Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2019. június 17. | Ma Laura és Alida és Alina napja van.
Elektronikus ügyintézés

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ - Téli rezsicsökkentés

23
08
2018

Magyarország Kormánya 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozatban döntött a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről, mely alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be az érintett helyi önkormányzatnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.

Jelen eljárásrendben:

A kormányhatározat alapján 12.000 Ft természetbeni támogatásban részesül az a háztartás, amely nem részesült gáz-vagy távhőszolgáltatási támogatásban.

A természetbeni támogatás biztosításához az szükséges, hogy azok a háztartások, akik nem részesültek a gáz-vagy távfűtési támogatásban, igényüket jelentsék be a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban az alább leírtak alapján.

Háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, gáz- vagy távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

A TÁMOGATÁS TERMÉSZETBENI, TEHÁT NEM PÉNZÖSSZEG KIFIZETÉSÉT JELENTI. 

Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.

A Korm.határozat szerint a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi egyéb, például szállítási, darabolási költséget.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a benyújtott igényeket ellenőrzi, a tekintetben, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült.

A téli rezsicsökkentés igényléséhez igénybejelentő nyilatkozat letölthető. Letölthető továbbá az Adatkezelési tájékoztató és az Eljárásrend.

Igénylőlap személyesen a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.) portáján vagy a Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnál (6400 Kiskunhalas, Tó u. 36.) igényelhető. Az igénylő lap kitöltéséhez a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat dolgozói adnak segítséget.

A jogosultak a kitöltött, aláírt igénylőlapot 2018. október 15. napjáig helyezhetik el a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal előterében kihelyezett gyűjtődobozba (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.), vagy leadhatják a Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnál (6400 Kiskunhalas, Tó u. 36.) is, továbbá elektronikusan megküldhetik a nepjoleti@kiskunhalas.hu címre.


Kiskunhalas, 2018. augusztus 21.

Fülöp Róbert s.k.

polgármester


Adatkezelési tájékoztató.docx
Eljárásrend.docx
Igénybejelentő nyilatkozat.docx
Hol vagyok? Városi hírek
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai