Asztali nézet
  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2021. április 15. | Ma Anasztázia és Tas napja van.

Tájékoztatás gyermekétkeztetésről

16
03
2021
Kép: Tájékoztatás gyermekétkeztetésről

A 431/2015. Korm. rend. – a 328/2011. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló Kormány rendelet minden gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetében kötelezően gondoskodik a szünidei gyermekétkeztetésről – napi - egyszeri meleg étkeztetés formájában.

A szünidei gyermekétkeztetés – a mindenkori tavaszi, nyári, őszi, téli szünetekre vonatkozik. - a jogosultak esetében – a gyermek lakóhelye, ill. a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzata szervezi meg - ételhordóban elvitellel - az iskolai szünetek a tanév rendjéről szóló jogszabályban foglaltak szerint a tavaszi szünet 2021. április 01-től - 2021. április 06-ig tart./2 munkanap/

A jegyző írásban és a helyben szokásos módon – írott és elektronikus médián keresztül is - tájékoztatja a jogosultakat minden szünetet megelőzően, az étkeztetés helyéről, idejéről, módjáról.

A jogosultak a tanítási szünetekben – kizárólag - a szünet időtartamára eső munkanapokon részesülnek étkeztetésben.

A napi adagok kiosztása a KIGSZ Kuruc Vitézek téri Főzőkonyháján (Kiskunhalas, Kuruc Vitézek tere 17.) történik, munkanapokon 10.30 -12.30 óra közötti időszakban. Nyilvántartásunk szerint ön halmozottan hátrányos /hátrányos helyzetű gyermek/ek/ szülője/törvényes képviselője/.

Mint jogosultnak, az étkeztetés tekintetében, a családban élő valamennyi gyermek esetében – gyermekenként külön-külön - nyilatkoznia kell a levelünkhöz mellékelt igénylő lapon, igénybe veszi-e a szünidei étkeztetést és mely napokon. A tavaszi szünetben igénybe vehető étkeztetési napok száma 2, azaz 2021. április 01., 06.

A szünidei gyermekétkeztetés igénylésével és benyújtásával kapcsolatos ügyintézés az Önkormányzat Szociálpolitikai Csoportjánál történik, ügyfélfogadási időben. A HH/HHH-s bölcsődések, óvodások esetében nincs tavaszi szünet. Részükre az étkeztetés az intézményben – bölcsődében, óvodában - biztosított.

Tisztelettel kérem, hogy a mellékelt igénylő lapo/ka/t személyesen szíveskedjenek visszajuttatni a Szociálpolitikai Csoport részére a kézhezvételtől számított 8 napon belül, de legkésőbb 2021. március 26-ig. Amennyiben nem igényli a szünidei étkeztetést, kérem, akkor is szíveskedjen vissza jelezni a Szociálpolitikai Csoport részére. Igény bejelentés határideje: a tavaszi szünetre vonatkozóan

2021. március 26. Kiskunhalas, 2021. március 05.

Tisztelettel: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

Ügyintézés helye:

Szociálpolitikai csoport, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. Telefon: 77/523-165, e-mail: turine.e@kiskunhalas.hu

Levelezési cím: 6401. Kiskunhalas, Pf.: 66

Kép: Tájékoztatás gyermekétkeztetésről

A 431/2015. Korm. rend. – a 328/2011. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló Kormány rendelet minden gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetében kötelezően gondoskodik a szünidei gyermekétkeztetésről – napi - egyszeri meleg étkeztetés formájában.

A szünidei gyermekétkeztetés – a mindenkori tavaszi, nyári, őszi, téli szünetekre vonatkozik. - a jogosultak esetében – a gyermek lakóhelye, ill. a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzata szervezi meg - ételhordóban elvitellel - az iskolai szünetek a tanév rendjéről szóló jogszabályban foglaltak szerint a tavaszi szünet 2021. április 01-től - 2021. április 06-ig tart./2 munkanap/

A jegyző írásban és a helyben szokásos módon – írott és elektronikus médián keresztül is - tájékoztatja a jogosultakat minden szünetet megelőzően, az étkeztetés helyéről, idejéről, módjáról.

A jogosultak a tanítási szünetekben – kizárólag - a szünet időtartamára eső munkanapokon részesülnek étkeztetésben.

A napi adagok kiosztása a KIGSZ Kuruc Vitézek téri Főzőkonyháján (Kiskunhalas, Kuruc Vitézek tere 17.) történik, munkanapokon 10.30 -12.30 óra közötti időszakban. Nyilvántartásunk szerint ön halmozottan hátrányos /hátrányos helyzetű gyermek/ek/ szülője/törvényes képviselője/.

Mint jogosultnak, az étkeztetés tekintetében, a családban élő valamennyi gyermek esetében – gyermekenként külön-külön - nyilatkoznia kell a levelünkhöz mellékelt igénylő lapon, igénybe veszi-e a szünidei étkeztetést és mely napokon. A tavaszi szünetben igénybe vehető étkeztetési napok száma 2, azaz 2021. április 01., 06.

A szünidei gyermekétkeztetés igénylésével és benyújtásával kapcsolatos ügyintézés az Önkormányzat Szociálpolitikai Csoportjánál történik, ügyfélfogadási időben. A HH/HHH-s bölcsődések, óvodások esetében nincs tavaszi szünet. Részükre az étkeztetés az intézményben – bölcsődében, óvodában - biztosított.

Tisztelettel kérem, hogy a mellékelt igénylő lapo/ka/t személyesen szíveskedjenek visszajuttatni a Szociálpolitikai Csoport részére a kézhezvételtől számított 8 napon belül, de legkésőbb 2021. március 26-ig. Amennyiben nem igényli a szünidei étkeztetést, kérem, akkor is szíveskedjen vissza jelezni a Szociálpolitikai Csoport részére. Igény bejelentés határideje: a tavaszi szünetre vonatkozóan

2021. március 26. Kiskunhalas, 2021. március 05.

Tisztelettel: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

Ügyintézés helye:

Szociálpolitikai csoport, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. Telefon: 77/523-165, e-mail: turine.e@kiskunhalas.hu

Levelezési cím: 6401. Kiskunhalas, Pf.: 66

Hol vagyok? Városi hírek