Menü bezárása
Asztali nézet
  Van hozzáférése? | lépjen be   Mobil nézet
Váltás az akadálymentes honlapra  2020. október 01. | Ma Malvin napja van.
Elektronikus ügyintézés

Pályázati felhívás - Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete - gazdasági vezető / igazgató-helyettes (magasabb vezető)

03
08
2020

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete gazdasági vezető / igazgató-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre -ig szól

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Kuruc Vitézek tere 17.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szervezet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és működtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével. ellátandó feladatok:-a gazdasági szervezet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII.31) Korm. rendeletben rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

- a költségvetési szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,

- az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása,

- az intézmény éves költségvetésének és az előírt év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

- a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások érvényesítése.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény ( a továbbiakban Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi Önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet. az irányadók.


Pályázati feltételek:

• Főiskola, pénzügyi - számviteli,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• Főiskola, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói, vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés,

• vagy engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés és a gazdasági vezetői belső ellenőri, érvényesítői, vagy pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 200. évi C. törvény ( továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább 5 éves igazolt szakmai gyakorlat.

• Szerepel az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, továbbá rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, kivéve ha az Szt. 150. § (1) és (2) bekezdés szerinti feladatokat ellátó, a gazdasági vezető irányítása alatt álló alkalmazottak közül legalább egy rendelkezik az (1) bekezdés szerinti szakképesítéssel, szerepel az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

• Büntetlen előélet, a pályázó nem áll a kjt. 20. § (2) bek. d) pontja szerinti büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglaltkizáró okok, ne álljon foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.

• Magyar állampolgárság


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Főiskola, pénzügy-számvitel,

• pénzügy-számvitel terület - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

• társadalombiztosítási ismeretek - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

• Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

• ÁBPE I-II. ( költs.vetési szervek vezetői és gazd.vezetői ) vizsga megléte


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• a pályázó részletes szakmai önéletrajza,

• végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata

• 90 napnál nem régebbi, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és továbbításához, valamint ahhoz, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek azt megismerhessék

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja

• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenségi ok.


A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 06-77-740-639, 06-70-331-2341, 06-20-367-2223 nyújt, a Horváthné Korda Tünde.


A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Kuruc Vitézek tere 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M-69/2020. , valamint a beosztás megnevezését: gazdasági vezető.

vagy

• Elektronikus úton Horváthné Korda Tünde részére a kigsz.korda.tunde@gmail.com E-mail címen keresztül

• Személyesen: Horváthné Korda Tünde, Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Kuruc Vitézek tere 17. .


A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 25.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Halasmédia - 2020. augusztus 5.

• Kiskunhalas Város Honlapja - 2020. augusztus 3.

• KIGSZ honlapja - 2020. augusztus 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. augusztus 3.


A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete gazdasági vezető / igazgató-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre -ig szól

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Kuruc Vitézek tere 17.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szervezet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és működtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével. ellátandó feladatok:-a gazdasági szervezet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII.31) Korm. rendeletben rögzített feladatok ellátása, ezen belül:

- a költségvetési szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,

- az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása,

- az intézmény éves költségvetésének és az előírt év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

- a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások érvényesítése.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény ( a továbbiakban Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi Önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet. az irányadók.


Pályázati feltételek:

• Főiskola, pénzügyi - számviteli,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• Főiskola, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói, vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés,

• vagy engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés és a gazdasági vezetői belső ellenőri, érvényesítői, vagy pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 200. évi C. törvény ( továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább 5 éves igazolt szakmai gyakorlat.

• Szerepel az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, továbbá rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, kivéve ha az Szt. 150. § (1) és (2) bekezdés szerinti feladatokat ellátó, a gazdasági vezető irányítása alatt álló alkalmazottak közül legalább egy rendelkezik az (1) bekezdés szerinti szakképesítéssel, szerepel az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

• Büntetlen előélet, a pályázó nem áll a kjt. 20. § (2) bek. d) pontja szerinti büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglaltkizáró okok, ne álljon foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.

• Magyar állampolgárság


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Főiskola, pénzügy-számvitel,

• pénzügy-számvitel terület - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

• társadalombiztosítási ismeretek - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

• Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

• ÁBPE I-II. ( költs.vetési szervek vezetői és gazd.vezetői ) vizsga megléte


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• a pályázó részletes szakmai önéletrajza,

• végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata

• 90 napnál nem régebbi, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és továbbításához, valamint ahhoz, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek azt megismerhessék

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja

• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenségi ok.


A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 06-77-740-639, 06-70-331-2341, 06-20-367-2223 nyújt, a Horváthné Korda Tünde.


A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Kuruc Vitézek tere 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M-69/2020. , valamint a beosztás megnevezését: gazdasági vezető.

vagy

• Elektronikus úton Horváthné Korda Tünde részére a kigsz.korda.tunde@gmail.com E-mail címen keresztül

• Személyesen: Horváthné Korda Tünde, Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Kuruc Vitézek tere 17. .


A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 25.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Halasmédia - 2020. augusztus 5.

• Kiskunhalas Város Honlapja - 2020. augusztus 3.

• KIGSZ honlapja - 2020. augusztus 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. augusztus 3.


A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Hol vagyok? Városi hírek
KERÜLJE A SORBAN ÁLLÁST!
Adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton is teljesítheti.
KORONAVÍRUS
TÁJÉKOZTATÓ!
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai

Ismerje meg Ön is Kiskunhalas magával ragadó történetét, a kezdetektől napjainkig!

Az öt kötetből álló sorozat megvásárolható a Thorma János Múzeumban, továbbá már ingyenesen, elektronikus formátumban is elérhető.

A kötetek letöltése