Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra 2019. május 26. | Ma Fülöp és Evelin napja van.
Elektronikus ügyintézés

Pályázati felhívás - Költségvetési csoportvezető

30
05
2018

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési csoportvezető munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. pontja 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részt vesz az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok és a kiskunhalasi önkormányzat Önkormányzati Társulásai éves költségvetési tervjavaslatának összeállításában. A költségvetési tervjavaslat elkészítése során a feladataikhoz kapcsolódóan ellenőrzi a tervjavaslat megalapozottságát, Részt vesz az Önkormányzati Hivatal osztályai és az intézmények által szolgáltatott adatok alapján a költségvetés módosítására vonatkozó rendelet tervezetek előterjesztésének elkészítésében. Részt vesz az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámoló előterjesztésének elkészítésében. Részt vesz a Magyar Államkincstár és a minisztériumok, egyéb gazdasági szereplők számára megküldendő, a Kiskunhalas Város Önkormányzata, a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal, a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a „Mindennapi ivóvizünk” Ivóvízminőségjavító Társulás gazdálkodására vonatkozó beszámolók és jelentések összeállításában. A költségvetés évközi módosításai kapcsán a kötelezettségvállalókat értesíti, a módosítási javaslatokat feldolgozza, az indokoltság és teljesíthetőség ellenőrzését követően a költségvetési rendeletmódosítási javaslatot elkészíti. Gyakorolja az Önkormányzat, az Önkormányzati Hivatal, nemzetiségi önkormányzatok, valamint az önkormányzati társulás gazdálkodása vonatkozásában a külön szabályzat szerinti érvényesítési és ellenjegyzési feladatokat, szervezi, irányítja, összehangolja a költségvetési csoport munkáját. Napi kapcsolatot tart fenn a könyvelési csoporttal. Figyelemmel kíséri és felügyeli a könyvelés, valamint a tárgyi eszköz analitikus nyilvántartások egyeztetését, az analitikus nyilvántartás vezetését, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését. Távollétében helyettesíti a pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőt. 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról

 

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

•  Cselekvőképesség,

•  Büntetlen előélet,

•  Főiskola, 

•  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•  Az I. besorolási osztályban: A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett végzettséggel - állami felsőoktatási intézmény gazdasági vezetőjének a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséggel - és emellett 

•   okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy 

•    gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•  felsőfokú szakirányú képesítés, 

•  államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés és regisztráció, 

•  EPER pénzügyi szoftver ismerete, 

•  word és excel középfokú ismerete és gyakorlati alkalmazása. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. június 18. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 14. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző nyújt, a 06 77/523-105 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

•  Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/1124/2018 , valamint a munkakör megnevezését: költségvetési csoportvezető. 

•  Elektronikus úton Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző részére a jegyzo@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

•  www.kiskunhalas.hu - 2018. május 30.

•  Halasi Tükör - 2018. június 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018.05.30.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

Hol vagyok? Városi hírek
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai