Menü bezárása
Asztali nézet
  Van hozzáférése? | lépjen be   Mobil nézet
Váltás az akadálymentes honlapra  2021. március 09. | Ma Franciska és Fanni napja van.
Elektronikus ügyintézés

Pályázati Felhívás konyhakerti termelés ösztönzésére !

06
10
2020

Kiskunhalas Város Önkormányzat Pályázati Felhívása konyhakerti termelés ösztönzésére A Humán szolgáltatások fejlesztése a kiskunhalasi járásban – Esélyteremtés a humán közszolgáltatásokban EFOP-1.5.3-16-2017-00011 azonosító számú projekt keretében Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot hirdet:

1. A pályázat célja

A pályázati felhívás lehetőséget biztosít az elhagyott kertek művelésének elősegítésére, a konyhakerti gazdálkodáshoz visszavezető program megvalósítására. A pályázat célja a vidéki életforma megszerettetése, az emberek életminőségének javítása, azáltal, hogy egészségesebb terményeket fogyaszthatnak. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00011 pályázatban rendelkezésre álló forráskeret nagysága 2.320.000 Ft.

A program jelentkezési határideje meghosszabbításra került: 2020. október 20-ig!

2. A pályázati felhívás tárgya

A konyhakerti termelés és az elhagyott kertek művelésének ösztönzése azáltal, hogy a Pályázó számára éves pályázati rendszer keretében, a mezőgazdaságilag aktív hónapokban biztosításra kerülnek vetőmagok, tápkockás palánták és a termesztéshez szükséges növényvédő szerek. A Pályázóknak a program keretében mezőgazdasági tanácsadó nyújt helyszíni segítséget a termeléssel kapcsolatos problémáik megoldása érdekében. A támogatásban részesülők vállalják, hogy a program keretében igénybe veszik a mezőgazdasági tanácsadást és együttműködnek a tanácsadóval. A pályázat keretében 70 magánszemély részesülhet támogatásban. Az azonos lakcímmel rendelkező családtagok közül egy magánszemély nyújthat be pályázatot.

3. A pályázók köre - kiskunhalasi állandó lakcímmel rendelkező, - családi házban élő vagy - igazolhatóan zárt kerttel rendelkező, - 18 év feletti magánszemélyek, különös tekintettel a munkanélküli és 55 év feletti korosztályra

4. A pályázat megvalósítási paraméterei

Megvalósítási időszak: 2021. március 1-2021. október 31.

A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2020. szeptember 1.

Benyújtási határidő: 2020. október 20.

A pályázati csomag elemei: - pályázati felhívás - pályázati adatlap

5. A pályázat benyújtásának formája

A pályázat benyújtása elektronikusan és papír alapon történik a megadott határidőig. Az elektronikus úton benyújtott pályázatokat a toth.szilvia@kiskunhalas.hu címre kérjük beküldeni. Az aláírt pályázati adatlapot személyesen kell leadni Kiskunhalas Város Önkormányzatánál (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.) a fsz. 152. számú szobában, Tóth Szilvia szakmai asszisztensnél. A leadás tényéről a Pályázó átvételi elismervényt kap. Papír alapú pályázati adatlap átvehető Kiskunhalas Város Önkormányzatának recepcióján.

A pályázati adatlap letölthető a http://kiskunhalas.hu/kiskunhalas/gazdasag/palyazatok/efop-1_5_3 oldalon.

6. A pályázat során benyújtandó dokumentumok - személyi azonosító igazolvány másolat - lakcímkártya másolat - a munkanélküliség tényét bizonyító, a foglalkoztatási osztály által kiállított hatósági igazolás - zárt kerttel rendelkező magánszemély esetén a tulajdonjog tényét igazoló dokumentum másolata (ügyfélkapun keresztül letöltött nem hiteles tulajdoni lap, határozat, adásvételi szerződés, stb.)

7. NYILATKOZAT

Nyilatkozat arról, hogy: a pályázatban megadott információk teljes körűek és hitelesek. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázatában foglalat személyes adatainak kezeléséhez.

8. Hiánypótlás

Hiányosan és/vagy nem megfelelően kitöltött pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló értestés kézhezvételétől számított legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésére. Értesítésnek az a nap számít, amikor a Hiánypótlási felhívást a pályázó átvette.

9. A pályázat érvénytelensége

9.1 a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett tárgyban nyújtotta be;

9.2 a pályázó nem tartozik a pályázati felhívás 3. pontjában feltüntetett pályázók körébe

9.3 a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg

9.4 a pályázó az előírt határidőre nem vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak

9.5 az e-mailben érkezett anyag és/vagy személyes leadás későbbi, mint a végső beadási határidő.

10. A pályázatok elbírálásának szempontjai

10.1. Tartalmi értékelés szempontjai:

- A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati felhívás alapvető célkitűzésének. - A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van. A pályázatok végső beadási határidejét követő 30 napon belül a Bizottság dönt a pályázatokról, melyről a pályázók a Bizottság döntését követő 8 napon belül elektronikus levél formájában értesítést kapnak. Azok a pályázók, akik nem rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel a pályázatban megadott lakcímre postai úton kapnak értesítést. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség melyre a hiánypótlás elektronikus levél formában történő kiküldésétől számítva 15 naptári nap áll rendelkezésre. A támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket. A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést/támogatói okiratot a támogató köti meg. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt –nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.

11. Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának a kiíró által történő kezeléséhez, és a http://kiskunhalas.hu/kiskunhalas/gazdasag/palyazatok/efop-1_5_3 honlapon való nyilvános közzétételéhez. Az alábbi adatok kezeléséhez járul hozzá. - a magánszemély neve, - lakcíme A Pályázó felelősséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen nemű dokumentáció - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján - nem sérti senki személyiségi jogait és a Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető.

Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik.

Kiskunhalas Város Önkormányzat Pályázati Felhívása konyhakerti termelés ösztönzésére A Humán szolgáltatások fejlesztése a kiskunhalasi járásban – Esélyteremtés a humán közszolgáltatásokban EFOP-1.5.3-16-2017-00011 azonosító számú projekt keretében Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot hirdet:

1. A pályázat célja

A pályázati felhívás lehetőséget biztosít az elhagyott kertek művelésének elősegítésére, a konyhakerti gazdálkodáshoz visszavezető program megvalósítására. A pályázat célja a vidéki életforma megszerettetése, az emberek életminőségének javítása, azáltal, hogy egészségesebb terményeket fogyaszthatnak. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00011 pályázatban rendelkezésre álló forráskeret nagysága 2.320.000 Ft.

A program jelentkezési határideje meghosszabbításra került: 2020. október 20-ig!

2. A pályázati felhívás tárgya

A konyhakerti termelés és az elhagyott kertek művelésének ösztönzése azáltal, hogy a Pályázó számára éves pályázati rendszer keretében, a mezőgazdaságilag aktív hónapokban biztosításra kerülnek vetőmagok, tápkockás palánták és a termesztéshez szükséges növényvédő szerek. A Pályázóknak a program keretében mezőgazdasági tanácsadó nyújt helyszíni segítséget a termeléssel kapcsolatos problémáik megoldása érdekében. A támogatásban részesülők vállalják, hogy a program keretében igénybe veszik a mezőgazdasági tanácsadást és együttműködnek a tanácsadóval. A pályázat keretében 70 magánszemély részesülhet támogatásban. Az azonos lakcímmel rendelkező családtagok közül egy magánszemély nyújthat be pályázatot.

3. A pályázók köre - kiskunhalasi állandó lakcímmel rendelkező, - családi házban élő vagy - igazolhatóan zárt kerttel rendelkező, - 18 év feletti magánszemélyek, különös tekintettel a munkanélküli és 55 év feletti korosztályra

4. A pályázat megvalósítási paraméterei

Megvalósítási időszak: 2021. március 1-2021. október 31.

A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2020. szeptember 1.

Benyújtási határidő: 2020. október 20.

A pályázati csomag elemei: - pályázati felhívás - pályázati adatlap

5. A pályázat benyújtásának formája

A pályázat benyújtása elektronikusan és papír alapon történik a megadott határidőig. Az elektronikus úton benyújtott pályázatokat a toth.szilvia@kiskunhalas.hu címre kérjük beküldeni. Az aláírt pályázati adatlapot személyesen kell leadni Kiskunhalas Város Önkormányzatánál (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.) a fsz. 152. számú szobában, Tóth Szilvia szakmai asszisztensnél. A leadás tényéről a Pályázó átvételi elismervényt kap. Papír alapú pályázati adatlap átvehető Kiskunhalas Város Önkormányzatának recepcióján.

A pályázati adatlap letölthető a http://kiskunhalas.hu/kiskunhalas/gazdasag/palyazatok/efop-1_5_3 oldalon.

6. A pályázat során benyújtandó dokumentumok - személyi azonosító igazolvány másolat - lakcímkártya másolat - a munkanélküliség tényét bizonyító, a foglalkoztatási osztály által kiállított hatósági igazolás - zárt kerttel rendelkező magánszemély esetén a tulajdonjog tényét igazoló dokumentum másolata (ügyfélkapun keresztül letöltött nem hiteles tulajdoni lap, határozat, adásvételi szerződés, stb.)

7. NYILATKOZAT

Nyilatkozat arról, hogy: a pályázatban megadott információk teljes körűek és hitelesek. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázatában foglalat személyes adatainak kezeléséhez.

8. Hiánypótlás

Hiányosan és/vagy nem megfelelően kitöltött pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló értestés kézhezvételétől számított legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésére. Értesítésnek az a nap számít, amikor a Hiánypótlási felhívást a pályázó átvette.

9. A pályázat érvénytelensége

9.1 a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett tárgyban nyújtotta be;

9.2 a pályázó nem tartozik a pályázati felhívás 3. pontjában feltüntetett pályázók körébe

9.3 a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg

9.4 a pályázó az előírt határidőre nem vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak

9.5 az e-mailben érkezett anyag és/vagy személyes leadás későbbi, mint a végső beadási határidő.

10. A pályázatok elbírálásának szempontjai

10.1. Tartalmi értékelés szempontjai:

- A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati felhívás alapvető célkitűzésének. - A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van. A pályázatok végső beadási határidejét követő 30 napon belül a Bizottság dönt a pályázatokról, melyről a pályázók a Bizottság döntését követő 8 napon belül elektronikus levél formájában értesítést kapnak. Azok a pályázók, akik nem rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel a pályázatban megadott lakcímre postai úton kapnak értesítést. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség melyre a hiánypótlás elektronikus levél formában történő kiküldésétől számítva 15 naptári nap áll rendelkezésre. A támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket. A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést/támogatói okiratot a támogató köti meg. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt –nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.

11. Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának a kiíró által történő kezeléséhez, és a http://kiskunhalas.hu/kiskunhalas/gazdasag/palyazatok/efop-1_5_3 honlapon való nyilvános közzétételéhez. Az alábbi adatok kezeléséhez járul hozzá. - a magánszemély neve, - lakcíme A Pályázó felelősséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen nemű dokumentáció - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján - nem sérti senki személyiségi jogait és a Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető.

Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik.

Hol vagyok? Városi hírek
KERÜLJE A SORBAN ÁLLÁST!
Adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton is teljesítheti.
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai

Ismerje meg Ön is Kiskunhalas magával ragadó történetét, a kezdetektől napjainkig!

Az öt kötetből álló sorozat megvásárolható a Thorma János Múzeumban, továbbá már ingyenesen, elektronikus formátumban is elérhető.

A kötetek letöltése