Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra2018. január 16. | Ma Gusztáv napja van.

Testületi határozatok

XII.14. 327/2017. - Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

KT-327-17.pdf

XII.14. 326/2017. - A Termálenergia-Halas Kft „v.a.” társaság megszüntetése

KT-326-17.pdf

XII.14. 325/2017. - Beszámoló a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság működéséről

KT-325-17.pdf

XII.14. 324/2017. - A Csalogány utcai gyalogos aluljáró rendezése

KT-324-17.pdf

XII.14. 323/2017. - Szent György téri területvásárlásról szóló határozat módosítása

KT-323-17.pdf

XII.14. 322/2017. - Kiskunhalason úttársulat megalakítása a Kertész utcában

KT-322-17.pdf

XII.14. 321/2017. - A 2018-2019. évi közfoglalkoztatási programok indítása

KT-321-17.pdf

XII.14. 320/2017. - Hozzájárulás telekhatár rendezéshez a Halászcsárda utca kialakítása kapcsán

KT-320-17.pdf

XII.14. 319/2017. - Támogatási szerződés a Vagyonvédelmi Alapítvánnyal

KT-319-17.pdf

XII.14. 318/2017. - Beszámoló a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

KT-318-17.pdf

XII.14. 317/2017. - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására kiírt pályázat ajánlattételi felhívásának elfogadása

KT-317-17.pdf

XII.14. 316/2017. - A Képviselő-testület 2018. évi munkaterve

KT-316-17.pdf

XII.14. 315/2017. - A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet elfogadása

KT-315-17.pdf

XII.14. 314/2017. - Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása

KT-314-17.pdf

XII.14. 313/2017. - Kiskunhalas Város Sportdíjai kitüntető díjak odaítéléséről


KT-313-17.pdf

XI.30. 312/2017. - Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

KT-312-17.pdf

XI.30. 311/2017. - Kiskunhalas Város Sportkoncepciója 2015-2020 és Intézkedési terv módosítása

KT-311-17.pdf

XI.30. 310/2017. - „Kiskunhalas Város Önkormányzatának Gyermek- és Ifjúsági Koncepciója 2015-2020” és Intézkedési terve felülvizsgálata, módosítása

KT-310-17.pdf

XI.30. 309/2017. - A Kiskunhalas Város Önkormányzata, Pirtó Község Önkormányzata, Harkakötöny Község Önkormányzata, a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatala Etikai Kódexe

KT-309-17.pdf

XI.30. 308/2017. - A Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Városgazda Zrt. között, üzleti célú ingatlanokra létrejött Vagyonhasznosítási szerződés 1. számú módosítása

KT-308-17.pdf

XI.30. 307/2017. - A 6. sz. felnőtt háziorvosi praxis működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés megszüntetése I. sz. Módosítása és az új szerződés időpontjának módosítása

KT-307-17.pdf

XI.30. 306/2017.- Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2018. évi Ellenőrzési Terve

KT-306-17.pdf

XI.30. 305/2017. - Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club kérelme

KT-305-17.pdf

XI.30. 304/2017. - Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete intézményvezetői pályázata kiírása

KT-304-17.pdf

XI.30. 303/2017. - Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirat módosítása

KT-303-17.pdf

XI.30. 302/2017. - Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosítása

KT-302-17.pdf

XI.30. 301/2017. - Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára alapító okirat módosítása

KT-301-17.pdf

XI.30. 300/2017. - Tulajdonosi hozzájárulás hajléktalan szálló építéséhez

KT-300-17.pdf

XI.30. 299/2017. - A 29/2017. Kth. határozat hatályon kívül helyezése

KT-299-17.pdf

XI.30. 298/2017. - A Városvédő és Városszépítő Egyesület által szervezendő konferencia elvi támogatása

KT-298-17.pdf

XI.30. 297/2017. - Felhatalmazás pályázat benyújtására „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztése” érdekében

KT-297-17.pdf

XI.30. 296/2017. - Az Ügyrendi és Szociális Bizottság új elnökének megválasztása

KT-296-17.pdf

XI.30. 295/2017. - DAKK Zrt-vel kötött haszonkölcsön szerződés módosítása

KT-295-17.pdf

XI.30. 294/2017. - Megállapodás kamerarendszer ingyenes tulajdonba adásáról

KT-294-17.pdf

XI.30. 293/2017. - A térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó együttműködési megállapodás kötése a Kiskunhalasi Rendőrkapitánysággal

KT-293-17.pdf

XI.30. 292/2017. - Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása

KT-292-17.pdf

XI.9. 291/2017. - Haszonkölcsön szerződés kötése a Zöld Közösségért Természetbarát Egyesülettel

KT-291-17.pdf

XI.9. 290/2017. - Közvilágítási szerződés módosítása és kompenzációs megállapodás megkötése


KT-290-17.pdf

XI.9. 289/2017. - Kiskunhalasi Szakképzési Centrummal vagyonkezelési szerződés megkötése

KT-289-17.pdf

XI.9. 288/2017. - A települési önkormányzatok 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló pályázat benyújtása

KT-288-17.pdf

X.26. 287/2017. - Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

KT-287-17.pdf

X.26. 286/2017. - Kiskunhalason a Székely utca forgalmi rend változásával kapcsolatos tapasztalatok

KT-286-17.pdf

X.26. 285/2017. - Kiskunhalason az Alkony utca forgalmi rendjének átalakítása

KT-285-17.pdf

X.26. 284/2017. - Haszonkölcsön szerződés kötése a Zöld Közösségért Természetbarát Egyesülettel

KT-284-17.pdf

X.26. 283/2017. - A beiskolázási körzetek felülvizsgálata

KT-283-17.pdf

X.26. 282/2017. - Kiskőrösi tankerületi központ 2017-2020. évekre szóló fejlesztési terve

KT-282-17.pdf

X.26. 281/2017. - A Százszorszép Óvodák pedagógiai programjának módosítása

KT-281-17.pdf

X.26. 280/2017. - Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi Ellenőrzési Terve módosítása

KT-280-17.pdf

X.26. 279/2017. - Egyes közterületek elnevezése

KT-279-17.pdf

X.26. 278/2017. - A Gimnázium utca 4. szám alatti ingatlan hasznosítása

KT-278-17.pdf

X.26. 277/2017. - Hozzájárulás jelzálog törléséhez

KT-277-17.pdf

X.26. 276/2017. - Csatlakozás az Ovi-Foci Alapítvány pályaépítési programjához

KT-276-17.pdf

X.26. 275/2017. - Kötelezettség teljesítési határidejének módosítása

KT-275-17.pdf

X.26. 274/2017. - A Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. részére helyiséghasználat biztosítása

KT-274-17.pdf

X.26. 273/2017. - A 6. sz. felnőtt háziorvosi praxis működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés megszüntetése és új szerződés kötése

KT-273-17.pdf

X.26. 272/2017. - Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal és a KIGSZ közötti munkamegosztási megállapodás megszüntetése

KT-272-17.pdf

X.26. 271/2017. - Thorma János Múzeum többletbevétele

KT-271-17.pdf

X.26. 269/2017. - Kiskunhalas Város Szociális Ellátásáért Díj adományozása

KT-269-17.pdf

X.16. 268/2017. - Sóstói strand ingatlan tulajdonviszony rendezés módosítása

KT-268-17.pdf

X.16. 267/2017. - A települési önkormányzatok 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló pályázat benyújtása

KT-267-17.pdf

IX.28. 266/2017 - Sóstó Sporthorgász Egyesület felszólítása

KT-266-17.pdf

IX.28. 265/2017 - Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

KT-265-17.pdf

IX.28. 264/2017 - A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása

KT-264-17.pdf

IX.28. 263/2017 - Civil szervezetek pályázat útján történő támogatása - 2. ütem

KT-263-17.pdf

IX.28. 262/2017 - Az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák és városi bölcsőde 2017/2018. tanévre vonatkozó munkaterveinek jóváhagyása

KT-262-17.pdf

IX.28. 261/2017 - Egyes, útfelújítással összefüggő beruházások megvalósulásának vizsgálata kapcsán felállított ideiglenes bizottság felülvizsgálatának eredménye

KT-261-17.pdf

IX.28. 260/2017 - Önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok kijelölése költségalapon meghatározott lakbéren történő bérbeadása

KT-260-17.pdf

IX.28. 259/2017 - A Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata részére helyiség biztosítása

KT-259-17.pdf

IX.28. 258/2017 - A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Hasznosítási szerződés 1. sz. mellékletének módosítása

KT-258-17.pdf

IX.28. 257/2017 - Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Kiskunhalas Sóstó-Fürdő Idegenforgalmi Kft. között létrejött Megállapodás megszüntetése

KT-257-17.pdf

IX.28. 256/2017 - Sóstói strand ingatlan tulajdonviszonyainak rendezése

KT-256-17.pdf

IX.28. 255/2017 - Egyes közterületek elnevezése

KT-255-17.pdf

IX.28. 254/2017 - Tulajdonosi hozzájárulás jóváhagyása a Kiskőrösi Tankerületi Központ részére

KT-254-17.pdf

IX.28. 253/2017 - Villamos energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással

KT-253-17.pdf

IX.28. 252/2017 - Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása

KT-252-17.pdf

IX.28. 251/2017 - Felhatalmazás pályázat benyújtására TOP-1.4.1-16 konstrukció keretében, valamint a 225/2017. Kth. hatályon kívül helyezése

KT-251-17.pdf

IX.28. 250/2017 - Felhatalmazás támogató döntésben részesült TOP-4.3.1-15 pályázat kapcsán Támogatási Szerződés aláírására és a pályázat megvalósítására

KT-250-17.pdf

IX.28. 249/2017 - Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat 2017. évi módosításának jóváhagyása

KT-249-17.pdf

IX.28. 248/217 - Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása

KT-248-17.pdf

IX.1. 247/2017 - Százszorszépföld Egyesület új elnökének megválasztása

KT-247-17.pdf

IX.1. 246/2017 - Felhatalmazás támogató döntésben részesült GINOP-7.1.3-15 pályázat kapcsán Támogatási Szerződés aláírására és a pályázat megvalósítására

KT-246-17.pdf

IX.1. 245/2017 - Településrendezési eszközök módosítása véleményezési eljárásának lezárása, tervanyag végső véleményezésre bocsátása és környezeti vizsgálati döntés

KT-245-17.pdf

IX.1. 244/2017 - A Halasi Városgazda Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás módosításának jóváhagyása

KT-244-17.pdf

IX.1. 243/2017 - A közfoglalkoztatási program keretében iskolákban alkalmazandó gyermek-és ifjúságvédelmi segítők foglalkoztatása

KT-243-17.pdf

IX.1. 242/2017 - Felhatalmazás logisztikai potenciál emelésére vonatkozó vizsgálatra

KT-242-17.pdf

VIII.16. 241/2017 - Kiskunhalason a Fecske és a Csiga utca forgalmi rendjének átalakítása

KT-241-17.pdf

VIII.16. 240/2017 - Sóstó vízpótló kutak üzemeltetésének időszakos visszaállítása

KT-240-17.pdf

VIII.16. 239/2017 - Felhatalmazás pályázat benyújtására Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztése érdekében

KT-239-17.pdf

VIII.16. 238/2017 -  Megbízás társasházi tulajdon bejegyeztetésére

KT-238-17.pdf

VIII.16. 237/2017 -  Felhatalmazás utak tervezésére vonatkozó eljárás megindítására

KT-237-17.pdf

VIII.16. 236/2017 - 1048 hrsz alatti ingatlanrész megvásárlása

KT-236-17.pdf

VIII.16. 235/2017 - Felhatalmazás támogató döntésben részesült pályázat kapcsán Támogatói Okiratban szereplő beruházás megvalósítására

KT-235-17.pdf

VIII.16. 234/2017 - Felhatalmazás támogató döntésben részesült TOP-7.1.1-16 pályázat kapcsán Támogatási Szerződés aláírására és a pályázat megvalósítására

KT-234-17.pdf

VIII.16. 233/2017 - Felhatalmazás támogató döntésben részesült GINOP-7.1.3-15 pályázat kapcsán Támogatási Szerződés aláírására és a pályázat megvalósítására

KT-233-17.pdf

VIII.16. 232/2017 - Kiskunhalas, Kőrösi út 2. szám alatti ingatlan adásvétele

KT-232-17.pdf

VIII.16. 231/2017 - Egészségügyi alapellátás biztosításának lehetőségei

KT-231-17.pdf

VIII.16. 230/2017 - A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatallal kötendő Ivóvízellátó vízközmű vagyonátadási megállapodás

KT-230-17.pdf

VII.18. 228/2017 - Felhatalmazás a Sóstó meder rekultivációs lehetőségeinek vizsgálatára

KT-228-17.pdf

VII.18. 227/2017 - Egyes lakóingatlanok megvásárlása

KT-227-17.pdf

VII.18. 226/2017 - Felhatalmazás pályázatok benyújtására TOP konstrukció keretében

KT-226-17.pdf

VII.18. 225/2017 - Felhatalmazás pályázat benyújtására TOP-1.4.1-16 konstrukció keretében

KT-225-17.pdf

VII.18. 224/2017 - Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje alapító okirat módosítása

KT-224-17.pdf

VII.18. 223/2017 - Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okirat módosítása

KT-223-17.pdf

VI.29. 222/2017 - Kiskunhalason a Kovács Pál téren kétirányú forgalmi rend kialakítása

KT-222-17.pdf

VI.29. 221/2017 - A Kőrösi út 2. szám alatti társasház megszüntetése

KT-221-17.pdf

VI.29. 220/2017 - Hozzájárulás vagyonkezelt ingatlan felújítási munkáihoz

KT-220-17.pdf

VI.29. 219/2017 - A víziközmű-hálózat 2018.évi felújítási tervének jóváhagyása

KT-219-17.pdf

VI.29. 218/2017 - Kunfehértó felé vezető kerékpárúthoz nyilatkozat kiadása

KT-218-17.pdf

VI.29. 217/2017 - Hozzájárulás háztartási méretű napelemes kiserőmű telepítéséhez

KT-217-17.pdf

VI.29. 216/2017 - Úttársulat megalakítása a Liget utcában

KT-216-17.pdf

VI.29. 215/2017 - Felhatalmazás birkózócsarnok beruházás előkészítéséhez

KT-215-17.pdf

VI.29. 214/2017 - Felhatalmazás pályázatok benyújtására TOP konstrukció keretében

KT-214-17.pdf

VI.29. 213/2017 - Kiskunhalas Város Önkormányzat Gyermek és Ifjúsági Koncepciója és intézkedési terv módosítása

KT-213-17.pdf

VI.29. 212/2017 - Kiskunhalas Város Sportkoncepciója 2015-2020 és intézkedési terv módosítása

KT-212-17.pdf

VI.29. 211/2017 - Beszámoló a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság működéséről

KT-211-17.pdf

VI.29. 210/2017 - 2017/2018. tanévben indítható óvodai csoportok száma és létszáma

KT-210-17.pdf

VI.29. 209/2017 - A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda intézményvezetőjének ismételt megbízásával kapcsolatos javaslat

KT-209-17.pdf

VI.29. 208/2017 - Kiskunhalas Város Önkormányzata és Dr. Bay Miklós, valamint Dr. Bay Éva által kötött Adományozási szerződés és kötelezettségvállalás közérdekű célra megállapodás 2. sz.módosítása 

KT-208-17.pdf

VI.29. 207/2017 - Városért Közalapítvány alapító okiratának módosítása


KT-207-17.pdf

VI.29. 206/2017 - Kiskunhalas Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

KT-206-17.pdf

VI.29. 205/2017 - Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016.évi működéséről

KT-205-17.pdf

VI.29. 204/2017 - Beszámoló a kegyeleti közszolgáltatás 2016. évi ellátásáról

KT-204-17.pdf

VI.29. 203/2017 - A DAKK Zrt. részére ingyenes használat biztosítása

KT-203-17.pdf

VI.29. 202/2017  - A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

KT-202-17.pdf

VI.29. 201/2017 - A települési önkormányzatok 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló pályázat benyújtása

KT-201-17.pdf

VI. 29. 200/2017 - A települési önkormányzatok 2017. évi rendkívüli szociális támogatásáról szóló pályázat benyújtása

KT-200-17.pdf

VI.29. 199/2017 - Kiskunhalasi Bóbita Óvoda többletbevétele

KT-199-17.pdf

VI.29. 198/2017 - Thorma János Múzeum többletbevétele

KT-198-17.pdf

VI.29. 197/2017 - Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása

KT-197-17.pdf

VI.22. 195/2017. - Tulajdonosi hozzájárulás sportközpontot érintő munkákhoz

KT-195-17.pdf

VI.22. 194/2017. - A Táncsics utcai területvásárlásról szóló 104/2017.(III.30.) Kth. módosítása

KT-194-17.pdf

VI.22. 193/2017. - Pályázat megvalósítása a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjában

KT-193-17.pdf

VI.22. 192/2017. - A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Alapító Okiratának módosítása

KT-192-17_egyben.pdf

V.25. 190/2017 - Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

KT-190-17.pdf

V.25. 189/2017 - Kiskunhalason a Magyar utcán kerékpáros közlekedés forgalmi rendjének megváltoztatása

KT-189-17.pdf

V.25. 188/2017 - Kiskunhalason a Hold-Eskü tér-Báthory-Bajza utcák forgalmi rendjének megváltoztatása

KT-188-17.pdf

V.25.  187/2017 - Kiskunhalason a Kalap utca forgalmi rendjének megváltoztatása

KT-187-17.pdf

V.25. 186/2017 - Kiskunhalason a Székely utca egy részén korlátozott idejű várakozóhelyek kialakítása

KT-186-17.pdf

V.25. 185/2017 - Kiskunhalason az Ady Endre utca új forgalmi rendjének kialakítása

KT-185-17.pdf

V.25. 184/2017 - 2016. évi beszámoló a Halas Busz Kft. Kiskunhalason végzett helyi buszközlekedési szolgáltatás tevékenységéről

KT-184-17.pdf

V.25. 183/2017 - Kiskunhalas Város Önkormányzata 2016-2017. évben lezárult, illetve folyamatban lévő pályázatairól szóló beszámoló

KT-183-17.pdf

V.25. 182/2017 - Buszpályaudvar környezetének telekrendezése

KT-182-17.pdf

V.25. 181/2017 - A Vankó Kft. adásvételi szerződés módosítása

KT-181-17.pdf

V.25. 180/2017 - Játszótér áthelyezés

KT-180-17.pdf

V.25. 179/2017 - Ivóvíz kutak üzemeltetőjének változása

KT-179-17.pdf

V.25.  178/2017 - Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása

KT-178-17.pdf

V.25. 177/2017 - Felhatalmazás Jedlik Ányos Terv Elektromos töltőállomás alprogram célú pályázathoz kapcsolódó Támogatási Szerződés megkötésére

KT-177-17.pdf

V.25. 176/2017 - Felhatalmazás a TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00005 azonosítószámú, Együtt egymásért Kiskunhalason című pályázat megvalósításának megkezdésére

KT-176-17.pdf

V.25. 175/2017 - Kubinyi Ágoston Program-Muzeális intézmények szakmai támogatására célú pályázat benyújtása

KT-175-17.pdf

V.25.  174/2017 - Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása célú pályázat benyújtása határozat kiegészítése

KT-174-17.pdf

V.25. 173/2017 - Felhatalmazás támogató döntésben részesült pályázatok kapcsán Támogatási Szerződés aláírására és a pályázatok megvalósítására

KT-173-17.pdf

V.25.  172/2017 - Felhatalmazás komplex közlekedésfejlesztési intézkedések megvalósítását célzó pályázat benyújtására

KT-172-17.pdf

V.25.  171/2017 - Tanyagondnoki Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló 

KT-171-17.pdf

V.25.  170/2017 - Tanyagondnoki Szolgálat szakmai programjának módosítása

KT-170-17.pdf

V.25. 169/2017 - Javaslat a 6. sz. gyermek háziorvosi praxis működtetésére vonatkozó előszerződés megkötésére

KT-169-17.pdf

V.25. 168/2017 - Önkormányzati alapítású közalapítványok egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mellékleteinek elfogadása

KT-168-17.pdf

V.25. 167/2017 - EFOP-2.2.3-17 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése pályázati felhívásra pályázat beadásának engedélyezése

KT-167-17.pdf

V.25.  166/2017 - Jelentés a 2016. évben végrehajtott pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól

KT-166-17.pdf

V.25.  165/2017 - Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában lévő üzleti célú ingatlanok hasznosításba adása

KT-165-17.pdf

V.25. 164/2017 - Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában lévő Kiskunhalas, Szent Imre utca 2. szám alatti ingatlan tekintetében létrejött Vagyonkezelési szerződés megszüntetése

KT-164-17.pdf

V.25.  163/2017 - Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában lévő Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti ingatlanban lévő szálloda tekintetében létrejött Vagyonkezelési szerződés megszüntetése

KT-163-17.pdf

V.25.  162/2017 - Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában lévő Kiskunhalas, Bem utca 2. szám alatti ingatlan tekintetében létrejött Vagyonkezelési szerződés megszüntetése

KT-162-17.pdf

V.25.  161/2017 - Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában lévő sportpálya tekintetében létrejött hasznosítási szerződés megszüntetése

KT-161-17.pdf

V.25.  160/2017 - Kiskunhalas Város Önkormányzata és a TÖV Vagyonkezelő Kft. (jogutód Halasi Városgazda Zrt.) között fennálló megbízási szerződés megszüntetése

KT-160-17.pdf

V.25.  159/2017 - A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási Szerződés mellékletének módosítása

KT-159-17.pdf

V.25.  158/2017 - A Halas-T Vagyonhasznosító Kft. könyvvizsgálójának megválasztása

KT-158-17.pdf

V.25.  157/2017 - A Halas-T Vagyonhasznosító Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

KT-157-17.pdf

V.25.  156/2017 - A Halasi Városgazda Zrt. 2016. évi éves beszámolójának elfogadásának és a vezető tisztségviselők részére a felmentvény megadása

KT-156-17.pdf

V.25.  155/2017 - A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása

KT-155-17.pdf

V.25. 154/2017 - Kiskunhalas Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának elfogadása

KT-154-17.pdf

V.25.  153/2017 - Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi munkájáról szóló beszámoló

KT-153-17.pdf

V.25.  152/2017 - Beszámoló az Önkormányzati Rendészet 2016-ban végzett tevékenységéről

KT-152-17.pdf

V.25.  151/2017 - Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2016. évi munkájáról

KT-151-17.pdf

V.25. 150/2017 - A Család- és Gyermekjóléti Központ átadása a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ részére

KT-150-17_egyben.pdf

V.25. 149/2017 - A Család és Gyermekjóléti Központ átadása Kiskunhalas Város Önkormányzata részére

KT-149-17_egyben.pdf

V.25. 148/2017 - Kiskunhalas Város településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása és a kapcsolódó döntés meghozatala

KT-148-17.pdf

V.25. 147/2017 - Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása

KT-147-17.pdf

V.25. 145/2017 - Kiskunhalas Város Közszolgálatáért díjra javaslat

KT-145-17.pdf

V.16. 144/2017 - A Végh-kúria épületének bővítéséhez való hozzájárulás

KT-144-17.pdf

V.16. 143/2017 - Felhatalmazás pályázat benyújtására önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 119/2017. Kth. számú határozat kiegészítése

KT-143-17.pdf

V.16.  142/2017 - Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása célú pályázat benyújtása 117/2017. Kth. számú határozat kiegészítése

KT-142-17.pdf

V.16.  141/2017 - Felhatalmazás pályázat benyújtására A biológiailag lebomló hulladékok eltérítése a hulladéklerakóktól című pályázati felhívásra

KT-141-17.pdf

IV.27.  140/2017 - Képviselői önálló indítvány az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatásáról

KT-140-17.pdf

IV.27.  139/2017 - Kiskunhalason a Kuruc vitézek terén parkolóhely kialakítása

KT-139-17.pdf

IV.27.  138/2017 - Kiskunhalason a Székely utca elején kétirányú forgalmi rend kialakítása

KT-138-17.pdf

IV.27. 137/2017 - A Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Társasági Szerződésének III. számú módosítása

KT-137-17.pdf

IV.27. 136/2017 - Zárt hulladéktárolók kialakítása

KT-136-17.pdf

IV.27.  135/2017 - Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

KT-135-17.pdf

IV.27. 134/2017 - EFOP-4.1.7-16 azonosítószámú A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című pályázat kapcsán haszonkölcsön szerződés megkötése

KT-134-17.pdf

IV.27. 133/2017 - Egyes, útfelújítással összefüggő beruházások megvalósulásának vizsgálata kapcsán ideiglenes bizottság felállítása

KT-133-17.pdf

IV.27.  132/2017 - A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Humán Szakképző Iskolája névváltozásának véleményezése

KT-132-17.pdf

IV.27.  131/2017 - A Thorma János Múzeum Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtásra került pályázatai

KT-131-17.pdf

IV.27.  130/2017 - Kiskunhalasi Bóbita Óvoda alapító okirat módosítása

KT-130-17.pdf

IV.27. 129/2017 - Civil szervezetek pályázat útján történő támogatása

KT-129-17.pdf

IV.27. 128/2017 - A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ működésével kapcsolatos hatósági szerződés elfogadása

KT-128-17.pdf

IV.27. 127/2017 - Beszámoló a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság, valamint a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi munkájáról

KT-127-17.pdf

IV.27.  126/2017 - A Kiskunhalasi Bernáth Lajos Kollégium ingatlanrészének bérbeadásáról szóló szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

KT-126-17.pdf

IV.27.  125/2017 - A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kiskunhalasi Csoportjának helyiség biztosítása

KT-125-17.pdf

IV.27. 124/2017 - A Gimnázium utca 4. szám alatti ingatlan rendezése

KT-124-17.pdf

IV.27.  123/2017 - Naperőművek létesítéséhez terület bérbeadása

KT-123-17.pdf

IV.27. 122/2017 - A balatonakali tábor vételi szándéka

KT-122-17.pdf

IV.27. 121/2017 - Felhatalmazás fürdőfejlesztéssel kapcsolatos előkészítési feladatok elvégzésére

KT-121-17.pdf

IV.27.  120/2017 - Pályázat benyújtása óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására

KT-120-17.pdf

IV.27.  119/2017 - Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

KT-119-17.pdf

IV.27.  118/2017 - Felhatalmazás pályázat benyújtására Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztése érdekében

KT-118-17.pdf

IV.27. 117/2017 - Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása célú pályázat benyújtása

KT-117-17.pdf

IV.27. 116/2017 - Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása

KT-116-17.pdf

IV.27. 115/2017 - A Kiskunhalasi Általános Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése

KT-115-17.pdf

IV.27. 114/2017 - Kiskunhalas Város Egészségügyéért Díj adományozása

KT-114-17.pdf

III.30. 113/2017 - Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi adóztatásáról

KT-113-17.pdf

III.30. 112/2017 - Az EFOP-4.1.8-16. azonosítószámú A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című pályázat beadása

KT-112-17.pdf

III.30. 111/2017 - Az EFOP-3.3.4-17. azonosítószámú A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és non-formális tanulásban című pályázat beadása

KT-111-17.pdf

III.30.  110/2017 - A Kiskunhalasi VOKE Művelődési Ház közművelődési megállapodás szerinti beszámolója a 2016. évben végzett közművelődési tevékenységéről

KT-110-17.pdf

III.30. 109/2017 - A Kiskunhalasi Bóbita Óvodában bölcsődei csoport létrehozása

KT-109-17.pdf

III.30.  108/2017 - A Reformáció 500 emlékév megünneplése és rendezvényeinek támogatása

KT-108-17.pdf

III.30.  107/2017 - A Kiskőrösi Tankerületi Központ fenntartásában lévő kiskunhalasi általános iskolák 2017. évi átszervezésének véleményezése

KT-107-17.pdf

III.30.  106/2017 - A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2016.évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása

KT-106-17.pdf

III.30.  105/2017 - Semmelweis téren parkoló kijelölése

KT-105-17.pdf

III.30.  104/ 2017 - Táncsics utcai területvásárlás

KT-104-17.pdf

III.30.  103/2017 - Közterületként szabályozott terület megvásárlása a Halászcsárda utcában

KT-103-17.pdf

III.30.  102/2017 - A 3003 hrsz ingatlan közterületként szabályozott területrészének megvásárlása

KT-102-17.pdf

III.30.  101/2017 - Kiskunhalason úttársulat megalakítása a Csendes közben

KT-101-17.pdf

III.30.  100/2017 - A Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskolájának fejlesztéséhez történő hozzájárulás

KT-100-17.pdf

III.30.  99/2017 - Támogatás korcsolyapálya kialakításához

KT-99-17.pdf

III.30.  98/2017 - Felújítási keret felosztása

KT-98-17.pdf

III.30.  97/2017 - Földgázenergia beszerzése

KT-97-17.pdf

III.30.  96/2017 - A Mindennapi vizünk Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetése

KT-96-17.pdf

III.30. 95/2017 - A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028 azonosítószámú Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt című beruházás keretében létrejött vagyon átvétele a Mindennapi vizünk Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól

KT-95-17.pdf

III.30. 94/2017 - Szándéknyilatkozat sportcélú fejlesztés megvalósításához

KT-94-17.pdf

III.30. 93/2017 - Kiskunhalas Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

KT-93-17.pdf

III.30.  92/2017 - Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása

KT-92-17.pdf

III.30. 91/2017 - Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat 2016-2017. évi módosításának jóváhagyása

KT-91-17.pdf

III.30.  90/2017 - A Kunfehértói Gyermek és Ifjúsági Tábor üzemeltetési megállapodásának megkötése

KT-90-17.pdf

III.30. 89/2017 - A köztulajdonban álló gazdasági társaságok vezetői javadalmazási szabályzatának módosítása

KT-89-17.pdf

III.30.  88/2017 - 2016. december 31-i fordulónapi leltár

KT-88-17.pdf

III.30.  87/2017 - Megbízási szerződés kötés a kiskunhalasi 6. számú gyermek háziorvosi körzet tartós helyettesítés feladatainak ellátása

KT-87-17.pdf

III.30. 86/2017 - Feladat-ellátási szerződés módosítás iskolaorvosi feladatok ellátásáról

KT-86-17.pdf

III.30.  85/2017 - Megállapodás orvosi rendelők bérbevételéről

KT-85-17.pdf

III.30.  84/2017 - Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása

KT-84-17.pdf

III.30.  83/2017 - Kiskunhalas Város Közneveléséért kitüntető díj odaítélése

KT-83-17.pdf

II.23.  82/2017 - Képviselői indítvány migrációval kapcsolatos kompenzációért

KT-82-17.pdf

II.23. 81/2017 - A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium energetikai fejlesztése érdekében benyújtandó pályázatához szükséges nyilatkozat kiadása

KT-81-17.pdf

II.23.  80/2017 - Beszámoló a Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt 2016. évi előrehaladásáról

KT-80-17.pdf

II.23.  79/2017 - A Kiskunhalasi Víziközmű Társulat 2016. évi munkájáról szóló beszámoló

KT-79-17.pdf

II.23.  78/2017 - A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 2016. évi bérleti díj terhére elvégzett felújítási munkáiról szóló beszámoló

KT-78-17.pdf

II.23.  77/2017 - EDF DÉMÁSZ Zrt. Önkormányzati Kapcsolattartó Iroda beszámolója - Kiskunhalas Város közvilágításának üzemeltetése, karbantartása 2016. évben

KT-77-17.pdf

II.23. 76/2017 - Egyes külterületi ingatlanok értékesítése

KT-76-17.pdf

II.23.  75/2017 - Szent György téri területvásárlás

KT-75-17.pdf

II.23.  74/2017 - A Hirling József Lovaspark fejlesztése

KT-74-17.pdf

II.23.  73/2017 - Felhatalmazás pályázat benyújtására a Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése érdekében című pályázati konstrukcióra

KT-73-17.pdf

II.23.  72/2017 - A központi alapellátási  orvosi ügyelet ellátásához szükséges Kiskunhalas, Nagy Szeder István utcai ingatlan ingyenes használatba adása

KT-72-17.pdf

II.23.  71/2017 - Orvosi ügyeleti ellátásához szükséges orvosi pihenőszoba bérlése a Kiskunhalas, Nagy Szeder  István utcai ingatlanban

KT-71-17.pdf

II.23. 70/2017 - Kiskunhalas Város Önkormányzat Gyermek és Ifjúsági Koncepciója 2015-2020 kapcsolatos 302/2016. Kth. módosítása

KT-70-17.pdf

II.23.  69/2017 - Kiskunhalas Város Sportkoncepciója 2015-2020 kapcsolatos 303/2016. Kth. módosítása

KT-69-17.pdf

II.23.  68/2017 - A Civilek a Jövőért Alapítvánnyal kötendő közművelődési megállapodás

KT-68-17.pdf

II.23.  67/2017 - Kiskunhalasi Szivárvány Bábszínházi Alapítvánnyal kötendő közművelődési megállapodás

KT-67-17.pdf

II.23. 66/2017 - Városi Bölcsőde nyári nyitvatartási rendje, illetve nevelés-gondozás nélküli nap megállapítása

KT-66-17.pdf

II.23.  65/2017 - A Martonosi Pál Városi Könyvtár 2016. évi beszámolója és 2017. évi munkatervének jóváhagyása

KT-65-17.pdf

II.23.  64/2017 - A Thorma János Múzeum 2016. évi beszámolójának, valamint 2017. évi munkatervének jóváhagyása

KT-64-17.pdf

II.23.  63/2017 - A Thorma János Múzeum EFOP-4.1.9-16 A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című felhívásra benyújtandó pályázat

KT-63-17.pdf

II.23.  62/2017 - A Thorma János Múzeum VISEGRAD FUND STANDARD GRANT Kulturális együttműködés Muzeológia a gyakorlatban II. című felhívásra benyújtandó pályázat

KT-62-17.pdf

II.23.  61/2017 - A Halasi Média és Kultúra Non-profit Szolgáltató Kft.  2016. évi szakmai beszámolójának jóváhagyása

KT-61-17_egyben.pdf

II.23.  60/2017 - Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. között fennálló szakmai együttműködés program 2. számú módosítása

KT-60-17.pdf

II.23. 59/2017. - A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

KT-59-17.pdf

II.23.  58/2017 - A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft.  2017. évi üzleti tervének jóváhagyása

KT-58-17_egyben.pdf

II.23. 57/2017 - Önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok kijelölése költségalapon meghatározott lakbéren történő bérbeadására

KT-57-17.pdf

II.23.  56/2017 - A Halas-T Kft. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadása

KT-56-17.pdf

II.23.  55/2017 - A Halasi Városgazda Zrt. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadása

KT-55-17.pdf

II.23.  54/2017 - Kiskunhalas Város Önkormányzata 2018-2020. évekre vonatkozó adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege

KT-54-17.pdf

II.23.  53/2017 - Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal többletbevétele

KT-53-17.pdf

II.23.  52/2017 - Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása

KT-52-17.pdf

II.23. 51/2017 - Kiskunhalas Díszpolgára kitüntetés adományozása

KT-51-17.pdf

I.26 50/2017 - Beszámoló a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

KT-50-17.pdf

I.26 49/2017- Beszámoló a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

KT-49-17.pdf

I.26 48/2017- Beszámoló az Ügyrendi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

KT-48-17.pdf

I.26 47/2017 - A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése

KT-47-17.pdf

I.26 46/2017 - Nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

KT-46-17.pdf

I.26 45/2017  - Főtéri faleváltási terv I. sz. ütemének módosítása

KT-45-17.pdf

I.26 44/2017 - EFOP-3.9.2-16. azonosítószámú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett térségek című pályázat beadása

KT-44-17.pdf

I.26 43/2017 - EFOP-1.5.3-16. azonosítószámú Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett térségek című pályázat beadása

KT-43-17.pdf

I.26 42/2017 - Csillagvizsgáló Obszervatórium 2017. évi Szolgáltatási jegyzékének jóváhagyása

KT-42-17.pdf

I.26 41/2017  - Szakmai beszámoló a Csillagvizsgáló Obszervatórium 2016. évi szakmai működéséről

KT-41-17.pdf

I.26 40/2017 - Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörökben hozott határozatairól

KT-40-17.pdf

I.26 39/2017  - A központi alapellátási orvosi ügyelet ellátás biztosítása érdekében külső szolgáltatóval kötendő vállalkozási szerződés

KT-39-17.pdf

I.26 38/2017 - Megállapodás orvosi rendelők bérbevételéről

KT-38-17.pdf

I.26 37/2017 - A Majsai út 1.szám alatti ingatlanon egyes építmények lebontása

KT-37-17.pdf

I.26 36/2017 - Ősz utcai területértékesítés

KT-36-17.pdf

I.26 35/2017 - A Kiskunhalas, 6041 hrsz. alatt ingatlan értékesítése

KT-35-17.pdf

I.26 34/2017 - Kiskunhalason úttársulat megalakítása a Liget utcában

KT-34-17.pdf

I.26 33/2017 - Elvi hozzájárulás óvoda bővítéséhez

KT-33-17.pdf

I.26 32/2017 - Csatlakozás az Ovi-Foci Alapítvány pályaépítési programjához

KT-32-17.pdf

I.26 31/2017 - Csatlakozás az Ovi-Foci Alapítvány pályaépítési programjához (Bóbita Óvoda)

KT-31-17.pdf

I.26 30/2017 - Csatlakozás az Ovi-Foci Alapítvány pályaépítési programjához (Százszorszép Óvódák)

KT-30-17.pdf

I.26 29/2017 - A komlói 6167 hrsz-ú sikondai tábor ingyenes önkormányzati tulajdonba adása

KT-29-17.pdf

I.26 28/2017 - A Szegedi úti egykori laktanya vételi szándéka

KT-28-17.pdf

I.26 27/2017 - A Thorma János Múzeum bővítéséhez fedezet biztosítása

KT-27-17.pdf

I.26 26/2017 - Egyes közterületek elnevezése

KT-26-17.pdf

I.26 25/2017 - A Településrendezési eszközök (Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat) módosításának kezdeményezése

KT-25-17.pdf

I.26 24/2017 - Településrendezési eszközök módosítása véleményezési eljárásának lezárása, tervanyag végső véleményezésre bocsátása és környezeti vizsgálati döntés

KT-24-17.pdf

I.26 23/2017 - Kiskunhalasi Birkózó Club kérelme

KT-23-17.pdf

I.26 22/2017 - Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Alapító okirat módosítása

KT-22-17.pdf

I.26 21/2017 - Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása

KT-21-17.pdf

I.13. 20/2017 - A Kőrösi út 2. szám alatti lakóépület lebontása

KT-20-17.pdf

I.13. 19/2017 - Kiskunhalason úttársulat megalakítása a Platán utcában

KT-19-17.pdf

I.13. 18/2017 - Az Epreskert utcai útépítési közösséggel kötendő támogatói szerződés

KT-18-17.pdf

I.13. 17/2017 - A strand területe 2366/10000-ed  tulajdoni hányadának megigénylése

KT-17-17.pdf

I.13. 16/2017 - A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. használati szerződéséről szóló 305/2016 (XII.15) Kth. számú határozat módosítása

KT-16-17.pdf

I.13. 15/2017 - Kiskunhalasi Birkózó Klub létesítményfejlesztési pályázatához szükséges ingatlanrész biztosítása

KT-15-17.pdf

I.13. 14/2017 - Alpolgármester illetményének módosítása

KT-14-17.pdf

I.13. 13/2017 - Polgármester illetményének módosítása

KT-13-17.pdf

I.13. 12/2017 - Cafetéria éves keretösszegének meghatározása a Polgármester részére

KT-12-17.pdf

I.13. 11/2017 - Polgármester szabadságának ütemezése

KT-11-17.pdf

I.13. 10/2017 - A központi alapellátási orvosi ügyelet ellátás biztosítás érdekében indított közbeszerzési eljárás során tett ajánlat

KT-10-17.pdf

I.13. 9/2017 - EFOP-3.7.3-16. azonosítószámú „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” című pályázat beadása

KT-9-17.pdf

I.13.  8/2017 - Felhatalmazás nemzetközi kereskedelem, kézműves termékek határon átnyúló értékesítésének elősegítése, a kiskunhalasi és a zombori vásártér fejlesztésével párhuzamosan tárgyú IPA pályázat benyújtására

KT-8-17.pdf

I.13. 7/2017 - Felhatalmazás két innovációs technikai központ létrehozása Kiskunhalason és Zomborban tárgyú IPA pályázat benyújtására

KT-7-17.pdf

I.13.  6/2017 - Felhatalmazás a napelemes villamos energia-termelés és az elektromos autózás promotálása a határ menti régióban a KKV szektor szereplőinek bátorításával tárgyú IPA pályázat benyújtására

KT-6-17.pdf

I.13.  5/2017 - Felhatalmazás kérése Kiskunhalas és Szabadka vizes élőhelyek természetvédelmi fejlesztése, megőrzése tárgyú IPA pályázat benyújtására

KT-5-17.pdf

I.13. 4/2017 - Felhatalmazás vasúti logisztikai központok fejlesztése tárgyú IPA pályázat benyújtására

KT-4-17.pdf

I.13. 3/2017 - Felhatalmazás határon átnyúló kerékpárút-hálózat fejlesztése tárgyú IPA pályázat benyújtására

KT-3-17.pdf

I.13. 2/2017 - Kiskunhalas város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátására c. pályázat elbírálása

KT-2-17.pdf

I.13. 1/2017 - Kiskunhalas Város Sportdíjai kitüntető díjak odaítéléséről

KT-1-17.pdf
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai