Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2019. július 17. | Ma Endre és Elek napja van.
Elektronikus ügyintézés

Pályázati felhívás - Analitikus nyilvántartó

06
08
2018

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal  a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal analitikus nyilvántartó munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                    

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. pontja alapján pénzügyi-számviteli feladatkör. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A tárgyi eszközök nyilvántartása, főkönyvvel való egyezőség biztosítása, valamint az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartás, analitikus és főkönyvi nyilvántartással megegyező, naprakész vezetése és a kapcsolódó adatszolgáltatások határidőben történő továbbítása Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában. Elvégez minden egyéb feladatot amivel esetenként a jegyző megbízza. 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) helyi Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek: 

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet, 

•         Középiskola/gimnázium, 

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés. 

•         A II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés. 

•         közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség. 

•         6 hónapos próbaidő vállalása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         szakmai gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő, 

•         tárgyi eszköz és ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartás vezetésében szerzett tapasztalat, 

•         felsőfokú végzettség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhessék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

•         Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (Hősök Kiskunhalas, tere 1 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/1432/2018 , valamint a munkakör megnevezését: analitikus nyilvántartó. 

vagy

•         Elektronikus úton Komlósné Dr. Fekete Anikó részére a allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 27. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

•         www.kiskunhalas.hu - 2018. augusztus 6.

•         Halasi Tükör - 2018. augusztus 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

Hol vagyok? Városi hírek
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai