Menü bezárása
Asztali nézet
  Van hozzáférése? | lépjen be   Mobil nézet
Váltás az akadálymentes honlapra  2021. január 16. | Ma Gusztáv napja van.
Elektronikus ügyintézés

Pályázati felhívás civil szervezetek részére 2017. év 2. forduló

07
07
2017

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot hirdet a kultúra, a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, a környezet védelme céljából megrendezendő események, programok, rendezvények támogatására. 

Pályázatot nyújthat be az a civil szervezet, aki: 

•kiskunhalasi székhelyű, telephelyű, 

•vagy nyilatkozik, hogy a támogatást Kiskunhalason működő szervezeti egysége veszi igénybe, vagy

•Kiskunhalason a támogatási célok megvalósításához (a továbbiakban: megvalósítási cél) kéri a támogatást, vagy

•kiskunhalasi lakosok vagy szervezet javára, illetve érdekében megvalósuló programhoz kéri a támogatást.

•Kizárólag olyan szervezet nyújthat be támogatási igényt, aki a 2016. évről szóló számviteli beszámolóját az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvényben rögzített szabályok szerint 2017. május 31. napjáig letétbe helyezte az Országos Bírósági Hivatalnál.

A felosztható keretösszeg: 705.000 Ft, amelynek fedezetét Kiskunhalas Város Képviselő-testületének Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.24.) számú rendelete biztosítja.

Támogatásban nem részesíthetők:

- A politikai pártok, azok helyi szervezetei, illetőleg olyan társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, amely a pályázat kiírását megelőző, vagy egyedi támogatás esetén a támogatási döntést megelőző 5 éven belül: 

•Együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy

•jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson. 

- Nem nyújthat be pályázatot sportegyesület, tekintettel arra, hogy a sportegyesületek támogatására a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány külön pályázatot ír ki.

- Nem nyújthatnak be pályázatot azok a civil szervezetek, akik az idei év előző pályáztatási fordulójában támogatásban részesültek.

- Egyházak e pályáztatási formában nem támogathatóak.

- El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha:

•A kérelem nem tartalmazza a kötelezően beadandó dokumentációkat és azt a kérelmező a hiánypótlásban megjelölt határidőig nem pótolja. 

•A szervezet ugyanazon célra költségvetési éven belül már részesült támogatásban.

•A szervezet a döntéshozatalt megelőző két naptári évben a részére nyújtott támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el, illetve a kapott támogatást előzetes hozzájárulás nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.

•A támogatást kérő tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn. 

Jelen pályázati felhívásra a 2017. június 1-je és december 31-e közötti időben megvalósuló programokat, eseményeket tartalmazó pályázatokat lehet benyújtani. 

A pályázati kiírás ifjúsági, hagyományőrző, értékteremtő programokra, jeles napokhoz, évfordulókhoz kötődő eseményekre, előadásokra, konferenciákra, műsorokra, vetélkedőkre, közösségi rendezvényekre vonatkozik. 

Egy pályázó maximum egy pályázatot adhat be.

A pályázatban elszámolható költségek.

A programmal kapcsolatos:

•Vállalkozói számlával igazolt rendezvénydíj (pl. előadói díj, hangosítás)

•Szállítási és útiköltség, helyiségbérleti díj

•Anyagbeszerzés, a programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés

•Nyomdaköltség, telefonköltség (számlával igazolt)

•Irodaszer, postaköltség

Pályázni a megadott adatlap kitöltésével lehet, mely letölthető a www.kiskunhalas.hu honlapról, a „HIREK” menüpont alól.

Azon civil szervezetek, akik 2017 tavaszán kiírt Civil pályázatra igényt nyújtottak be, de pályázati forrásban nem részesültek, azoknak lehetőségük van egyszerűsített pályázat benyújtására. Az eredeti pályázati anyag kiegészíthető a szükséges, javított dokumentációval és nyilatkozni kell a korábban beküldött pályázati anyag fenntartására vonatkozóan.

A pályázatok beérkezési határideje és helye: 2017. szeptember 4. hétfő déli 12 óra, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Köznevelés és Művelődés Iroda, Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz..

Ugyanitt további információk beszerezhetők a 77/523-152-es telefonszámon. 

A pályázatokat személyesen és postai úton is be lehet nyújtani, kizárólag papír alapon, kinyomtatott formában, 1 példányban kell beadni. Pályázati eljárási díj nincs.

A támogatás felhasználásáról történő elszámolás határideje a támogatási cél megvalósulását következő 30. nap. 

A nyertes pályázatokról döntés várhatóan a szeptemberi képviselő-testületi ülésen születik.

E pályázat keretében nyújtott támogatásokra Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 26/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete is vonatkozik.


Kiskunhalas, 2017. július 7.

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot hirdet a kultúra, a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, a környezet védelme céljából megrendezendő események, programok, rendezvények támogatására. 

Pályázatot nyújthat be az a civil szervezet, aki: 

•kiskunhalasi székhelyű, telephelyű, 

•vagy nyilatkozik, hogy a támogatást Kiskunhalason működő szervezeti egysége veszi igénybe, vagy

•Kiskunhalason a támogatási célok megvalósításához (a továbbiakban: megvalósítási cél) kéri a támogatást, vagy

•kiskunhalasi lakosok vagy szervezet javára, illetve érdekében megvalósuló programhoz kéri a támogatást.

•Kizárólag olyan szervezet nyújthat be támogatási igényt, aki a 2016. évről szóló számviteli beszámolóját az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvényben rögzített szabályok szerint 2017. május 31. napjáig letétbe helyezte az Országos Bírósági Hivatalnál.

A felosztható keretösszeg: 705.000 Ft, amelynek fedezetét Kiskunhalas Város Képviselő-testületének Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.24.) számú rendelete biztosítja.

Támogatásban nem részesíthetők:

- A politikai pártok, azok helyi szervezetei, illetőleg olyan társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, amely a pályázat kiírását megelőző, vagy egyedi támogatás esetén a támogatási döntést megelőző 5 éven belül: 

•Együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy

•jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson. 

- Nem nyújthat be pályázatot sportegyesület, tekintettel arra, hogy a sportegyesületek támogatására a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány külön pályázatot ír ki.

- Nem nyújthatnak be pályázatot azok a civil szervezetek, akik az idei év előző pályáztatási fordulójában támogatásban részesültek.

- Egyházak e pályáztatási formában nem támogathatóak.

- El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha:

•A kérelem nem tartalmazza a kötelezően beadandó dokumentációkat és azt a kérelmező a hiánypótlásban megjelölt határidőig nem pótolja. 

•A szervezet ugyanazon célra költségvetési éven belül már részesült támogatásban.

•A szervezet a döntéshozatalt megelőző két naptári évben a részére nyújtott támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el, illetve a kapott támogatást előzetes hozzájárulás nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.

•A támogatást kérő tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn. 

Jelen pályázati felhívásra a 2017. június 1-je és december 31-e közötti időben megvalósuló programokat, eseményeket tartalmazó pályázatokat lehet benyújtani. 

A pályázati kiírás ifjúsági, hagyományőrző, értékteremtő programokra, jeles napokhoz, évfordulókhoz kötődő eseményekre, előadásokra, konferenciákra, műsorokra, vetélkedőkre, közösségi rendezvényekre vonatkozik. 

Egy pályázó maximum egy pályázatot adhat be.

A pályázatban elszámolható költségek.

A programmal kapcsolatos:

•Vállalkozói számlával igazolt rendezvénydíj (pl. előadói díj, hangosítás)

•Szállítási és útiköltség, helyiségbérleti díj

•Anyagbeszerzés, a programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés

•Nyomdaköltség, telefonköltség (számlával igazolt)

•Irodaszer, postaköltség

Pályázni a megadott adatlap kitöltésével lehet, mely letölthető a www.kiskunhalas.hu honlapról, a „HIREK” menüpont alól.

Azon civil szervezetek, akik 2017 tavaszán kiírt Civil pályázatra igényt nyújtottak be, de pályázati forrásban nem részesültek, azoknak lehetőségük van egyszerűsített pályázat benyújtására. Az eredeti pályázati anyag kiegészíthető a szükséges, javított dokumentációval és nyilatkozni kell a korábban beküldött pályázati anyag fenntartására vonatkozóan.

A pályázatok beérkezési határideje és helye: 2017. szeptember 4. hétfő déli 12 óra, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Köznevelés és Művelődés Iroda, Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz..

Ugyanitt további információk beszerezhetők a 77/523-152-es telefonszámon. 

A pályázatokat személyesen és postai úton is be lehet nyújtani, kizárólag papír alapon, kinyomtatott formában, 1 példányban kell beadni. Pályázati eljárási díj nincs.

A támogatás felhasználásáról történő elszámolás határideje a támogatási cél megvalósulását következő 30. nap. 

A nyertes pályázatokról döntés várhatóan a szeptemberi képviselő-testületi ülésen születik.

E pályázat keretében nyújtott támogatásokra Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 26/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete is vonatkozik.


Kiskunhalas, 2017. július 7.

Pályázati adatlap -2017.doc
Hol vagyok? Városi hírek
KERÜLJE A SORBAN ÁLLÁST!
Adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton is teljesítheti.
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai

Ismerje meg Ön is Kiskunhalas magával ragadó történetét, a kezdetektől napjainkig!

Az öt kötetből álló sorozat megvásárolható a Thorma János Múzeumban, továbbá már ingyenesen, elektronikus formátumban is elérhető.

A kötetek letöltése