Menü bezárása
Asztali nézet
  Van hozzáférése? | lépjen be   Mobil nézet
Váltás az akadálymentes honlapra  2020. május 26. | Ma Fülöp és Evelin napja van.
Elektronikus ügyintézés

Pályázati felhívás - Könyvelő

20
05
2019

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal  könyvelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. pontja

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kiskunhalas Város Önkormányzatának, Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatalnak, Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának, Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak házipénztárait valamint valutapénztárait kontírozza és könyveli. A könyvelést aláírásával igazolja. A könyvelés során a munkafolyamatba épített ellenőrzés keretében meggyőződik a szükséges aláírások, alapbizonylatok meglétéről, szabályszerűségéről. A Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat havi adatszolgáltatásait és éves beszámolóját elkészíti. Negyedévente egyeztetéseket elvégzi a főkönyvi kivonat alapján. A gazdálkodásban érintettek egyedi kérései alapján haladéktalanul részletes kimutatást ad az elkülönítésekkel azonosított kiadásokról. Elkészíti az Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal valamint Halasi Többcélú Kistérségi Társulás kimenő számláit, majd azokat a vevők részére továbbítja. Analitikus nyilvántartást vezet a kiállított számlákról. Kiskunhalas Város Önkormányzat előirányzattal kapcsolatos változásait könyveli és kontírozza. Munkája során használja az EPER integrált pénzügyi rendszert, EXCEL, WORD, E-adat, KGR K11, ASP rendszereket.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) helyi Közszolgálati Szabályzat az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Középiskola/gimnázium,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- 6 hónap próbaidő,
- Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.
- II. besorolási osztályban: gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatkai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Felsőfokú képesítés,
- EPER pénzügyi szoftver, ASP rendszer ismerete,
- Államháztartási, esetleg vállalkozói mérlegképes könyvelői képesítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A 87/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. június 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 29.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/891/2019 , valamint a munkakör megnevezését: könyvelő.  
vagy
- Elektronikus úton Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző részére a allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
-  www.kiskunhalas.hu - 2019. május 16.
- Halasi Tükör - 2019. május 22.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 16.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal  könyvelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. pontja

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kiskunhalas Város Önkormányzatának, Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatalnak, Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának, Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak házipénztárait valamint valutapénztárait kontírozza és könyveli. A könyvelést aláírásával igazolja. A könyvelés során a munkafolyamatba épített ellenőrzés keretében meggyőződik a szükséges aláírások, alapbizonylatok meglétéről, szabályszerűségéről. A Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat havi adatszolgáltatásait és éves beszámolóját elkészíti. Negyedévente egyeztetéseket elvégzi a főkönyvi kivonat alapján. A gazdálkodásban érintettek egyedi kérései alapján haladéktalanul részletes kimutatást ad az elkülönítésekkel azonosított kiadásokról. Elkészíti az Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal valamint Halasi Többcélú Kistérségi Társulás kimenő számláit, majd azokat a vevők részére továbbítja. Analitikus nyilvántartást vezet a kiállított számlákról. Kiskunhalas Város Önkormányzat előirányzattal kapcsolatos változásait könyveli és kontírozza. Munkája során használja az EPER integrált pénzügyi rendszert, EXCEL, WORD, E-adat, KGR K11, ASP rendszereket.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) helyi Közszolgálati Szabályzat az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Középiskola/gimnázium,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- 6 hónap próbaidő,
- Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.
- II. besorolási osztályban: gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatkai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Felsőfokú képesítés,
- EPER pénzügyi szoftver, ASP rendszer ismerete,
- Államháztartási, esetleg vállalkozói mérlegképes könyvelői képesítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A 87/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. június 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 29.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/891/2019 , valamint a munkakör megnevezését: könyvelő.  
vagy
- Elektronikus úton Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző részére a allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
-  www.kiskunhalas.hu - 2019. május 16.
- Halasi Tükör - 2019. május 22.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 16.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Hol vagyok? Városi hírek
KERÜLJE A SORBAN ÁLLÁST!
Adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton is teljesítheti.
KORONAVÍRUS
TÁJÉKOZTATÓ!
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai