Menü bezárása
  Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra  2019. október 18. | Ma Lukács napja van.
Elektronikus ügyintézés

Felhívás - Új rendezési terv véleményezése

30
07
2019

Ezúton tájékoztatok minden érintett partnert és a város lakosságát (továbbiakban együtt: partnerek), hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata megkezdte a város új településrendezési eszközeinek (továbbiakban: tervezet) kidolgozását. A tervezet egyeztetési anyaga elkészült, és digitális változatban, pdf formátumban letölthető vagy megtekinthető a készítő cég honlapján: a http://ujleptekbt.hu/ honlapon, a jobb oldali menüsorban, legfelül a: „Kiskunhalas / folyamatban lévő tervanyagok” elérési útvonal alatt.

A tervanyag alapján elfogadásra kerülő jogszabály a jelenleg 2001. óta hatályban lévő településrendezési eszközöket fogja váltani, ezért az a város teljes közigazgatási területére készül. Az egyes ingatlanokra vonatkozó építési jogokat az úgynevezett Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és annak mellékleteit képező szabályozási tervlapok tartalmazzák.

A készítő cég honlapján lévő tervanyag ezen felül tartalmazza a város területfelhasználását és a település szerkezetét meghatározó infrastrukturális elemek, védett és védő területek térbeli elhelyezkedését ábrázoló szerkezeti tervet és annak leírását, a tervezett változások leírását, a tervdokumentáció alátámasztó és vizsgálati munkarészeit, az örökségvédelmi hatástanulmányt és a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelést.

A fentiek alapján felkérem a partnereket az elkészült tervezet véleményezésére, javaslataik ismertetésére a tervanyaggal kapcsolatban. 

A tervezet ismertetése és a széleskörű nyilvánosság biztosítása érdekében Önkormányzatunk lakossági fórumot tart 2019. augusztus 22-én délután 16.00 órakor a Városháza épületében.

A fórumon elhangzottakkal és a véleményezésre bocsájtott tervezettel kapcsolatban az észrevételt, javaslatot tenni, vagy bővebb felvilágosítást kérni 2019. augusztus 30-ig:

-postai úton a polgármesternek címzett levélben, a 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti címre beküldve,

-a bankos.r@kiskunhalas.hu címre küldött elektronikus levélben,

-személyesen, ügyfélfogadási időben a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 116-os irodájában a főépítésznél vagy munkatársánál, valamint

-telefonon, ügyfélfogadási időben a +36 77 523 162 telefonszámon van lehetőség.


Kiskunhalas, 2019. július 31.


Tisztelettel:

Fülöp Róbert

polgármester


Ezúton tájékoztatok minden érintett partnert és a város lakosságát (továbbiakban együtt: partnerek), hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata megkezdte a város új településrendezési eszközeinek (továbbiakban: tervezet) kidolgozását. A tervezet egyeztetési anyaga elkészült, és digitális változatban, pdf formátumban letölthető vagy megtekinthető a készítő cég honlapján: a http://ujleptekbt.hu/ honlapon, a jobb oldali menüsorban, legfelül a: „Kiskunhalas / folyamatban lévő tervanyagok” elérési útvonal alatt.

A tervanyag alapján elfogadásra kerülő jogszabály a jelenleg 2001. óta hatályban lévő településrendezési eszközöket fogja váltani, ezért az a város teljes közigazgatási területére készül. Az egyes ingatlanokra vonatkozó építési jogokat az úgynevezett Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és annak mellékleteit képező szabályozási tervlapok tartalmazzák.

A készítő cég honlapján lévő tervanyag ezen felül tartalmazza a város területfelhasználását és a település szerkezetét meghatározó infrastrukturális elemek, védett és védő területek térbeli elhelyezkedését ábrázoló szerkezeti tervet és annak leírását, a tervezett változások leírását, a tervdokumentáció alátámasztó és vizsgálati munkarészeit, az örökségvédelmi hatástanulmányt és a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelést.

A fentiek alapján felkérem a partnereket az elkészült tervezet véleményezésére, javaslataik ismertetésére a tervanyaggal kapcsolatban. 

A tervezet ismertetése és a széleskörű nyilvánosság biztosítása érdekében Önkormányzatunk lakossági fórumot tart 2019. augusztus 22-én délután 16.00 órakor a Városháza épületében.

A fórumon elhangzottakkal és a véleményezésre bocsájtott tervezettel kapcsolatban az észrevételt, javaslatot tenni, vagy bővebb felvilágosítást kérni 2019. augusztus 30-ig:

-postai úton a polgármesternek címzett levélben, a 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti címre beküldve,

-a bankos.r@kiskunhalas.hu címre küldött elektronikus levélben,

-személyesen, ügyfélfogadási időben a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 116-os irodájában a főépítésznél vagy munkatársánál, valamint

-telefonon, ügyfélfogadási időben a +36 77 523 162 telefonszámon van lehetőség.


Kiskunhalas, 2019. július 31.


Tisztelettel:

Fülöp Róbert

polgármester


Hol vagyok? Városi hírek
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai