Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2019. július 17. | Ma Endre és Elek napja van.
Elektronikus ügyintézés

Pályázati felhívás - Könyvelő

06
08
2018

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal könyvelő munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. pontja 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kontírozza és könyveli Kiskunhalas Város Önkormányzatának főszámláján és helyiadó számláján kívüli összes bankszámla forgalmát, valamint a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: HTKT) pénztárának és bankszámláinak forgalmát is. A könyvelést aláírásával igazolja. A könyvelés során a munkafolyamatba épített ellenőrzés keretében meggyőződik a szükséges aláírások, alapbizonylatok meglétéről, szabályszerűségéről. • A HTKT és Önkormányzat havi adatszolgáltatásait és éves beszámolóját elkészíti, valamint a beszámolóhoz kapcsolódó tanúsítványokat elkészíti. Negyedévente egyeztetéseket elvégzi a főkönyvi kivonat alapján. A gazdálkodásban érintettek egyedi kérései alapján haladéktalanul részletes kimutatást ad az elkülönítésekkel azonosított kiadásokról. Könyveli a Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal és HTKT bérterheléseit. A Közös Hivatal követeléseinek nyilvántartása, és ebből adatszolgáltatás biztosítása. A Közös Hivatal és HTKT előirányzattal kapcsolatos változásait könyveli és kontírozza. Munkája során használja az EPER integrált pénzügyi rendszert, EXCEL, WORD, E-adat, KGR K11 rendszereket. Egyéb feladatok: Munkavégzése során köteles felettese figyelmét felhívni, és egyben kérheti az utasítás írásba foglalását, ha a feladat vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközne, vagy teljesítése kárt idézhet elő és a következményekkel számolhat, vagy az utasítás az érintett jogos érdekeit sérti. Ha az utasítást adó nem a közvetlen felettese, vagy a figyelemfelhívás ellenére jogszabálysértő utasítását továbbra is fenntartja, akkor a közvetlen felettes útján köteles írásba foglalást kérni. Ellátja a felettese által eseti megbízás alapján adott feladatokat. 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) helyi Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek: 

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet, 

•         Középiskola/gimnázium, 

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

•         6 hónap próbaidő. 

•         Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés. 

•         II. besorolási osztályban: gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatkai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         könyvelés - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

•         Felsőfokú képesítés, 

•         EPER pénzügyi szoftver ismerete, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhessék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

•         Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/1431/2018 , valamint a munkakör megnevezését: könyvelő. 

vagy

•         Elektronikus úton Komlósné Dr. Fekete Anikó részére a allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 27. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

•         www.kiskunhalas.hu - 2018. augusztus 6.

•         Halasi Tükör - 2018. augusztus 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018.08.03.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

Hol vagyok? Városi hírek
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai