Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra 2019. március 24. | Ma Gábor és Karina napja van.
Elektronikus ügyintézés

Pályázati felhívás - Adóellenőr

23
01
2018

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény  45.§ (1) bekezdés alapján pályázatot hirdet  Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal adócsoportjában adóellenőr munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

Határozott idejű közszolgálati jogviszony előreláthatólag 2019. december 31-ig.

Foglalkozás jellege: 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun Megye, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. pontja alapján pénzügyi-számviteli feladatkör.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Adóellenőr feladata az adóellenőrzések lefolytatása helyi adók (kiemelten a helyi iparűzési adó) tekintetében.


Jogállás, illetmény és juttatások: 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései alapján.


Pályázati feltételek:

-magyar állampolgárság

-cselekvőképesség

-büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány)

-vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,

-az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés. A II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

-közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség.

-6 hónapos próbaidő vállalása.


A Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- szakmai gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő,

- adószakértői, adótanácsadói szakképesítés


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék. A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatásáról. 


A munkakör betölthetőségének időpontja:

2018. március 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 

2018. február 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fődi Gabriella adócsoport vezető nyújt, a 06/77-523-120-as telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.). A borítékon fel kell tüntetni a pályázat S/334/2018 azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: adóellenőr.

Vagy

- Elektronikus úton Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző részére a jegyző@kiskunhalas.hu e-mail címen keresztül.


A pályázat elbírálásnak módja rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt. 


A pályázat elbírálásának határideje:

2018. február 20.


A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Halasi Tükör: 2018. január 23.

www.kozigallas.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet.


A KÖZIGÁLLÁS publikálásának időpontja: 2018. január 23.


Kiskunhalas, 2018. január 19.


Komlósné Dr. Fekete Anikó Jegyző

Hol vagyok? Városi hírek
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai