Menü bezárása
Asztali nézet
  Van hozzáférése? | lépjen be   Mobil nézet
Váltás az akadálymentes honlapra  2020. október 30. | Ma Alfonz napja van.
Elektronikus ügyintézés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS -"Szolgálnak és Védenek - Értünk vannak!"

23
04
2020

Mottó : „Szolgálnak és védenek - értünk vannak!”

Centenáriumi rajz pályázat gyermekeknek Az Országos Rendőr-főkapitányság centenáriumi rajzkészítő pályázatot hirdet gyermekek részére.

1. A pályázati program célkitűzései:

Az egységes magyar Rendőrség létrehozásának és fennállásának 100. évfordulójának méltó megünneplésére az ORFK Személyügyi Főigazgatóság - országos rendőrfőkapitány úr jóváhagyásával - egy 2020 évet átfogó centenáriumi program-sorozatot készített elő. Ennek egyik elemeként megszólítani és mozgósítani kívánjuk a gyermekeket, akik szívesen készítenek a rendőrök munkájával, a Rendőrséggel kapcsolatos pályaművet. A Rendőrség fennállásának centenáriuma kiváló alkalom arra, hogy az érdeklődőknek, illetve a jövő nemzedékei számára olyan gyermekrajzokat (alkotásokat) mutassunk be, amelyek a hivatásunkról szólnak. A beérkező pályázatokat később elektronikus felületeken, illetve kiállításokon bemutatjuk.

2. A pályázati felhívás címzettjei:

A pályázatot a pályamunkát készítő gyermek törvényes képviselője, illetve a pályamunkát készítő gyermek nyújthatja be az alábbi korosztályok szerint:

- 5-6 éves korig

- 7-10 éves korig

- 11-14 éves korig

Életkornak a pályázat beérkezési határidejének napján betöltött életkort kell tekinteni.

3. Pályázati kategória:

Olyan pályaművek elkészítését várjuk, amelyekben az egyes korcsoportokba tartozó gyermekek megtörtént (valós), vagy kitalált, alkotói szabad fantázia szerinti eseményen alapuló, a rendőri helytállással, avagy a Rendőrséggel kapcsolatban rajzot készítenek. Előnyben 2 részesülnek azon pályaművek, amelyek sajátos témában, egyedi technikával, humorral átszőttek, ezzel együtt a rendőrlét kihívásaira, szépségeire rávilágítanak. Egy pályázó gyermek összesen egy pályaművel indulhat. A pályamű formai kritériumai: a rajz A/4 méretű papírlapon készülhet: színes, fekete-fehér, akár montázs. Készülhet festékkel, ceruzával, tollal, zsírkrétával, stb. A rajz szöveget nem tartalmazhat.

4. A pályázat elbírálásának módja és időpontja:

A pályázatokat 2020. június 30-ig, az erre kijelölt bírálóbizottság értékeli kategóriánként. A díjazottak az adatlapon megadott e-mail címeiken keresztül, a bírálóbizottság döntését követő 5 munkanapon belül kerülnek értesítésre. A pályázat korcsoportonkénti első három helyezettje elismerésben részesül. A díjak átadásának pontos időpontja később kerül kijelölésre (várható átadási időpont: 2020 ősze). A bírálóbizottság fenntartja a jogot, hogy külön indoklás nélkül nem hirdet nyertest. A bírálóbizottság döntése, eredménye jogi úton nem támadható.

5. A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázatok elektronikus úton a centenárium@orfk.police.hu e-mail címre, vagy postai úton (ORFK Személyügyi Főigazgatóság, 1903 Budapest, Pf.: 314/15.) nyújthatók be legkésőbb 2020. június 15-ig.

Az ezt követően, vagy más módon beérkezett pályaműveket nem lehet figyelembe venni.

A pályázati e-mail tárgyában meg kell jelölni: „centenáriumi rajzpályázat”.

A pályázati e-mail tartalma:

- a pályázó törvényes képviselőjének és a pályázó gyermek személyes adatait tartalmazó adatlap (amely tartalmazza az érintetti tájékoztatót),

- a nevezni kívánt, a készítő gyermek aláírásával ellátott (óvodásoknál az óvodai jel feltüntetésével), saját kézzel készített digitalizált pályamű. A postai úton megküldött pályázat borítékján jól láthatóan és olvashatóan fel kell tüntetni: „Centenáriumi rajzpályázat – ORFK Személyügyi Főigazgatóság!”

Postai beküldés estén a pályaművet a kitöltött adatlappal A/4-es borítékban, nem összehajtva, a beérkezési határidő figyelembe vételével kérjük a fenti címre postai úton megküldeni.

A rajz hátoldalán is legyenek feltüntetve a következők: „Szolgálnak és védenek – értünk vannak” mottó, továbbá a pályázó neve, születési dátuma és lakcíme, mindez a pályázati adatlappal egyezően.

6. Pályázati feltételek:

Pályázni 2020. január 1. után készült, eredeti tartalmú, pályázó által készített művel lehet. Nem nyújthatók be korábbi pályázatokon már díjazott alkotások, továbbá nem a pályázó által készített, akár részben mástól származó mű, valamint korábban elektronikus, vagy nyomtatott formában már publikált mű. A pályázó kizárólag a saját szellemi tulajdonát képező, eredeti alkotásával pályázhat.

A pályázó a pályázati lap aláírásával a pályamunkájáról kijelenti, hogy az saját szellemi tulajdonát képező műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői jogát. Ezen feltétel megsértése esetén a pályázó pályázata érvénytelenné válik, díjat nem kaphat, vagy ha ez a díj átadását követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni, vagy annak ellenértékét visszafizetni.

Csak természetes személyek pályázhatnak, egyéni munkával.

A pályamű nem sérthet személyes jogokat, nemzeti, etnikai, vallási vagy politikai érdekeket, jó erkölcsbe, jó ízlésbe nem ütközhet, sértő, durva képet (kifejezést) nem tartalmazhat. Azt a pályaművet, amely megsérti ezt a feltételt, a pályázat kiírója érdemi bírálat nélkül kizárja a pályázatból. Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag – a valós adatokkal hiánytalanul kitöltött és aláírt adatlap és a pályamű együttesen – megfelelő formátumban való elküldése. Az érvénytelen, hiányos pályamunkák nem vesznek részt a pályázaton. A pályamű beküldése egyben azt is jelenti, hogy a pályázó elfogadja a pályázat feltételeit. Kiskorú pályázó esetén a beküldő törvényes képviselő nyilatkozik.

A határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni. Nevezési díj nincs.

7. Felelősség kizárása és adatkezelés:

Ha a pályamű bármilyen módon harmadik személy szerzői vagy személyiségi jogait sérti, azért a pályázót (törvényes képviselőt) terheli a felelősség. A pályázatra benyújtott személyes adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a pályázó a pályázat benyújtásával elismer. A hozzájárulás tartalma: a pályázó a centenáriumi rajzkészítő pályázaton történő részvételével hozzájárul, hogy a rajz vonatkozásában korlátozás nélküli felhasználási jogot biztosít a Rendőrség nyomtatott, online és közösségi média felületein történő megjelentetéséhez. A személyes adatokat a felhívás mellékletét képező adatlap felhasználásával kell közölni. A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült reprodukciót nyomtatott, vagy elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse.

A pályázók által megadott személyes adatokat a pályázat kiírója az adatbázisában regisztrálja, azokat – a név kivételével – harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adhatja ki. A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát – a szerzői jogra vonatkozó kitételek kivételével – fenntartja. Az eredeti műveket a pályázat kiírójának nem áll módjában visszajuttatni. A pályázat kiírója a pályaművekkel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.

Különösen kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a pályázathoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítésére. Nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért, így centenárium@orfk.police.hu e-mail cím rajta kívül álló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az e-mail fiók nem vagy korlátozottan használható. Ugyanakkor haladéktalanul minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A levelező szerver által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A pályázónak olyan személyes elérhetőséget (név, mobiltelefonszám, e-mail cím, postacím) kell megadnia, amin a pályázat ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve további teendőiről.

Ezen felelősség a pályázóé, ebből fakadó problémákért a pályázat kiíróját semmilyen felelősség nem terheli.

Budapest, 2020. április 15. ORFK Személyügyi Főigazgatóság

Mottó : „Szolgálnak és védenek - értünk vannak!”

Centenáriumi rajz pályázat gyermekeknek Az Országos Rendőr-főkapitányság centenáriumi rajzkészítő pályázatot hirdet gyermekek részére.

1. A pályázati program célkitűzései:

Az egységes magyar Rendőrség létrehozásának és fennállásának 100. évfordulójának méltó megünneplésére az ORFK Személyügyi Főigazgatóság - országos rendőrfőkapitány úr jóváhagyásával - egy 2020 évet átfogó centenáriumi program-sorozatot készített elő. Ennek egyik elemeként megszólítani és mozgósítani kívánjuk a gyermekeket, akik szívesen készítenek a rendőrök munkájával, a Rendőrséggel kapcsolatos pályaművet. A Rendőrség fennállásának centenáriuma kiváló alkalom arra, hogy az érdeklődőknek, illetve a jövő nemzedékei számára olyan gyermekrajzokat (alkotásokat) mutassunk be, amelyek a hivatásunkról szólnak. A beérkező pályázatokat később elektronikus felületeken, illetve kiállításokon bemutatjuk.

2. A pályázati felhívás címzettjei:

A pályázatot a pályamunkát készítő gyermek törvényes képviselője, illetve a pályamunkát készítő gyermek nyújthatja be az alábbi korosztályok szerint:

- 5-6 éves korig

- 7-10 éves korig

- 11-14 éves korig

Életkornak a pályázat beérkezési határidejének napján betöltött életkort kell tekinteni.

3. Pályázati kategória:

Olyan pályaművek elkészítését várjuk, amelyekben az egyes korcsoportokba tartozó gyermekek megtörtént (valós), vagy kitalált, alkotói szabad fantázia szerinti eseményen alapuló, a rendőri helytállással, avagy a Rendőrséggel kapcsolatban rajzot készítenek. Előnyben 2 részesülnek azon pályaművek, amelyek sajátos témában, egyedi technikával, humorral átszőttek, ezzel együtt a rendőrlét kihívásaira, szépségeire rávilágítanak. Egy pályázó gyermek összesen egy pályaművel indulhat. A pályamű formai kritériumai: a rajz A/4 méretű papírlapon készülhet: színes, fekete-fehér, akár montázs. Készülhet festékkel, ceruzával, tollal, zsírkrétával, stb. A rajz szöveget nem tartalmazhat.

4. A pályázat elbírálásának módja és időpontja:

A pályázatokat 2020. június 30-ig, az erre kijelölt bírálóbizottság értékeli kategóriánként. A díjazottak az adatlapon megadott e-mail címeiken keresztül, a bírálóbizottság döntését követő 5 munkanapon belül kerülnek értesítésre. A pályázat korcsoportonkénti első három helyezettje elismerésben részesül. A díjak átadásának pontos időpontja később kerül kijelölésre (várható átadási időpont: 2020 ősze). A bírálóbizottság fenntartja a jogot, hogy külön indoklás nélkül nem hirdet nyertest. A bírálóbizottság döntése, eredménye jogi úton nem támadható.

5. A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázatok elektronikus úton a centenárium@orfk.police.hu e-mail címre, vagy postai úton (ORFK Személyügyi Főigazgatóság, 1903 Budapest, Pf.: 314/15.) nyújthatók be legkésőbb 2020. június 15-ig.

Az ezt követően, vagy más módon beérkezett pályaműveket nem lehet figyelembe venni.

A pályázati e-mail tárgyában meg kell jelölni: „centenáriumi rajzpályázat”.

A pályázati e-mail tartalma:

- a pályázó törvényes képviselőjének és a pályázó gyermek személyes adatait tartalmazó adatlap (amely tartalmazza az érintetti tájékoztatót),

- a nevezni kívánt, a készítő gyermek aláírásával ellátott (óvodásoknál az óvodai jel feltüntetésével), saját kézzel készített digitalizált pályamű. A postai úton megküldött pályázat borítékján jól láthatóan és olvashatóan fel kell tüntetni: „Centenáriumi rajzpályázat – ORFK Személyügyi Főigazgatóság!”

Postai beküldés estén a pályaművet a kitöltött adatlappal A/4-es borítékban, nem összehajtva, a beérkezési határidő figyelembe vételével kérjük a fenti címre postai úton megküldeni.

A rajz hátoldalán is legyenek feltüntetve a következők: „Szolgálnak és védenek – értünk vannak” mottó, továbbá a pályázó neve, születési dátuma és lakcíme, mindez a pályázati adatlappal egyezően.

6. Pályázati feltételek:

Pályázni 2020. január 1. után készült, eredeti tartalmú, pályázó által készített művel lehet. Nem nyújthatók be korábbi pályázatokon már díjazott alkotások, továbbá nem a pályázó által készített, akár részben mástól származó mű, valamint korábban elektronikus, vagy nyomtatott formában már publikált mű. A pályázó kizárólag a saját szellemi tulajdonát képező, eredeti alkotásával pályázhat.

A pályázó a pályázati lap aláírásával a pályamunkájáról kijelenti, hogy az saját szellemi tulajdonát képező műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői jogát. Ezen feltétel megsértése esetén a pályázó pályázata érvénytelenné válik, díjat nem kaphat, vagy ha ez a díj átadását követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni, vagy annak ellenértékét visszafizetni.

Csak természetes személyek pályázhatnak, egyéni munkával.

A pályamű nem sérthet személyes jogokat, nemzeti, etnikai, vallási vagy politikai érdekeket, jó erkölcsbe, jó ízlésbe nem ütközhet, sértő, durva képet (kifejezést) nem tartalmazhat. Azt a pályaművet, amely megsérti ezt a feltételt, a pályázat kiírója érdemi bírálat nélkül kizárja a pályázatból. Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag – a valós adatokkal hiánytalanul kitöltött és aláírt adatlap és a pályamű együttesen – megfelelő formátumban való elküldése. Az érvénytelen, hiányos pályamunkák nem vesznek részt a pályázaton. A pályamű beküldése egyben azt is jelenti, hogy a pályázó elfogadja a pályázat feltételeit. Kiskorú pályázó esetén a beküldő törvényes képviselő nyilatkozik.

A határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni. Nevezési díj nincs.

7. Felelősség kizárása és adatkezelés:

Ha a pályamű bármilyen módon harmadik személy szerzői vagy személyiségi jogait sérti, azért a pályázót (törvényes képviselőt) terheli a felelősség. A pályázatra benyújtott személyes adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a pályázó a pályázat benyújtásával elismer. A hozzájárulás tartalma: a pályázó a centenáriumi rajzkészítő pályázaton történő részvételével hozzájárul, hogy a rajz vonatkozásában korlátozás nélküli felhasználási jogot biztosít a Rendőrség nyomtatott, online és közösségi média felületein történő megjelentetéséhez. A személyes adatokat a felhívás mellékletét képező adatlap felhasználásával kell közölni. A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült reprodukciót nyomtatott, vagy elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse.

A pályázók által megadott személyes adatokat a pályázat kiírója az adatbázisában regisztrálja, azokat – a név kivételével – harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adhatja ki. A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát – a szerzői jogra vonatkozó kitételek kivételével – fenntartja. Az eredeti műveket a pályázat kiírójának nem áll módjában visszajuttatni. A pályázat kiírója a pályaművekkel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.

Különösen kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a pályázathoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítésére. Nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért, így centenárium@orfk.police.hu e-mail cím rajta kívül álló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az e-mail fiók nem vagy korlátozottan használható. Ugyanakkor haladéktalanul minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A levelező szerver által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A pályázónak olyan személyes elérhetőséget (név, mobiltelefonszám, e-mail cím, postacím) kell megadnia, amin a pályázat ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve további teendőiről.

Ezen felelősség a pályázóé, ebből fakadó problémákért a pályázat kiíróját semmilyen felelősség nem terheli.

Budapest, 2020. április 15. ORFK Személyügyi Főigazgatóság

ADATLAP-rajz (1).pdf
Rajzpályázat-végleges.pdf
Hol vagyok? Városi hírek
KERÜLJE A SORBAN ÁLLÁST!
Adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton is teljesítheti.
KORONAVÍRUS
TÁJÉKOZTATÓ!
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai

Ismerje meg Ön is Kiskunhalas magával ragadó történetét, a kezdetektől napjainkig!

Az öt kötetből álló sorozat megvásárolható a Thorma János Múzeumban, továbbá már ingyenesen, elektronikus formátumban is elérhető.

A kötetek letöltése