Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2019. június 17. | Ma Laura és Alida és Alina napja van.
Elektronikus ügyintézés

Pályázati felhívás - Informatikus

05
12
2018

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal  a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal informatikus munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 21. pontja

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja az informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos feladatokat, a számítógépes hálózat, valamint a mikrohullámú intézményi hálózat felügyeletét; javaslatot tesz az informatikai költségvetés szakfeladat tervezésére, végrehajtását ellenőrzi; ellátja az üzemeltetéssel, adatszolgáltatással, adatgyűjtéssel, adatvédelemmel kapcsolatos feladatokat, valamint felügyeli a rendszer- és adatgazda feladatokat; üzemben tartja az informatikai műszaki infrastruktúrát; gondoskodik az informatikai képzési és ismeretterjesztési feladatok ellátásáról; beszerzi a számítástechnikai eszközöket, programokat; biztosítja a polgárok személyi adatait és lakcímét tartalmazó adatállomány fizikai megsemmisülés elleni védelmét, gondoskodik a rendszerben alkalmazott adatkezelési eljárások és az adatállományok biztonságáról; gondoskodik a fokozott tűzvédelemről, valamint lehetőség szerint szünetmentes áramforrás alkalmazásáról; rendszeresen menti az adatállományt, gondoskodik a másolat biztonságos és hozzáférhető tárolásáráról; gondoskodik a szoftverek és adatállományok védelméről; ellátja a Hivatal fénymásolási munkáit; Képviselő-testületi ülések anyagának honlapra történő feltöltése. Választásokban való informatikai közreműködés. Az informatikus szorosan együttműködik az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személlyel az informatikai biztonsági követelmények kialakításában és végrehajtásában. Az Informatikus ellátja az ASP keretrendszer szakrendszerei vonatkozásában a tenanti és adminisztrátori jogosultsággal járó feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) helyi Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.       

Pályázati feltételek:

•Magyar állampolgárság,

•Cselekvőképesség,

•Büntetlen előélet,

•Középiskola/gimnázium,

•Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett műszaki, informatikai, informatikatanár, számítástechnika tanár szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és ügyvitelszervező, informatikus, programtervező, programozó, rendszerszervező felsőfokú szakképesítés.

•A II. besorolási osztályban: Középiskolai informatikai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•Informatikai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

•Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/1775/2018 , valamint a munkakör megnevezését: informatikus.

vagy

•Elektronikus úton Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző részére a allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt.


A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Halasi Tükör - 2018. december 12.

•www.kiskunhalas.hu - 2018. december 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 05.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Hol vagyok? Városi hírek
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai