Menü bezárása
Asztali nézet
  Van hozzáférése? | lépjen be   Mobil nézet
Váltás az akadálymentes honlapra  2021. március 09. | Ma Franciska és Fanni napja van.
Elektronikus ügyintézés

04. Silling Ede

Polgármester 1909. január 28. – 1918. augusztus 8.

Soltvadkerten született 1847. március 11-én. Édesapja Silling András református pap, édesanyja Latabár Krisztina. Elemi iskoláit Soltvadkerten, kezdte el, majd édesapja halála után özvegyen maradt édesanyjával és három öccsével Kiskunhalasra költöztek. Itt járt gimnáziumba és érettségizett le 1860-ban. Buda-pesten szerzett jogi diplomát, később ügyvédi vizsgát is tett. Kiskunhalason ügyvéd volt és a református egyház presbitere. Székesfehérváron bíró, majd Kiskunhalason ügyvédi praxist folytatott. A Halasi Kereskedelmi Bank Rt. elnöke volt. 1877. november 28-án Kiskunhalason házasságot kötött Gózon Idával, Gózon Antal leányával. 1893. júliusában pályázatot adott be Vári Szabó Istvánnal együtt a városi polgármesteri állásra. A leadott 154 szavazatból 89-et Vári Szabó István, míg 65-öt Silling Ede kapott. Így ekkor nem lett polgármester. 1909. január 28-án a városi tisztújításnál a képviselők polgármesternek választották, mely tisztséget 1918. szeptember 10-ig töltötte be. A korabeli sajtók szerint az új polgármesternek Silling Edének, tetterőből, nemes ambícióból és önérzetességből van az egyénisége formálva. Polgármestersége alatt folytatta elődei munkáját és segítette a város fejlődését. Megjelent Kiskunhalas város sokszorosított térképe, mely eddig nem volt. A képviselőtestület kijelölte az állami népiskolák építési helyeit. A központi iskola számára a Fő és Kígyó utca sarkán lévő, s a város tulajdonát képező beltelket, a felső szárnyiskola számára a Szabadság téren lévő, s az Erzsébet kórházalap tulajdonát képező telket, az alsó szárnyiskola számára pedig a helybeli római katolikus egyház közössége tulajdonát képező, s a Szabadkai út mentén fekvő beltelket jelölte ki. Megnyílt a rekettyei elemi iskola Németh Albert Benő tanyáján. A képviselőtestület rendkívüli közgyűlésén elhatározta, hogy az állami iskolák felépítésének megsürgetése céljából nagyobb küldöttséget (110 főt) meneszt a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. Elkészült a 7.000 korona költségen épülő Szentháromság szobor a római katolikus egyházközség számára, melyet Halász D. Ferenc emeltetett. Elkészült Pest vármegye monográfiája, melyben a Kiskunhalasról szóló fejezetet ifj. dr. Reiszig Ede történetíró, és dr. Nagy József főgimnáziumi tanár készítették. Az építendő szárnyiskolákra Zichy János gróf kultuszminiszter 180 ezer koronát utalványozott. A város képviselő-testülete határozatot hozott több utca kikövezésére. Megépült a csendőrkaszárnya, mely mindenben megfelelt a korabeli kívánalmaknak. 1913. január 19-től a református egyház főgondnokának választották meg Silling Edét, mely tisztséget 1921. május 8-ig töltötte be, amikor lemondott. A városban a negyedik gyógyszertár létesítésének jogát Szekér József gyógyszerésznek adományozták. 1913-ban meghalt Silling Ede felesége. Elkészült Kiskunhalas rendezett tanácsú város Építési Szabályrendelete, és Nyugdíj Szabályrendelete. A Sóstó fürdő szabad uszodáját az 52. gyalogezred rendelkezésére bocsátotta Kolozsváry Kiss Sándorné. Az uszoda jövedelmét a parancsnokság a harctéren elesett, 52. gyalogezredbeli katonák özvegyei és árvái javára fordították, Silling Ede polgármestert a Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntették ki. Megkezdték a polgári őrség szervezését, a liszt, kenyér és cukorjegyek kiosztását. Tervbe vették a szappanjegyek életbe léptetését is. A Kiskunhalasi Gazda Ifjúság táncestélyt rendezett, melynek teljes bevételét a szegény gyermekek felruházására fordították. A fronton lévő katonáknak megindult a fehérnemű gyűjtése a városban, melyet a bizottság házról-házra járva szedett. Megkezdődött a hadisegély kifizetése a városban. 4.000 koronát gyűjtött a gimnázium “Szász Károly” köre a hősök árváinak tanítására. Háromszáz halasi gyereknek készült el bőrcipő a polgármester közbenjárására. Silling Ede polgármestert a református egyházmegye világi tanácsbírónak választotta meg. 1918. augusztus 8-án a közigazgatási bizottság azonnali hatállyal felfüggesztette a polgármestert állásából. 1920. november 25-én újból megnősült, Jeremiás Emmát, néhai Jeremiás Béla református lelkész leányát vette feleségül. 1923. március 26-án halt meg és március 28-án délután 3 órakor temették el a halasi régi református temetőben.

Polgármester 1909. január 28. – 1918. augusztus 8.

Soltvadkerten született 1847. március 11-én. Édesapja Silling András református pap, édesanyja Latabár Krisztina. Elemi iskoláit Soltvadkerten, kezdte el, majd édesapja halála után özvegyen maradt édesanyjával és három öccsével Kiskunhalasra költöztek. Itt járt gimnáziumba és érettségizett le 1860-ban. Buda-pesten szerzett jogi diplomát, később ügyvédi vizsgát is tett. Kiskunhalason ügyvéd volt és a református egyház presbitere. Székesfehérváron bíró, majd Kiskunhalason ügyvédi praxist folytatott. A Halasi Kereskedelmi Bank Rt. elnöke volt. 1877. november 28-án Kiskunhalason házasságot kötött Gózon Idával, Gózon Antal leányával. 1893. júliusában pályázatot adott be Vári Szabó Istvánnal együtt a városi polgármesteri állásra. A leadott 154 szavazatból 89-et Vári Szabó István, míg 65-öt Silling Ede kapott. Így ekkor nem lett polgármester. 1909. január 28-án a városi tisztújításnál a képviselők polgármesternek választották, mely tisztséget 1918. szeptember 10-ig töltötte be. A korabeli sajtók szerint az új polgármesternek Silling Edének, tetterőből, nemes ambícióból és önérzetességből van az egyénisége formálva. Polgármestersége alatt folytatta elődei munkáját és segítette a város fejlődését. Megjelent Kiskunhalas város sokszorosított térképe, mely eddig nem volt. A képviselőtestület kijelölte az állami népiskolák építési helyeit. A központi iskola számára a Fő és Kígyó utca sarkán lévő, s a város tulajdonát képező beltelket, a felső szárnyiskola számára a Szabadság téren lévő, s az Erzsébet kórházalap tulajdonát képező telket, az alsó szárnyiskola számára pedig a helybeli római katolikus egyház közössége tulajdonát képező, s a Szabadkai út mentén fekvő beltelket jelölte ki. Megnyílt a rekettyei elemi iskola Németh Albert Benő tanyáján. A képviselőtestület rendkívüli közgyűlésén elhatározta, hogy az állami iskolák felépítésének megsürgetése céljából nagyobb küldöttséget (110 főt) meneszt a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. Elkészült a 7.000 korona költségen épülő Szentháromság szobor a római katolikus egyházközség számára, melyet Halász D. Ferenc emeltetett. Elkészült Pest vármegye monográfiája, melyben a Kiskunhalasról szóló fejezetet ifj. dr. Reiszig Ede történetíró, és dr. Nagy József főgimnáziumi tanár készítették. Az építendő szárnyiskolákra Zichy János gróf kultuszminiszter 180 ezer koronát utalványozott. A város képviselő-testülete határozatot hozott több utca kikövezésére. Megépült a csendőrkaszárnya, mely mindenben megfelelt a korabeli kívánalmaknak. 1913. január 19-től a református egyház főgondnokának választották meg Silling Edét, mely tisztséget 1921. május 8-ig töltötte be, amikor lemondott. A városban a negyedik gyógyszertár létesítésének jogát Szekér József gyógyszerésznek adományozták. 1913-ban meghalt Silling Ede felesége. Elkészült Kiskunhalas rendezett tanácsú város Építési Szabályrendelete, és Nyugdíj Szabályrendelete. A Sóstó fürdő szabad uszodáját az 52. gyalogezred rendelkezésére bocsátotta Kolozsváry Kiss Sándorné. Az uszoda jövedelmét a parancsnokság a harctéren elesett, 52. gyalogezredbeli katonák özvegyei és árvái javára fordították, Silling Ede polgármestert a Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntették ki. Megkezdték a polgári őrség szervezését, a liszt, kenyér és cukorjegyek kiosztását. Tervbe vették a szappanjegyek életbe léptetését is. A Kiskunhalasi Gazda Ifjúság táncestélyt rendezett, melynek teljes bevételét a szegény gyermekek felruházására fordították. A fronton lévő katonáknak megindult a fehérnemű gyűjtése a városban, melyet a bizottság házról-házra járva szedett. Megkezdődött a hadisegély kifizetése a városban. 4.000 koronát gyűjtött a gimnázium “Szász Károly” köre a hősök árváinak tanítására. Háromszáz halasi gyereknek készült el bőrcipő a polgármester közbenjárására. Silling Ede polgármestert a református egyházmegye világi tanácsbírónak választotta meg. 1918. augusztus 8-án a közigazgatási bizottság azonnali hatállyal felfüggesztette a polgármestert állásából. 1920. november 25-én újból megnősült, Jeremiás Emmát, néhai Jeremiás Béla református lelkész leányát vette feleségül. 1923. március 26-án halt meg és március 28-án délután 3 órakor temették el a halasi régi református temetőben.

KERÜLJE A SORBAN ÁLLÁST!
Adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton is teljesítheti.
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai

Ismerje meg Ön is Kiskunhalas magával ragadó történetét, a kezdetektől napjainkig!

Az öt kötetből álló sorozat megvásárolható a Thorma János Múzeumban, továbbá már ingyenesen, elektronikus formátumban is elérhető.

A kötetek letöltése