Menü bezárása
Asztali nézet
  Van hozzáférése? | lépjen be   Mobil nézet
Váltás az akadálymentes honlapra  2019. december 10. | Ma Judit napja van.
Elektronikus ügyintézés

Pályázati felhívás - Óvoda igazgató

01
03
2019

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Napsugár Óvodák intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. augusztus 1-jétől, 2024. július 31.-ig szól. 

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Ady Endre utca 4. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény és végrehajtási rendeleteire, az egyéb ágazati jogszabályokban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényben, és ezek végrehajtási rendeleteiben foglaltakra. 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

Főiskola, 

Óvodapedagógusi szakképzettség, 

Óvodapedagógusi munkakörben eltöltött legalább ötéves szakmai gyakorlat, 

Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll köznevelési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázó adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz és a szakmai gyakorlat igazolása, 

Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemezésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program, 

A gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői elképzelések, 

A szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatai azzal, hogy legalább a pályázat benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti példányait köteles bemutatni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Köznevelési, Művelődési és Szociálpolitikai Osztályán, 

30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előéletről és annak igazolására, hogy nem áll köznevelési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, 

A pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához valamint a pályázat tartalmának az elbírálásban és a döntéshozatalban érintettek számára való hozzáférhetőségéhez hozzájárul. 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt közművelődési referense nyújt, a 77/523-152 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/12/2019 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. 

vagy

Személyesen: Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendeletben foglalt pályázati eljárást követően, az eljárásban résztvevők véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója Kiskunhalas Város Képviselő-testülete dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Oktatási és Kulturális Közlöny - 2019. február 28.

www.kiskunhalas.hu - 2019. március 1.

Halasi Tükör - 2019. február 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „Pályázat a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására” tárgymegjelöléssel 1 példányban papíron és egy példányban elektronikusan (CD lemez). 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 22. 

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 


Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Napsugár Óvodák intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. augusztus 1-jétől, 2024. július 31.-ig szól. 

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Ady Endre utca 4. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény és végrehajtási rendeleteire, az egyéb ágazati jogszabályokban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényben, és ezek végrehajtási rendeleteiben foglaltakra. 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

Főiskola, 

Óvodapedagógusi szakképzettség, 

Óvodapedagógusi munkakörben eltöltött legalább ötéves szakmai gyakorlat, 

Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll köznevelési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázó adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz és a szakmai gyakorlat igazolása, 

Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemezésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program, 

A gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői elképzelések, 

A szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatai azzal, hogy legalább a pályázat benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti példányait köteles bemutatni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Köznevelési, Művelődési és Szociálpolitikai Osztályán, 

30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előéletről és annak igazolására, hogy nem áll köznevelési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, 

A pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához valamint a pályázat tartalmának az elbírálásban és a döntéshozatalban érintettek számára való hozzáférhetőségéhez hozzájárul. 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt közművelődési referense nyújt, a 77/523-152 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/12/2019 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. 

vagy

Személyesen: Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendeletben foglalt pályázati eljárást követően, az eljárásban résztvevők véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója Kiskunhalas Város Képviselő-testülete dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Oktatási és Kulturális Közlöny - 2019. február 28.

www.kiskunhalas.hu - 2019. március 1.

Halasi Tükör - 2019. február 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „Pályázat a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására” tárgymegjelöléssel 1 példányban papíron és egy példányban elektronikusan (CD lemez). 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 22. 

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 


Hol vagyok? Városi hírek
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai