Menü bezárása
Asztali nézet
  Van hozzáférése? | lépjen be   Mobil nézet
Váltás az akadálymentes honlapra  2020. július 06. | Ma Csaba napja van.
Elektronikus ügyintézés

Álláslehetőség - Könyvelési csoportvezető (törölt cikk)

26
03
2019

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal könyvelési csoportvezető munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. pontja 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Vezeti a könyvelési csoport munkáját. Szervezi, irányítja, összehangolja az Önkormányzat, Közös Hivatal, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és az Önkormányzat Társulásai analitikus és főkönyvi könyvelésének naprakész vezetését, gondoskodik az adatok közti egyezőség fennállásáról. Külön figyelmet fordít a tárgyi eszköz analitika és a főkönyv közötti egyezőség biztosítására. A belső munkafolyamatba épített ellenőrzés kapcsán az utalványozási feladatok elvégzése során észlelt esetleges problémákat osztályon belül egyezteti. Szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végez, a hatékonyabb, célszerűbb munkavégzés érdekében alternatívákat, javaslatokat dolgoz ki. A jogszabályokat és belső szabályzatokat betartja, különös tekintettel a jogszerű, naprakész és teljes körű számviteli, könyvviteli adatfeldolgozás és adatszolgáltatás érdekében. Gondoskodik a naprakész könyvelés biztosításáról. A Hivatal éves beszámolóinak elkészítése kapcsán összefogja, kontrollálja a tanúsítványok elkészítését az abban érintett kollégák bevonásával. Végzi az Önkormányzat pályázataihoz kapcsolódó számviteli nyilvántartásokat és egyeztet a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztállyal. Napi munkakapcsolatot tart fenn a költségvetési csoporttal. 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) helyi Közszolgálati Szabályzat az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Főiskola, 

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

         6 hónap próbaidő, 

         mérlegképes könyvelői képesítés, 

         Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Különösen az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendelet 12.§ (1a) bekezdésben foglalt végzettség, esetleg ugyanezen jogszabály 12.§ (1.) bekezdesben foglalt végzettség. 

         vezetői tapasztalat, 

         államháztartási, esetleg vállalkozói mérlegképes könyvelői képesítés és regisztráció, 

         EPER pénzügyi szoftver és ASP program ismerete, 

         word és excel középfokú ismerete és gyakorlati alkalmazása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhessék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 10. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 8. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

         Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: s/679/2019 , valamint a munkakör megnevezését: könyvelési csoportvezető.  

vagy

         Elektronikus úton Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző részére az allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 9. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

         www.kiskunhalas.hu - 2019. március 26.

         Halasi Tükör - 2019. április 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 


Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal könyvelési csoportvezető munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. pontja 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Vezeti a könyvelési csoport munkáját. Szervezi, irányítja, összehangolja az Önkormányzat, Közös Hivatal, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és az Önkormányzat Társulásai analitikus és főkönyvi könyvelésének naprakész vezetését, gondoskodik az adatok közti egyezőség fennállásáról. Külön figyelmet fordít a tárgyi eszköz analitika és a főkönyv közötti egyezőség biztosítására. A belső munkafolyamatba épített ellenőrzés kapcsán az utalványozási feladatok elvégzése során észlelt esetleges problémákat osztályon belül egyezteti. Szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végez, a hatékonyabb, célszerűbb munkavégzés érdekében alternatívákat, javaslatokat dolgoz ki. A jogszabályokat és belső szabályzatokat betartja, különös tekintettel a jogszerű, naprakész és teljes körű számviteli, könyvviteli adatfeldolgozás és adatszolgáltatás érdekében. Gondoskodik a naprakész könyvelés biztosításáról. A Hivatal éves beszámolóinak elkészítése kapcsán összefogja, kontrollálja a tanúsítványok elkészítését az abban érintett kollégák bevonásával. Végzi az Önkormányzat pályázataihoz kapcsolódó számviteli nyilvántartásokat és egyeztet a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztállyal. Napi munkakapcsolatot tart fenn a költségvetési csoporttal. 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) helyi Közszolgálati Szabályzat az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Főiskola, 

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

         6 hónap próbaidő, 

         mérlegképes könyvelői képesítés, 

         Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Különösen az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendelet 12.§ (1a) bekezdésben foglalt végzettség, esetleg ugyanezen jogszabály 12.§ (1.) bekezdesben foglalt végzettség. 

         vezetői tapasztalat, 

         államháztartási, esetleg vállalkozói mérlegképes könyvelői képesítés és regisztráció, 

         EPER pénzügyi szoftver és ASP program ismerete, 

         word és excel középfokú ismerete és gyakorlati alkalmazása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhessék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 10. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 8. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

         Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: s/679/2019 , valamint a munkakör megnevezését: könyvelési csoportvezető.  

vagy

         Elektronikus úton Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző részére az allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 9. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

         www.kiskunhalas.hu - 2019. március 26.

         Halasi Tükör - 2019. április 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 


Hol vagyok? Városi hírek
KERÜLJE A SORBAN ÁLLÁST!
Adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton is teljesítheti.
KORONAVÍRUS
TÁJÉKOZTATÓ!
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai

Ismerje meg Ön is Kiskunhalas magával ragadó történetét, a kezdetektől napjainkig!

Az öt kötetből álló sorozat megvásárolható a Thorma János Múzeumban, továbbá már ingyenesen, elektronikus formátumban is elérhető.

A kötetek letöltése