat megalakítása Kiskunhalason Honvéd utcában

KT-183-18.pdf

182/2018. (VI.28.) - Hozzájárulás telekcseréhez

KT-182-18.pdf

181/2018. (VI.28.) - A 83/2016. Kth. számú határozat módosítása

KT-181-18.pdf

180/2018. (VI.28.) - Csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódó önkormányzati döntések

KT-180-18.pdf

179/2018. (VI.28.) - 6029 hrsz alatti ingatlan részének megvásárlása

KT-179-18.pdf

178/2018. (VI.28.) - Egyes közterületek elnevezésének pontosítása

KT-178-18.pdf

177/2018. (VI.28.) - Úttársulat megalakítása Kiskunhalason Vörösmarty utcában

KT-177-18.pdf

176/2018. (VI.28.) - Felhatalmazás útépítési együttműködés megkötésére

KT-176-18.pdf

175/2018. (VI.28.) Víziközmű-üzemeltetési szerződés mellékleteinek módosítása

KT-175-18.pdf

174/2018. (VI.28.) - Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása célú pályázat benyújtása

KT-174-18.pdf

173/2018. (VI.28.) - Dr. Vaslóczki Ferenc r. alezredes kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése

KT-173-18.pdf

172/2018. (VI.28.) - A Tanyagondnoki szolgálat átadása a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ részére

KT-172-18.pdf

171/2018. (VI.28.) - Kiskunhalas Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása

KT-171-18.pdf

170/2018. - A közfoglalkoztatási program keretében iskolákban alkalmazandó gyermek- és ifjúságvédelmi segítők foglalkoztatása


KT-170-18.pdf

169/2018. - A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft-vel a Sáfrik-féle szélmalom vonatkozásában kötendő vagyonhasznosítási szerződés

KT-169-18.pdf

168/2018. (VI.28.) - A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft-vel a Halasi Tánchagyományok Háza vonatkozásában kötendő vagyonhasznosítási szerződés

KT-168-18.pdf

167/2018. (VI.28.) - A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Hasznosítási szerződés 1. sz. mellékletének 3. sz. módosítása

KT-167-18.pdf

166/2018. (VI.28.) - Egyetértés a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete ASP gazdálkodási szakrendszerhez történő csatlakozásához

KT-166-18.pdf

165/2018. (VI.28.) - Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása

KT-165-18.pdf

164/2018. (VI.28.) - Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem

163/2018. (VI.28.) - Csatorna beruházás szavatossági igényeinek érvényesítése

162/2018. (VI.28.) - A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés kitüntető díjaira javaslattétel

161/2018. (V.31.) - Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

KT-161-18.pdf

160/2018. (V.31.) - 2017. évi beszámoló a Halas Busz Kft. Kiskunhalason végzett helyi buszközlekedési szolgáltatás tevékenységéről

KT-160-18.pdf

159/2018. (V.31.) - Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi működéséről

KT-159-18.pdf

158/2018. (V.31.) - A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

KT-158-18.pdf

157/2018. (V.31.) - Jelentés a 2017. évben végrehajtott pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól

KT-157-18.pdf

156/2018. (V.31.) - Az önkormányzati alapítású közalapítványok egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mellékleteinek elfogadása

KT-156-18.pdf

155/2018. (V.31.) - A Halasi Média és Kultúra Np. Szolgáltató Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása

KT-155-18.pdf

154/2018. (V.31.) - A Halas-T Vagyonhasznosító Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

KT-154-18.pdf

153/2018. (V.31.) - A Halasi Városgazda Zrt. 2017. évi éves beszámolójának elfogadása és a vezető tisztségviselők részére a felmentvény megadása

KT-153-18.pdf

152/2018. (V.31.) - A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási Szerződés mellékletének módosítása

KT-152-18.pdf

151/2018. (V.31.) - Hozzájárulás játszótéri eszköz elhelyezéséhez

KT-151-18.pdf

150/2018. (V.31.) - Építési hely kijelölése a Május 1. téren a buszpályaudvar számára

KT-150-18.pdf

149/2018. (V.31.) - Egyes közterületek elnevezésének pontosítása

KT-149-18.pdf

148/2018. (V.31.) - Külterületi gyüjtőutak meghatározása

KT-148-18.pdf

147/2018. (V.31.) - Dr. Nagy Mór utcai területvásárlás

KT-147-18.pdf

146/2018. (V.31.) - Tulajdonosi hozzájárulás edzőterem bővítéshez

KT-146-18.pdf

145/2018. (V.31.) - Hozzájárulás önkormányzati területen átjárás biztosításához

KT-145-18.pdf

144/2018. (V.31.) - A csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos intézkedési terv elfogadása

KT-144-18.pdf

143/2018. (V.31.) - Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervének módosítása

KT-143-18.pdf

142/2018. (V.31.) - Kiskunhalas Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

KT-142-18.pdf

141/2018. (V.31.) - Településképi arculati kézikönyv elfogadása

KT-141-18.pdf

140/2018. (V.31.) - Beszámoló az Önkormányzati Rendészet 2017-ben végzett tevékenységéről

KT-140-18.pdf

139/2018. (V.31.) - Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2017. évi munkájáról

KT-139-18.pdf

138/2018. (V.31.) - A Tanyagondnoki Szolgálat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló

KT-138-18.pdf

137/2018. (V.31.) - A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél- alföldi Régió és Kiskunhalas Város Önkormányzata között kötendő Együttműködési Megállapodás

KT-137-18.pdf

136/2018. (V.31.) - Feladat-ellátási szerződés megszüntetése a VII. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosával nyugállományba vonulása okán

KT-136-18.pdf

135/2018. (V.31.) - Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsődében bölcsődei férőhelybővítés kapcsán Alapító okirat módosítása

KT-135-18.pdf

134/2018. (V.31.) - Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása

KT-134-18.pdf

133/2018. (V.31.) - Kiskunhalas Város Közszolgálatáért díjra javaslat

KT-133-18.pdf

132/2018. (IV.26.) - A Kiskunhalas 4671 hrsz. ingatlan 26 m2 nagyságú terület ingyenes használatba adása


KT-132-18.pdf

131/2018. (IV.26.) - A Balatonakali 186/1 hrsz-ú ingatlan, a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. működtette Gyermek és Ifjúsági Tábor versenyeztetés mellőzésével történő megvásárlásáról

KT-131-18.pdf

130/2018. (IV.26.) - Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

KT-130-18.pdf

129/2018. (IV.26.) - Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma igazgatói megbízására kiírandó pályázati felhívás

KT-129-18.pdf

128/2018. (IV.26.) - Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatói megbízására kiírandó pályázati felhívás

KT-128-18.pdf

127/2018. (IV.26.) - Civil szervezetek pályázat útján történő támogatása

KT-127-18.pdf

126/2018. (IV.26.) - Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

KT-126-18.pdf

125/2018. (IV.26.) - Javaslat a 7. sz. felnőtt háziorvosi praxis működtetésére vonatkozó előszerződés megkötésére

KT-125-18.pdf

124/2018. (IV.26.) - Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma alapító okirat módosítása

KT-124-18.pdf

123/2018. (IV.26.) - A 88/2018. Kth., 89/2018. Kth. számú határozatok hatályon kívül helyezése

KT-123-18.pdf

122/2018. (IV.26.) - A 114/2016. Kth. számú határozat módosítása

KT-122-18.pdf

121/2018. (IV.26.) - Pályázat benyújtása ebrendészeti telepek fejlesztésének támogatására

KT-121-18.pdf

120/2018. (IV.26.) - Pályázat benyújtása a Belügyminisztérium által meghirdetett Bűnmegelőzési projekt megvalósítására

KT-120-18.pdf

119/2018. (IV.26.) - Felhatalmazás az Elektronikus Árverési Rendszerben történő regisztrációhoz

KT-119-18.pdf

118/2018. (IV.26.) - NKM Áramszolgáltató Zrt. Önkormányzati Kapcsolatok Osztálya beszámolója – Kiskunhalas Város közvilágításának üzemeltetése, karbantartása 2017. évben

KT-118-18.pdf

117/2018. (IV.26.) - Egyes beruházási célú pályázatok benyújtása

KT-117-18.pdf

116/2018. (IV.26.) - A Szegedi út egykori laktanya megvásárlása

KT-116-18.pdf

115/2018. (IV.26.) - Beszámoló a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság, valamint a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi munkájáról

KT-115-18.pdf

114/2018. (IV.26.) - Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi beszámolójának elfogadása

KT-114-18.pdf

113/2018. (IV.26.) - BANAT-TRIPLEX CONFINIUM Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulásból való kilépés

KT-113-18.pdf

112/2018. (IV.26.) - A Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan visszaadása Kiskunhalas Város Önkormányzat részére tárgyú 247/2013. Kth. módosítása

KT-112-18.pdf

111/2018. (IV.26.) - Kiskunhalas, Köztársaság utca 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó üzemeltetési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetése, valamint a járási hivatalok kialakításához kapcsolódó megállapodás 2. számú módosításának elfogadása

KT-111-18.pdf

110/2018. (IV.26.) - Az Ügyrendi és Szociális Bizottság új tagjának megválasztása

KT-110-18.pdf

109/2018. (IV.26.) - Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. között létrejött Hasznosítási szerződés módosítása

KT-109-18.pdf

108/2018. (IV.26.) - Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása

KT-108-18.pdf

107/2018. (IV.26.) - Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Konduktív Pedagógiai Tagintézménye tagintézmény-vezetői (magasabb vezető) pályázat véleményezése

KT-107-18.pdf

106/2018. (IV.26.) - Bernáth Lajos Kollégium intézményvezetői pályázata véleményezése

KT-106-18.pdf

105/2018. (IV.26.) - Kiskunhalas Város Egészségügyéért díj adományozása

KT-105-18.pdf

104/2018. (IV.26.) - Felterjesztés országos díjra

KT-104-18.pdf

103/2018.(III.29.) - Fürdő területéhez kapcsolódó ingatlan vétel

KT-103-18.pdf

102/2018.(III.29.) - Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi adóztatásáról

KT-102-18.pdf

101/2018.(III.29.) - Pedagógus Továbbképzési Programok értékelése és tervezése a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde, a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák és a Százszorszép Óvodák intézményekben

KT-101-18.pdf

100/2018.(III.29.) - Óvodák működési körzetének módosítása

KT-100-18.pdf

99/2018.(III.29.) - A Kiskőrösi Tankerületi Központ és a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum fenntartásában lévő kiskunhalasi intézmények 2018. évi átszervezésének véleményezése

KT-99-18.pdf

98/2018.(III.29.) - Batthyány utcai védett fasor gallyazása

KT-98-18.pdf

97/2018.(III.29.) - Településfejlesztési döntés napelemes erőmű létesítése kapcsán szükséges településrendezési eszközök módosításáról, környezeti vizsgálatról, döntési jog átruházásáról és telekalakítási engedély átvezetéséről

KT-97-18.pdf

96/2018.(III.29.) - Belterületbe vonás kezdeményezése

KT-96-18.pdf

95/2018.(III.29.) - Csetényi park területén telekhatár rendezés

KT-95-18.pdf

94/2018.(III.29.) - Felújítási keret felosztás

KT-94-18.pdf

93/2018.(III.29.) - Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás szennyvízkezelési fejlesztése tárgyú 239/2017. (VIII.16.) határozat módosítása

KT-93-18.pdf

92/2018.(III.29.) - A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása

KT-92-18.pdf

91/2018.(III.29.) - A közfoglalkoztatási program keretében iskolákban alkalmazandó gyermek és- ifjúságvédelmi segítők foglalkoztatása

KT-91-18.pdf

90/2018.(III.29.) - Szakmai beszámoló Kiskunhalas Központi orvosi ügyelet munkájáról

KT-90-18.pdf

89/2018.(III.29.) - Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okirat módosítása

KT-89-18.pdf

88/2018.(III.29.) - Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma alapító okirat módosítása

KT-88-18.pdf

87/2018.(III.29.) - Kiskunhalas Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények átadás-átvétele kapcsán kötött megállapodás és vagyonkezelési szerződés módosítása

KT-87-18.pdf

86/2018.(III.29.) - Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club kérelme

KT-86-18.pdf

85/2018.(III.29.) - Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program című pályázat megvalósítása

KT-85-18.pdf

84/2018.(III.29.) - Úttársulat megalakítása Kiskunhalason a Zsoltina és Venyige utcában

KT-84-18.pdf

83/2018.(III.29.) - Úttársulat megalakítása Kiskunhalason a Vörösmarty utcában

KT-83-18.pdf

82/2018.(III.29.) - Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása

KT-82-18.pdf

81/2018.(III.29.) - Végzés

80/2018.(III.29.) - Kiskunhalas Város Közneveléséért kitüntető díj odaítélése

KT-80-18.pdf

79/2018.(II.22.) - Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

KT-79-18.pdf

78/2018.(II.22.) - Kiskunhalas lakott területen kívüli kerékpárút kezelői jogának átadása

KT-78-18.pdf

77/2018.(II.22.) - A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

KT-77-18.pdf

76/2018.(II.22.) - Óvodák működési körzetének módosítása

KT-76-18.pdf

75/2018.(II.22.) - Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje nyári nyitva tartási rendje, illetve nevelés-gondozás nélküli nap megállapítása

KT-75-18.pdf

74/2018.(II.22.) - A Szivárvány Bábszínházi Alapítvány közművelődési megállapodás szerinti beszámolója a 2017. évben végzett közművelődési tevékenységéről

KT-74-18.pdf

73/2018.(II.22.) - A Civilek a Jövőért Alapítvány közművelődési megállapodás szerinti beszámolója a 2017. évben végzett közművelődési tevékenységéről

KT-73-18.pdf

72/2018.(II.22.) - A Martonosi Pál Városi Könyvtár 2017. évi beszámolója és 2018. évi munkatervének jóváhagyása

KT-72-18.pdf

71/2018.(II.22.) - A Thorma János Múzeum 2017. évi beszámolójának, valamint 2018. évi munkatervének jóváhagyása

KT-71-18.pdf

70/2018.(II.22.) - A Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. között fennálló szakmai együttműködés program 3. számú módosítása

KT-70-18.pdf

69/2018.(II.22.) - A Halasi Média és Kultúra Non-profit Szolgáltató Kft. 2017. évi szakmai beszámolójának jóváhagyása

KT-69-18.pdf

68/2018.(II.22.) - A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft.  2018. évi üzleti tervének jóváhagyása

KT-68-18.pdf

67/2018.(II.22.) - Szándéknyilatkozat kiadása a VII. számú felnőtt háziorvosi praxis megvételét követő, felnőtt háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó megbízásra

KT-67-18.pdf

66/2018.(II.22.) - Szándéknyilatkozat kiadása a VII. számú felnőtt háziorvosi körzetbe helyettesítő szakember befogadásáról

KT-66-18.pdf

65/2018.(II.22.) - Sóstó SHE Haszonbérleti szerződés módosítása

KT-65-18.pdf

64/2018.(II.22.) - A víziközmű-hálózat 2018. évi felújítási tervének módosítása

KT-64-18.pdf

63/2018.(II.22.) - A Kiskunhalasi Víziközmű Társulat 2017. évi munkájáról szóló beszámoló

KT-63-18.pdf

62/2018.(II.22.) - Határ úti ingatlan lebontása

KT-62-18.pdf

61/2018.(II.22.) - Vadkerti úti terület értékesítés

KT-61-18.pdf

60/2018.(II.22.) - Visszavásárlási jog törlése

KT-60-18.pdf

59/2018.(II.22.) - A városközpont gyermekbarát fejlesztése

KT-59-18.pdf

58/2018.(II.22.) - Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési terve

KT-58-18.pdf

57/2018.(II.22.) - Kiskunhalas Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítása

KT-57-18.pdf

56/2018.(II.22.) - A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részére helyiség biztosítása

KT-56-18.pdf

55/2018.(II.22.) - Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában lévő „sóstói strand, part menti sétány, és felépítmények” hasznosításba adása

KT-55-18.pdf

54/2018.(II.22.) - A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Hasznosítási szerződés 1. sz. mellékletének 2. sz. módosítása

KT-54-18.pdf

53/2018.(II.22.) - A Halas-T Kft. 2018. évi Üzleti Tervének elfogadása

KT-53-18.pdf

52/2018.(II.22.) - A Halasi Városgazda Zrt. 2018. évi Üzleti Tervének elfogadása

KT-52-18.pdf

51/2018.(II.22.) - Kiskunhalasi Napsugár Óvodák alapító okirat módosítása

KT-51-18.pdf

50/2018.(II.22.) - Kiskunhalas Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények átadás-átvétele kapcsán kötött megállapodás módosítása

KT-50-18.pdf

49/2018.(II.22.) - Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2018. évi Költségvetéséről szóló rendelet tervezete, illetve Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019-2021. évekre vonatkozó adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege

KT-49-18.pdf

48/2018.(II.22.) - A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda, Százszorszép Óvodák, Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete és Thorma János Múzeum többletbevétele

KT-48-18.pdf

47/2018.(II.22.) - A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház beszámolója

KT-47-18.pdf

46/2018.(II.22.) - Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása

KT-46-18.pdf

45/2018.(II.22.) - Végzés

44/2018.(II.22.) - Kiskunhalas Város Sajtódíja kitüntető díj odaítélése

KT-44-18.pdf

43/2018.(II.22.) - „Kiskunhalas Díszpolgára” kitüntetés adományozása

KT-43-18.pdf

42/2018.(II.22.) - „Kiskunhalas Városért” kitüntetések adományozása

KT-42-18.pdf

41/2018.(I.25.)- Beszámoló a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

KT-41-18.pdf

40/2018.(I.25.)- Beszámoló a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

KT-40-18.pdf

39/2018.(I.25.)- Beszámoló az Ügyrendi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

KT-39-18.pdf

38/2018.(I.25.)- A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése

KT-38-18.pdf

37/2018.(I.25.)- Nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

KT-37-18.pdf

36/2018.(I.25.)- Polgármester szabadságának ütemezése

KT-36-18.pdf

35/2018.(I.25.)- Csatlakozás „Magyarország legszebb konyhakertje” program 2018. évi fordulójához

KT-35-18.pdf

34/2018.(I.25.)- Felhatalmazás birkózócsarnok beruházás megvalósításához

KT-34-18.pdf

33/2018.(I.25.)- Az Állomás utcai társasházakkal kötendő megállapodás

KT-33-18.pdf

32/2018.(I.25.)- Egyes közterületek elnevezésének pontosítása

KT-32-18.pdf

31/2018.(I.25.)- Gyűjtőutak felújítási sorrendjének kiegészítése

KT-31-18.pdf

30/2018.(I.25.)- A 261/2017. Kth. számú határozat módosítása

KT-30-18.pdf

29/2018.(I.25.)- Megállapodás ingatlan közcélú használatára

KT-29-18.pdf

28/2018.(I.25.)- Tervezés alatt álló út kezelői feladatainak vállalásáról szóló nyilatkozat kiadása

KT-28-18.pdf

27/2018.(I.25.)- Víziközmű-üzemeltetési szerződések módosítása

KT-27-18.pdf

26/2018.(I.25.)- Felhatalmazás a KÁT Mérlegkör-tagsági szerződés és a napelem park havi, másnapi,aznapi automatikus menetrendezése  és éves termelői prognózis havi feltöltésére megkötendő megbízási szerződés aláírására 

KT-26-18.pdf

25/2018.(I.25.)- Cafetéria éves keretösszegének meghatározása a Polgármester részére

KT-25-18.pdf

24/2018.(I.25.)- Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörökben hozott határozatairól

KT-24-18.pdf

23/2018.(I.25.)- Megállapodás orvosi rendelő bérbevételéről

KT-23-18.pdf

22/2018.(I.25.)- Önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok kijelölése költségalapon meghatározott lakbéren történő bérbeadására

KT-22-18.pdf

21/2018.(I.25.)- Berki Viola: A méla Tempefői mozaikképe vagyonkezelői jogának megszerzése

KT-21-18.pdf

20/2018.(I.25.)- Kiskunhalas Város Önkormányzata és dr. Bay Miklós, valamint dr. Bay Éva által kötött Adományozási szerződés és kötelezettségvállalás közérdekű célra megállapodás 3. sz. módosítása”

KT-20-18.pdf

19/2018.(I.25.)- Zsigray Julianna írónő Kiskunhalas Város tulajdonát képező bútorai letéti/műtárgykölcsönzési szerződésének meghosszabbítása

KT-19-18.pdf

18/2018.(I.25.)- Csillagvizsgáló Obszervatórium 2018. évi Szolgáltatási jegyzékének jóváhagyása

KT-18-18.pdf

17/2018.(I.25.)- Szakmai beszámoló a Csillagvizsgáló Obszervatórium 2017. évi szakmai működéséről

KT-17-18.pdf

16/2018.(I.25.)- Kiskunhalasi Napsugár Óvodák alapító okirat módosítása

KT-16-18.pdf

15/2018.(I.25.)- Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása

KT-15-18.pdf

14/2018.(I.25.)- A Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

KT-14-18.pdf

13/2018.(I.25.)- Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete intézményvezetői megbízása

KT-13-18.pdf

12/2018.(I.19.)- Állásfoglalás a kötelező betelepítési kvótáról

KT-12-18.pdf

11/2018.(I.19.)- Szolidaritás kifejezése Lengyelország iránt

KT-11-18.pdf

10/2018.(I.19.)- Úszóedzői státusz módosítása

KT-10-18.pdf

9/2018. (I.19.)- Lovaspályán kitermelt fa értékesítése

KT-9-18.pdf

8/2018. (I.19.)- Táncsics utcai területvásárlás

KT-8-18.pdf

7/2018. (I.19.)- Zártkerti földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat

KT-7-18.pdf

6/2018. (I.19.)- Felhatalmazás pályázat benyújtására:”Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás szennyvízkezelési fejlesztése” érdekében módosítása tárgyú 297/2017. (XI.30.) határozat módosítása

KT-6-18.pdf

5/2018. (I.19.)- Tulajdonosi hozzájárulás közterületi sportlétesítményhez

KT-5-18.pdf

4/2018. (I.19.)- Támogatás sportcélú fejlesztés megvalósításához

KT-4-18.pdf

3/2018. (I.19.)- Támogatás biztosítása a Bibó István Gimnázium tornacsarnokának felújításához  

KT-3-18.pdf

2/2018. (I.19.)- Pályázat benyújtása a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjához

KT-2-18.pdf

1/2018. (I.19.)- Végzés 

Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai